Date Value
May 24, 2024   5,304.72
May 1, 2024   5,070.13
Apr 1, 2024   5,112.49
Mar 1, 2024   5,170.57
Feb 1, 2024   5,011.96
Jan 1, 2024   4,804.49
Dec 1, 2023   4,685.05
Nov 1, 2023   4,460.06
Oct 1, 2023   4,258.98
Sep 1, 2023   4,409.10
Aug 1, 2023   4,426.24
Jul 1, 2023   4,508.08
Jun 1, 2023   4,345.37
May 1, 2023   4,146.17
Apr 1, 2023   4,121.47
Mar 1, 2023   3,968.56
Feb 1, 2023   4,079.68
Jan 1, 2023   3,960.66
Dec 1, 2022   3,912.38
Nov 1, 2022   3,917.49
Oct 1, 2022   3,726.05
Sep 1, 2022   3,850.52
Aug 1, 2022   4,158.56
Jul 1, 2022   3,911.73
Jun 1, 2022   3,898.95
May 1, 2022   4,040.36
Apr 1, 2022   4,391.30
Mar 1, 2022   4,391.27
Feb 1, 2022   4,435.98
Jan 1, 2022   4,573.82
Dec 1, 2021   4,674.77
Nov 1, 2021   4,667.39
Oct 1, 2021   4,460.71
Sep 1, 2021   4,445.54
Aug 1, 2021   4,454.21
Jul 1, 2021   4,363.71
Jun 1, 2021   4,238.49
May 1, 2021   4,167.85
Apr 1, 2021   4,141.18
Mar 1, 2021   3,910.51
Feb 1, 2021   3,883.43
Jan 1, 2021   3,793.75
Dec 1, 2020   3,695.31
Nov 1, 2020   3,548.99
Oct 1, 2020   3,418.70
Sep 1, 2020   3,365.52
Aug 1, 2020   3,391.71
Jul 1, 2020   3,207.62
Jun 1, 2020   3,104.66
May 1, 2020   2,919.61
Apr 1, 2020   2,761.98
Mar 1, 2020   2,652.39
Feb 1, 2020   3,277.31
Jan 1, 2020   3,278.20
Dec 1, 2019   3,176.75
Nov 1, 2019   3,104.90
Oct 1, 2019   2,977.68
Sep 1, 2019   2,982.16
Aug 1, 2019   2,897.50
Jul 1, 2019   2,996.11
Jun 1, 2019   2,890.17
May 1, 2019   2,854.71
Apr 1, 2019   2,903.80
Mar 1, 2019   2,803.98
Feb 1, 2019   2,754.86
Jan 1, 2019   2,607.39
Dec 1, 2018   2,567.31
Nov 1, 2018   2,723.23
Oct 1, 2018   2,785.46
Sep 1, 2018   2,901.50
Aug 1, 2018   2,857.82
Jul 1, 2018   2,793.64
Jun 1, 2018   2,754.35
May 1, 2018   2,701.49
Apr 1, 2018   2,653.63
Mar 1, 2018   2,702.77
Feb 1, 2018   2,705.16
Jan 1, 2018   2,789.80
Dec 1, 2017   2,664.34
Nov 1, 2017   2,593.61
Oct 1, 2017   2,557.00
Sep 1, 2017   2,492.84
Aug 1, 2017   2,456.22
Jul 1, 2017   2,454.10
Jun 1, 2017   2,433.99
May 1, 2017   2,395.35
Apr 1, 2017   2,359.31
Mar 1, 2017   2,366.82
Feb 1, 2017   2,329.91
Jan 1, 2017   2,275.12
Dec 1, 2016   2,246.63
Nov 1, 2016   2,164.99
Oct 1, 2016   2,143.02
Sep 1, 2016   2,157.69
Aug 1, 2016   2,170.95
Jul 1, 2016   2,148.90
Jun 1, 2016   2,083.89
May 1, 2016   2,065.55
Apr 1, 2016   2,075.54
Mar 1, 2016   2,021.95
Feb 1, 2016   1,904.42
Jan 1, 2016   1,918.60
Dec 1, 2015   2,054.08
Nov 1, 2015   2,080.62
Oct 1, 2015   2,024.81
Sep 1, 2015   1,944.41
Aug 1, 2015   2,039.87
Jul 1, 2015   2,094.14
Jun 1, 2015   2,099.29
May 1, 2015   2,111.94
Apr 1, 2015   2,094.86
Mar 1, 2015   2,079.99
Feb 1, 2015   2,082.20
Jan 1, 2015   2,028.18
Dec 1, 2014   2,054.27
Nov 1, 2014   2,044.57
Oct 1, 2014   1,937.27
Sep 1, 2014   1,993.23
Aug 1, 2014   1,961.53
Jul 1, 2014   1,973.10
Jun 1, 2014   1,947.09
May 1, 2014   1,889.77
Apr 1, 2014   1,864.26
Mar 1, 2014   1,863.52
Feb 1, 2014   1,817.04
Jan 1, 2014   1,822.36
Dec 1, 2013   1,807.78
Nov 1, 2013   1,783.54
Oct 1, 2013   1,720.03
Sep 1, 2013   1,687.17
Aug 1, 2013   1,670.09
Jul 1, 2013   1,668.68
Jun 1, 2013   1,618.77
May 1, 2013   1,639.84
Apr 1, 2013   1,570.70
Mar 1, 2013   1,550.83
Feb 1, 2013   1,512.31
Jan 1, 2013   1,480.40
Dec 1, 2012   1,422.29
Nov 1, 2012   1,394.51
Oct 1, 2012   1,437.82
Sep 1, 2012   1,443.42
Aug 1, 2012   1,403.45
Jul 1, 2012   1,359.78
Jun 1, 2012   1,323.48
May 1, 2012   1,341.27
Apr 1, 2012   1,386.43
Mar 1, 2012   1,389.24
Feb 1, 2012   1,352.49
Jan 1, 2012   1,300.58
Dec 1, 2011   1,243.32
Nov 1, 2011   1,226.42
Oct 1, 2011   1,207.22
Sep 1, 2011   1,173.88
Aug 1, 2011   1,185.31
Jul 1, 2011   1,325.19
Jun 1, 2011   1,287.29
May 1, 2011   1,338.31
Apr 1, 2011   1,331.51
Mar 1, 2011   1,304.49
Feb 1, 2011   1,321.12
Jan 1, 2011   1,282.62
Dec 1, 2010   1,241.53
Nov 1, 2010   1,198.89
Oct 1, 2010   1,171.58
Sep 1, 2010   1,122.08
Aug 1, 2010   1,087.28
Jul 1, 2010   1,079.80
Jun 1, 2010   1,083.36
May 1, 2010   1,125.06
Apr 1, 2010   1,197.32
Mar 1, 2010   1,152.05
Feb 1, 2010   1,089.16
Jan 1, 2010   1,123.58
Dec 1, 2009   1,110.38
Nov 1, 2009   1,088.07
Oct 1, 2009   1,067.66
Sep 1, 2009   1,044.55
Aug 1, 2009   1,009.73
Jul 1, 2009   935.82
Jun 1, 2009   926.12
May 1, 2009   902.41
Apr 1, 2009   848.15
Mar 1, 2009   757.13
Feb 1, 2009   805.23
Jan 1, 2009   865.58
Dec 1, 2008   877.56
Nov 1, 2008   883.04
Oct 1, 2008   968.80
Sep 1, 2008   1,216.95
Aug 1, 2008   1,281.47
Jul 1, 2008   1,257.33
Jun 1, 2008   1,341.25
May 1, 2008   1,403.22
Apr 1, 2008   1,370.47
Mar 1, 2008   1,316.94
Feb 1, 2008   1,354.87
Jan 1, 2008   1,378.76
Dec 1, 2007   1,479.22
Nov 1, 2007   1,463.39
Oct 1, 2007   1,539.66
Sep 1, 2007   1,497.12
Aug 1, 2007   1,454.62
Jul 1, 2007   1,520.71
Jun 1, 2007   1,514.19
May 1, 2007   1,511.14
Apr 1, 2007   1,463.64
Mar 1, 2007   1,406.95
Feb 1, 2007   1,444.80
Jan 1, 2007   1,424.16
Dec 1, 2006   1,416.42
Nov 1, 2006   1,388.64
Oct 1, 2006   1,363.38
Sep 1, 2006   1,317.74
Aug 1, 2006   1,287.15
Jul 1, 2006   1,260.24
Jun 1, 2006   1,253.17
May 1, 2006   1,290.01
Apr 1, 2006   1,302.17
Mar 1, 2006   1,293.74
Feb 1, 2006   1,276.65
Jan 1, 2006   1,278.73
Dec 1, 2005   1,262.07
Nov 1, 2005   1,237.37
Oct 1, 2005   1,191.96
Sep 1, 2005   1,225.92
Aug 1, 2005   1,224.27
Jul 1, 2005   1,222.24
Jun 1, 2005   1,202.25
May 1, 2005   1,178.28
Apr 1, 2005   1,164.43
Mar 1, 2005   1,194.90
Feb 1, 2005   1,199.63
Jan 1, 2005   1,181.41
Dec 1, 2004   1,199.21
Nov 1, 2004   1,168.94
Oct 1, 2004   1,117.21
Sep 1, 2004   1,117.66
Aug 1, 2004   1,088.94
Jul 1, 2004   1,105.85
Jun 1, 2004   1,132.76
May 1, 2004   1,102.78
Apr 1, 2004   1,133.36
Mar 1, 2004   1,123.98
Feb 1, 2004   1,143.36
Jan 1, 2004   1,132.52
Dec 1, 2003   1,080.64
Nov 1, 2003   1,049.90
Oct 1, 2003   1,038.73
Sep 1, 2003   1,019.44
Aug 1, 2003   989.53
Jul 1, 2003   992.54
Jun 1, 2003   988.00
May 1, 2003   935.96
Apr 1, 2003   890.03
Mar 1, 2003   846.63
Feb 1, 2003   837.03
Jan 1, 2003   895.84
Dec 1, 2002   899.18
Nov 1, 2002   909.93
Oct 1, 2002   854.63
Sep 1, 2002   867.81
Aug 1, 2002   912.55
Jul 1, 2002   903.59
Jun 1, 2002   1,014.02
May 1, 2002   1,079.25
Apr 1, 2002   1,111.93
Mar 1, 2002   1,153.79
Feb 1, 2002   1,100.67
Jan 1, 2002   1,140.21
Dec 1, 2001   1,144.93
Nov 1, 2001   1,129.68
Oct 1, 2001   1,076.59
Sep 1, 2001   1,044.64
Aug 1, 2001   1,178.50
Jul 1, 2001   1,204.45
Jun 1, 2001   1,238.71
May 1, 2001   1,270.37
Apr 1, 2001   1,189.84
Mar 1, 2001   1,185.85
Feb 1, 2001   1,305.75
Jan 1, 2001   1,335.63
Dec 1, 2000   1,330.93
Nov 1, 2000   1,378.04
Oct 1, 2000   1,390.14
Sep 1, 2000   1,468.05
Aug 1, 2000   1,485.46
Jul 1, 2000   1,473.00
Jun 1, 2000   1,461.96
May 1, 2000   1,418.48
Apr 1, 2000   1,461.36
Mar 1, 2000   1,442.21
Feb 1, 2000   1,388.87
Jan 1, 2000   1,425.59
Dec 1, 1999   1,428.68
Nov 1, 1999   1,391.00
Oct 1, 1999   1,300.01
Sep 1, 1999   1,318.17
Aug 1, 1999   1,327.49
Jul 1, 1999   1,380.99
Jun 1, 1999   1,322.55
May 1, 1999   1,332.07
Apr 1, 1999   1,334.76
Mar 1, 1999   1,281.66
Feb 1, 1999   1,246.58
Jan 1, 1999   1,248.77
Dec 1, 1998   1,190.05
Nov 1, 1998   1,144.43
Oct 1, 1998   1,032.47
Sep 1, 1998   1,020.64
Aug 1, 1998   1,074.62
Jul 1, 1998   1,156.58
Jun 1, 1998   1,108.39
May 1, 1998   1,108.42
Apr 1, 1998   1,112.20
Mar 1, 1998   1,076.83
Feb 1, 1998   1,023.74
Jan 1, 1998   963.36
Dec 1, 1997   962.37
Nov 1, 1997   938.92
Oct 1, 1997   951.16
Sep 1, 1997   937.02
Aug 1, 1997   927.24
Jul 1, 1997   925.29
Jun 1, 1997   876.29
May 1, 1997   833.09
Apr 1, 1997   763.93
Mar 1, 1997   792.16
Feb 1, 1997   798.39
Jan 1, 1997   766.22
Dec 1, 1996   743.25
Nov 1, 1996   735.67
Oct 1, 1996   701.46
Sep 1, 1996   674.88
Aug 1, 1996   662.68
Jul 1, 1996   644.07
Jun 1, 1996   668.50
May 1, 1996   661.23
Apr 1, 1996   647.17
Mar 1, 1996   647.07
Feb 1, 1996   649.54
Jan 1, 1996   614.42
Dec 1, 1995   614.57
Nov 1, 1995   595.53
Oct 1, 1995   582.92
Sep 1, 1995   578.77
Aug 1, 1995   559.11
Jul 1, 1995   557.37
Jun 1, 1995   539.35
May 1, 1995   523.81
Apr 1, 1995   507.91
Mar 1, 1995   493.15
Feb 1, 1995   481.92
Jan 1, 1995   465.25
Dec 1, 1994   455.19
Nov 1, 1994   461.01
Oct 1, 1994   463.81
Sep 1, 1994   466.96
Aug 1, 1994   464.24
Jul 1, 1994   451.40
Jun 1, 1994   454.83
May 1, 1994   450.90
Apr 1, 1994   447.23
Mar 1, 1994   463.81
Feb 1, 1994   471.58
Jan 1, 1994   472.99
Dec 1, 1993   465.95
Nov 1, 1993   462.89
Oct 1, 1993   463.90
Sep 1, 1993   459.24
Aug 1, 1993   454.13
Jul 1, 1993   447.29
Jun 1, 1993   448.06
May 1, 1993   445.25
Apr 1, 1993   443.08
Mar 1, 1993   450.16
Feb 1, 1993   441.70
Jan 1, 1993   435.23
Dec 1, 1992   435.64
Nov 1, 1992   422.84
Oct 1, 1992   412.50
Sep 1, 1992   418.48
Aug 1, 1992   417.93
Jul 1, 1992   415.05
Jun 1, 1992   408.27
May 1, 1992   414.81
Apr 1, 1992   407.41
Mar 1, 1992   407.36
Feb 1, 1992   412.56
Jan 1, 1992   416.08
Dec 1, 1991   388.51
Nov 1, 1991   385.92
Oct 1, 1991   386.88
Sep 1, 1991   387.20
Aug 1, 1991   389.40
Jul 1, 1991   380.23
Jun 1, 1991   378.29
May 1, 1991   377.99
Apr 1, 1991   379.68
Mar 1, 1991   372.28
Feb 1, 1991   362.26
Jan 1, 1991   325.49
Dec 1, 1990   328.75
Nov 1, 1990   315.29
Oct 1, 1990   307.12
Sep 1, 1990   315.41
Aug 1, 1990   330.75
Jul 1, 1990   360.03
Jun 1, 1990   360.39
May 1, 1990   350.25
Apr 1, 1990   338.18
Mar 1, 1990   338.46
Feb 1, 1990   330.45
Jan 1, 1990   339.97
Dec 1, 1989   348.60
Nov 1, 1989   340.20
Oct 1, 1989   347.40
Sep 1, 1989   347.30
Aug 1, 1989   346.60
Jul 1, 1989   331.90
Jun 1, 1989   323.70
May 1, 1989   313.90
Apr 1, 1989   302.30
Mar 1, 1989   292.70
Feb 1, 1989   294.00
Jan 1, 1989   285.40
Dec 1, 1988   276.50
Nov 1, 1988   271.00
Oct 1, 1988   277.40
Sep 1, 1988   268.00
Aug 1, 1988   263.70
Jul 1, 1988   269.10
Jun 1, 1988   270.70
May 1, 1988   256.10
Apr 1, 1988   262.60
Mar 1, 1988   265.70
Feb 1, 1988   258.10
Jan 1, 1988   250.50
Dec 1, 1987   241.00
Nov 1, 1987   245.00
Oct 1, 1987   280.20
Sep 1, 1987   318.70
Aug 1, 1987   329.40
Jul 1, 1987   310.10
Jun 1, 1987   301.40
May 1, 1987   289.10
Apr 1, 1987   289.30
Mar 1, 1987   292.50
Feb 1, 1987   280.90
Jan 1, 1987   264.50
Dec 1, 1986   248.60
Nov 1, 1986   245.10
Oct 1, 1986   237.40
Sep 1, 1986   238.30
Aug 1, 1986   245.00
Jul 1, 1986   240.20
Jun 1, 1986   245.30
May 1, 1986   238.50
Apr 1, 1986   238.00
Mar 1, 1986   232.30
Feb 1, 1986   219.40
Jan 1, 1986   208.20
Dec 1, 1985   207.30
Nov 1, 1985   197.50
Oct 1, 1985   186.20
Sep 1, 1985   184.10
Aug 1, 1985   188.30
Jul 1, 1985   192.50
Jun 1, 1985   188.90
May 1, 1985   184.90
Apr 1, 1985   180.60
Mar 1, 1985   179.40
Feb 1, 1985   180.90
Jan 1, 1985   171.60
Dec 1, 1984   164.50
Nov 1, 1984   166.30
Oct 1, 1984   164.80
Sep 1, 1984   166.10
Aug 1, 1984   164.40
Jul 1, 1984   151.10
Jun 1, 1984   153.10
May 1, 1984   156.60
Apr 1, 1984   157.60
Mar 1, 1984   157.40
Feb 1, 1984   157.30
Jan 1, 1984   166.40
Dec 1, 1983   164.40
Nov 1, 1983   165.20
Oct 1, 1983   167.70
Sep 1, 1983   167.20
Aug 1, 1983   162.40
Jul 1, 1983   167.00
Jun 1, 1983   166.40
May 1, 1983   164.10
Apr 1, 1983   157.70
Mar 1, 1983   151.90
Feb 1, 1983   146.80
Jan 1, 1983   144.30
Dec 1, 1982   139.40
Nov 1, 1982   138.10
Oct 1, 1982   132.70
Sep 1, 1982   122.40
Aug 1, 1982   109.70
Jul 1, 1982   109.40
Jun 1, 1982   109.70
May 1, 1982   116.40
Apr 1, 1982   116.30
Mar 1, 1982   110.80
Feb 1, 1982   114.50
Jan 1, 1982   117.30
Dec 1, 1981   123.80
Nov 1, 1981   122.90
Oct 1, 1981   119.80
Sep 1, 1981   118.30
Aug 1, 1981   129.60
Jul 1, 1981   129.10
Jun 1, 1981   132.30
May 1, 1981   131.70
Apr 1, 1981   134.40
Mar 1, 1981   133.20
Feb 1, 1981   128.40
Jan 1, 1981   133.00
Dec 1, 1980   133.50
Nov 1, 1980   135.70
Oct 1, 1980   130.20
Sep 1, 1980   126.50
Aug 1, 1980   123.50
Jul 1, 1980   119.80
Jun 1, 1980   114.60
May 1, 1980   107.70
Apr 1, 1980   103.00
Mar 1, 1980   104.70
Feb 1, 1980   115.30
Jan 1, 1980   110.90
Dec 1, 1979   107.80
Nov 1, 1979   103.70
Oct 1, 1979   104.50
Sep 1, 1979   108.60
Aug 1, 1979   107.40
Jul 1, 1979   102.70
Jun 1, 1979   101.70
May 1, 1979   99.73
Apr 1, 1979   102.10
Mar 1, 1979   100.10
Feb 1, 1979   98.23
Jan 1, 1979   99.71
Dec 1, 1978   96.11
Nov 1, 1978   94.71
Oct 1, 1978   100.60
Sep 1, 1978   103.90
Aug 1, 1978   103.90
Jul 1, 1978   97.19
Jun 1, 1978   97.66
May 1, 1978   97.41
Apr 1, 1978   92.71
Mar 1, 1978   88.82
Feb 1, 1978   88.98
Jan 1, 1978   90.25
Dec 1, 1977   93.82
Nov 1, 1977   94.28
Oct 1, 1977   93.74
Sep 1, 1977   96.23
Aug 1, 1977   97.75
Jul 1, 1977   100.20
Jun 1, 1977   99.29
May 1, 1977   98.76
Apr 1, 1977   99.05
Mar 1, 1977   100.60
Feb 1, 1977   101.00
Jan 1, 1977   103.80
Dec 1, 1976   104.70
Nov 1, 1976   101.20
Oct 1, 1976   101.90
Sep 1, 1976   105.50
Aug 1, 1976   103.30
Jul 1, 1976   104.20
Jun 1, 1976   101.80
May 1, 1976   101.20
Apr 1, 1976   101.90
Mar 1, 1976   101.10
Feb 1, 1976   100.60
Jan 1, 1976   96.86
Dec 1, 1975   88.70
Nov 1, 1975   90.07
Oct 1, 1975   88.57
Sep 1, 1975   84.67
Aug 1, 1975   85.71
Jul 1, 1975   92.49
Jun 1, 1975   92.40
May 1, 1975   90.10
Apr 1, 1975   84.72
Mar 1, 1975   83.78
Feb 1, 1975   80.10
Jan 1, 1975   72.56
Dec 1, 1974   67.07
Nov 1, 1974   71.74
Oct 1, 1974   69.44
Sep 1, 1974   68.12
Aug 1, 1974   76.03
Jul 1, 1974   79.31
Jun 1, 1974   89.79
May 1, 1974   89.67
Apr 1, 1974   92.46
Mar 1, 1974   97.44
Feb 1, 1974   93.45
Jan 1, 1974   96.11
Dec 1, 1973   94.78
Nov 1, 1973   102.00
Oct 1, 1973   109.80
Sep 1, 1973   105.60
Aug 1, 1973   103.80
Jul 1, 1973   105.80
Jun 1, 1973   104.80
May 1, 1973   107.20
Apr 1, 1973   110.30
Mar 1, 1973   112.40
Feb 1, 1973   114.20
Jan 1, 1973   118.40
Dec 1, 1972   117.50
Nov 1, 1972   115.10
Oct 1, 1972   109.60
Sep 1, 1972   109.40
Aug 1, 1972   111.00
Jul 1, 1972   107.20
Jun 1, 1972   108.00
May 1, 1972   107.70
Apr 1, 1972   108.80
Mar 1, 1972   107.70
Feb 1, 1972   105.20
Jan 1, 1972   103.30
Dec 1, 1971   99.17
Nov 1, 1971   92.78
Oct 1, 1971   97.29
Sep 1, 1971   99.40
Aug 1, 1971   97.24
Jul 1, 1971   99.00
Jun 1, 1971   99.72
May 1, 1971   101.60
Apr 1, 1971   103.00
Mar 1, 1971   99.60
Feb 1, 1971   97.11
Jan 1, 1971   93.49
Dec 1, 1970   90.05
Nov 1, 1970   84.28
Oct 1, 1970   84.37
Sep 1, 1970   82.58
Aug 1, 1970   77.92
Jul 1, 1970   75.72
Jun 1, 1970   75.59
May 1, 1970   76.06
Apr 1, 1970   85.95
Mar 1, 1970   88.65
Feb 1, 1970   87.16
Jan 1, 1970   90.31
Dec 1, 1969   91.11
Nov 1, 1969   96.21
Oct 1, 1969   95.52
Sep 1, 1969   94.51
Aug 1, 1969   94.18
Jul 1, 1969   94.71
Jun 1, 1969   99.14
May 1, 1969   104.60
Apr 1, 1969   101.30
Mar 1, 1969   99.30
Feb 1, 1969   101.50
Jan 1, 1969   102.00
Dec 1, 1968   106.50
Nov 1, 1968   105.40
Oct 1, 1968   103.80
Sep 1, 1968   101.30
Aug 1, 1968   98.11
Jul 1, 1968   100.30
Jun 1, 1968   100.50
May 1, 1968   97.87
Apr 1, 1968   95.67
Mar 1, 1968   89.09
Feb 1, 1968   90.75
Jan 1, 1968   95.04
Dec 1, 1967   95.30
Nov 1, 1967   92.66
Oct 1, 1967   95.66
Sep 1, 1967   95.81
Aug 1, 1967   94.49
Jul 1, 1967   93.01
Jun 1, 1967   91.43
May 1, 1967   92.59
Apr 1, 1967   90.96
Mar 1, 1967   89.42
Feb 1, 1967   87.36
Jan 1, 1967   84.45
Dec 1, 1966   81.33
Nov 1, 1966   80.99
Oct 1, 1966   77.13
Sep 1, 1966   77.81
Aug 1, 1966   80.65
Jul 1, 1966   85.84
Jun 1, 1966   86.06
May 1, 1966   86.78
Apr 1, 1966   91.60
Mar 1, 1966   88.88
Feb 1, 1966   92.69
Jan 1, 1966   93.32
Dec 1, 1965   91.73
Nov 1, 1965   92.15
Oct 1, 1965   91.39
Sep 1, 1965   89.38
Aug 1, 1965   86.49
Jul 1, 1965   84.91
Jun 1, 1965   85.04
May 1, 1965   89.28
Apr 1, 1965   87.97
Mar 1, 1965   86.83
Feb 1, 1965   86.75
Jan 1, 1965   86.12
Dec 1, 1964   83.96
Nov 1, 1964   85.44
Oct 1, 1964   84.85
Sep 1, 1964   83.41
Aug 1, 1964   82.00
Jul 1, 1964   83.22
Jun 1, 1964   80.24
May 1, 1964   80.72
Apr 1, 1964   79.94
Mar 1, 1964   78.80
Feb 1, 1964   77.39
Jan 1, 1964   76.45
Dec 1, 1963   74.17
Nov 1, 1963   72.62
Oct 1, 1963   73.03
Sep 1, 1963   72.85
Aug 1, 1963   70.98
Jul 1, 1963   69.07
Jun 1, 1963   70.11
May 1, 1963   70.14
Apr 1, 1963   68.76
Mar 1, 1963   65.67
Feb 1, 1963   65.92
Jan 1, 1963   65.06
Dec 1, 1962   62.64
Nov 1, 1962   60.04
Oct 1, 1962   56.17
Sep 1, 1962   58.00
Aug 1, 1962   58.52
Jul 1, 1962   56.97
Jun 1, 1962   55.63
May 1, 1962   62.99
Apr 1, 1962   68.05
Mar 1, 1962   70.29
Feb 1, 1962   70.22
Jan 1, 1962   69.07
Dec 1, 1961   71.74
Nov 1, 1961   71.08
Oct 1, 1961   68.00
Sep 1, 1961   67.26
Aug 1, 1961   67.79
Jul 1, 1961   65.44
Jun 1, 1961   65.62
May 1, 1961   66.50
Apr 1, 1961   65.83
Mar 1, 1961   64.12
Feb 1, 1961   62.17
Jan 1, 1961   59.72
Dec 1, 1960   56.80
Nov 1, 1960   55.47
Oct 1, 1960   53.73
Sep 1, 1960   54.81
Aug 1, 1960   56.51
Jul 1, 1960   55.84
Jun 1, 1960   57.26
May 1, 1960   55.22
Apr 1, 1960   55.73
Mar 1, 1960   55.02
Feb 1, 1960   55.78
Jan 1, 1960   58.03
Dec 1, 1959   59.06
Nov 1, 1959   57.23
Oct 1, 1959   57.00
Sep 1, 1959   57.05
Aug 1, 1959   59.40
Jul 1, 1959   59.74
Jun 1, 1959   57.46
May 1, 1959   57.96
Apr 1, 1959   57.10
Mar 1, 1959   56.16
Feb 1, 1959   54.77
Jan 1, 1959   55.62
Dec 1, 1958   53.49
Nov 1, 1958   52.50
Oct 1, 1958   50.95
Sep 1, 1958   48.96
Aug 1, 1958   47.70
Jul 1, 1958   45.98
Jun 1, 1958   44.75
May 1, 1958   43.70
Apr 1, 1958   42.34
Mar 1, 1958   42.11
Feb 1, 1958   41.26
Jan 1, 1958   41.12
Dec 1, 1957   40.33
Nov 1, 1957   40.35
Oct 1, 1957   41.24
Sep 1, 1957   43.98
Aug 1, 1957   45.84
Jul 1, 1957   48.51
Jun 1, 1957   47.55
May 1, 1957   46.78
Apr 1, 1957   45.05
Mar 1, 1957   44.03
Feb 1, 1957   43.47
Jan 1, 1957   45.43
Dec 1, 1956   46.44
Nov 1, 1956   45.76
Oct 1, 1956   46.24
Sep 1, 1956   46.84
Aug 1, 1956   48.49
Jul 1, 1956   48.78
Jun 1, 1956   46.27
May 1, 1956   46.54
Apr 1, 1956   48.05
Mar 1, 1956   47.49
Feb 1, 1956   44.43
Jan 1, 1956   44.15
Dec 1, 1955   45.37
Nov 1, 1955   44.95
Oct 1, 1955   42.11
Sep 1, 1955   44.34
Aug 1, 1955   42.43
Jul 1, 1955   42.69
Jun 1, 1955   39.78
May 1, 1955   37.60
Apr 1, 1955   37.76
Mar 1, 1955   36.50
Feb 1, 1955   36.79
Jan 1, 1955   35.60
Dec 1, 1954   34.97
Nov 1, 1954   33.44
Oct 1, 1954   32.18
Sep 1, 1954   31.45
Aug 1, 1954   30.73
Jul 1, 1954   30.13
Jun 1, 1954   28.96
May 1, 1954   28.73
Apr 1, 1954   27.63
Mar 1, 1954   26.57
Feb 1, 1954   26.02
Jan 1, 1954   25.46
Dec 1, 1953   24.83
Nov 1, 1953   24.50
Oct 1, 1953   23.97
Sep 1, 1953   23.27
Aug 1, 1953   24.39
Jul 1, 1953   24.29
Jun 1, 1953   23.95
May 1, 1953   24.84
Apr 1, 1953   24.71
Mar 1, 1953   25.99
Feb 1, 1953   25.86
Jan 1, 1953   26.18
Dec 1, 1952   26.04
Nov 1, 1952   25.03
Oct 1, 1952   24.26
Sep 1, 1952   24.78
Aug 1, 1952   25.18
Jul 1, 1952   25.08
Jun 1, 1952   24.38
May 1, 1952   23.73
Apr 1, 1952   23.74
Mar 1, 1952   23.81
Feb 1, 1952   23.75
Jan 1, 1952   24.19
Dec 1, 1951   23.41
Nov 1, 1951   22.71
Oct 1, 1951   23.36
Sep 1, 1951   23.48
Aug 1, 1951   22.89
Jul 1, 1951   21.93
Jun 1, 1951   21.55
May 1, 1951   21.93
Apr 1, 1951   21.92
Mar 1, 1951   21.63
Feb 1, 1951   22.00
Jan 1, 1951   21.21
Dec 1, 1950   19.75
Nov 1, 1950   19.83
Oct 1, 1950   19.87
Sep 1, 1950   19.08
Aug 1, 1950   18.43
Jul 1, 1950   17.38
Jun 1, 1950   18.74
May 1, 1950   18.44
Apr 1, 1950   17.84
Mar 1, 1950   17.35
Feb 1, 1950   17.21
Jan 1, 1950   16.88
Dec 1, 1949   16.54
Nov 1, 1949   16.11
Oct 1, 1949   15.89
Sep 1, 1949   15.49
Aug 1, 1949   15.29
Jul 1, 1949   14.76
Jun 1, 1949   13.97
May 1, 1949   14.78
Apr 1, 1949   14.89
Mar 1, 1949   14.91
Feb 1, 1949   14.77
Jan 1, 1949   15.36
Dec 1, 1948   15.19
Nov 1, 1948   15.29
Oct 1, 1948   16.19
Sep 1, 1948   15.76
Aug 1, 1948   15.94
Jul 1, 1948   16.42
Jun 1, 1948   16.82
May 1, 1948   16.15
Apr 1, 1948   15.40
Mar 1, 1948   14.30
Feb 1, 1948   14.10
Jan 1, 1948   14.83
Dec 1, 1947   15.03
Nov 1, 1947   15.27
Oct 1, 1947   15.45
Sep 1, 1947   15.06
Aug 1, 1947   15.46
Jul 1, 1947   15.77
Jun 1, 1947   14.84
May 1, 1947   14.34
Apr 1, 1947   14.60
Mar 1, 1947   15.16
Feb 1, 1947   15.80
Jan 1, 1947   15.21
Dec 1, 1946   15.13
Nov 1, 1946   14.69
Oct 1, 1946   14.75
Sep 1, 1946   15.09
Aug 1, 1946   17.70
Jul 1, 1946   18.05
Jun 1, 1946   18.58
May 1, 1946   18.70
Apr 1, 1946   18.66
Mar 1, 1946   17.53
Feb 1, 1946   18.07
Jan 1, 1946   18.02
Dec 1, 1945   17.33
Nov 1, 1945   17.04
Oct 1, 1945   16.50
Sep 1, 1945   15.84
Aug 1, 1945   14.83
Jul 1, 1945   14.78
Jun 1, 1945   15.09
May 1, 1945   14.82
Apr 1, 1945   14.28
Mar 1, 1945   13.93
Feb 1, 1945   13.94
Jan 1, 1945   13.49
Dec 1, 1944   13.10
Nov 1, 1944   12.82
Oct 1, 1944   12.91
Sep 1, 1944   12.60
Aug 1, 1944   12.81
Jul 1, 1944   13.00
Jun 1, 1944   12.67
May 1, 1944   12.10
Apr 1, 1944   11.89
Mar 1, 1944   12.10
Feb 1, 1944   11.77
Jan 1, 1944   11.85
Dec 1, 1943   11.48
Nov 1, 1943   11.33
Oct 1, 1943   11.88
Sep 1, 1943   11.99
Aug 1, 1943   11.74
Jul 1, 1943   12.35
Jun 1, 1943   12.10
May 1, 1943   11.89
Apr 1, 1943   11.44
Mar 1, 1943   11.07
Feb 1, 1943   10.69
Jan 1, 1943   10.09
Dec 1, 1942   9.52
Nov 1, 1942   9.47
Oct 1, 1942   9.32
Sep 1, 1942   8.68
Aug 1, 1942   8.59
Jul 1, 1942   8.64
Jun 1, 1942   8.33
May 1, 1942   7.93
Apr 1, 1942   7.84
Mar 1, 1942   8.18
Feb 1, 1942   8.65
Jan 1, 1942   8.93
Dec 1, 1941   8.76
Nov 1, 1941   9.37
Oct 1, 1941   9.83
Sep 1, 1941   10.24
Aug 1, 1941   10.21
Jul 1, 1941   10.26
Jun 1, 1941   9.76
May 1, 1941   9.43
Apr 1, 1941   9.64
Mar 1, 1941   9.95
Feb 1, 1941   9.89
Jan 1, 1941   10.55
Dec 1, 1940   10.53
Nov 1, 1940   10.98
Oct 1, 1940   10.73
Sep 1, 1940   10.63
Aug 1, 1940   10.20
Jul 1, 1940   9.99
Jun 1, 1940   9.67
May 1, 1940   10.58
Apr 1, 1940   12.27
Mar 1, 1940   12.15
Feb 1, 1940   12.22
Jan 1, 1940   12.30
Dec 1, 1939   12.37
Nov 1, 1939   12.67
Oct 1, 1939   12.90
Sep 1, 1939   12.77
Aug 1, 1939   11.54
Jul 1, 1939   11.71
Jun 1, 1939   11.43
May 1, 1939   11.23
Apr 1, 1939   10.83
Mar 1, 1939   12.39
Feb 1, 1939   12.40
Jan 1, 1939   12.50
Dec 1, 1938   12.69
Nov 1, 1938   13.07
Oct 1, 1938   13.06
Sep 1, 1938   11.75
Aug 1, 1938   12.31
Jul 1, 1938   12.24
Jun 1, 1938   10.21
May 1, 1938   9.98
Apr 1, 1938   9.89
Mar 1, 1938   10.31
Feb 1, 1938   11.04
Jan 1, 1938   11.31
Dec 1, 1937   11.02
Nov 1, 1937   11.20
Oct 1, 1937   12.28
Sep 1, 1937   14.37
Aug 1, 1937   16.74
Jul 1, 1937   16.57
Jun 1, 1937   15.64
May 1, 1937   16.25
Apr 1, 1937   17.01
Mar 1, 1937   18.09
Feb 1, 1937   18.11
Jan 1, 1937   17.59
Dec 1, 1936   17.06
Nov 1, 1936   17.36
Oct 1, 1936   16.89
Sep 1, 1936   16.05
Aug 1, 1936   15.87
Jul 1, 1936   15.56
Jun 1, 1936   14.69
May 1, 1936   14.09
Apr 1, 1936   14.88
Mar 1, 1936   14.86
Feb 1, 1936   14.55
Jan 1, 1936   13.76
Dec 1, 1935   13.04
Nov 1, 1935   13.04
Oct 1, 1935   11.92
Sep 1, 1935   11.61
Aug 1, 1935   11.37
Jul 1, 1935   10.65
Jun 1, 1935   10.12
May 1, 1935   9.75
Apr 1, 1935   9.04
Mar 1, 1935   8.41
Feb 1, 1935   8.98
Jan 1, 1935   9.26
Dec 1, 1934   9.26
Nov 1, 1934   9.20
Oct 1, 1934   8.95
Sep 1, 1934   8.88
Aug 1, 1934   9.10
Jul 1, 1934   9.47
Jun 1, 1934   9.94
May 1, 1934   9.81
Apr 1, 1934   10.92
Mar 1, 1934   10.74
Feb 1, 1934   11.32
Jan 1, 1934   10.54
Dec 1, 1933   9.97
Nov 1, 1933   9.78
Oct 1, 1933   9.55
Sep 1, 1933   10.58
Aug 1, 1933   10.67
Jul 1, 1933   11.23
Jun 1, 1933   10.39
May 1, 1933   8.87
Apr 1, 1933   6.89
Mar 1, 1933   6.23
Feb 1, 1933   6.25
Jan 1, 1933   7.09
Dec 1, 1932   6.82
Nov 1, 1932   7.05
Oct 1, 1932   7.12
Sep 1, 1932   8.26
Aug 1, 1932   7.53
Jul 1, 1932   5.01
Jun 1, 1932   4.77
May 1, 1932   5.51
Apr 1, 1932   6.28
Mar 1, 1932   8.26
Feb 1, 1932   8.23
Jan 1, 1932   8.30
Dec 1, 1931   8.44
Nov 1, 1931   10.39
Oct 1, 1931   10.25
Sep 1, 1931   11.83
Aug 1, 1931   13.90
Jul 1, 1931   14.33
Jun 1, 1931   13.87
May 1, 1931   14.33
Apr 1, 1931   15.86
Mar 1, 1931   17.53
Feb 1, 1931   17.20
Jan 1, 1931   15.98
Dec 1, 1930   15.51
Nov 1, 1930   16.62
Oct 1, 1930   17.92
Sep 1, 1930   20.78
Aug 1, 1930   20.79
Jul 1, 1930   21.06
Jun 1, 1930   21.52
May 1, 1930   23.94
Apr 1, 1930   25.46
Mar 1, 1930   23.94
Feb 1, 1930   23.07
Jan 1, 1930   21.71
Dec 1, 1929   21.40
Nov 1, 1929   20.58
Oct 1, 1929   27.99
Sep 1, 1929   31.30
Aug 1, 1929   30.10
Jul 1, 1929   28.48
Jun 1, 1929   26.15
May 1, 1929   25.66
Apr 1, 1929   25.28
Mar 1, 1929   25.43
Feb 1, 1929   24.99
Jan 1, 1929   24.86
Dec 1, 1928   23.15
Nov 1, 1928   23.06
Oct 1, 1928   21.60
Sep 1, 1928   21.17
Aug 1, 1928   19.78
Jul 1, 1928   19.16
Jun 1, 1928   19.02
May 1, 1928   20.00
Apr 1, 1928   19.40
Mar 1, 1928   18.25
Feb 1, 1928   17.32
Jan 1, 1928   17.53
Dec 1, 1927   17.46
Nov 1, 1927   17.06
Oct 1, 1927   16.68
Sep 1, 1927   16.94
Aug 1, 1927   16.03
Jul 1, 1927   15.22
Jun 1, 1927   14.89
May 1, 1927   14.70
Apr 1, 1927   14.21
Mar 1, 1927   13.87
Feb 1, 1927   13.66
Jan 1, 1927   13.40
Dec 1, 1926   13.49
Nov 1, 1926   13.19
Oct 1, 1926   13.02
Sep 1, 1926   13.32
Aug 1, 1926   13.12
Jul 1, 1926   12.62
Jun 1, 1926   12.11
May 1, 1926   11.56
Apr 1, 1926   11.48
Mar 1, 1926   11.81
Feb 1, 1926   12.67
Jan 1, 1926   12.65
Dec 1, 1925   12.46
Nov 1, 1925   12.26
Oct 1, 1925   11.89
Sep 1, 1925   11.51
Aug 1, 1925   11.25
Jul 1, 1925   11.10
Jun 1, 1925   10.80
May 1, 1925   10.61
Apr 1, 1925   10.28
Mar 1, 1925   10.39
Feb 1, 1925   10.67
Jan 1, 1925   10.58
Dec 1, 1924   10.16
Nov 1, 1924   9.64
Oct 1, 1924   9.13
Sep 1, 1924   9.25
Aug 1, 1924   9.34
Jul 1, 1924   9.03
Jun 1, 1924   8.63
May 1, 1924   8.47
Apr 1, 1924   8.50
Mar 1, 1924   8.70
Feb 1, 1924   8.87
Jan 1, 1924   8.83
Dec 1, 1923   8.55
Nov 1, 1923   8.27
Oct 1, 1923   8.03
Sep 1, 1923   8.15
Aug 1, 1923   8.10
Jul 1, 1923   8.06
Jun 1, 1923   8.34
May 1, 1923   8.67
Apr 1, 1923   9.10
Mar 1, 1923   9.43
Feb 1, 1923   9.28
Jan 1, 1923   8.90
Dec 1, 1922   8.78
Nov 1, 1922   8.80
Oct 1, 1922   9.26
Sep 1, 1922   9.06
Aug 1, 1922   8.83
Jul 1, 1922   8.51
Jun 1, 1922   8.45
May 1, 1922   8.53
Apr 1, 1922   8.21
Mar 1, 1922   7.74
Feb 1, 1922   7.46
Jan 1, 1922   7.30
Dec 1, 1921   7.31
Nov 1, 1921   7.06
Oct 1, 1921   6.70
Sep 1, 1921   6.61
Aug 1, 1921   6.45
Jul 1, 1921   6.53
Jun 1, 1921   6.55
May 1, 1921   7.12
Apr 1, 1921   6.91
Mar 1, 1921   6.88
Feb 1, 1921   7.06
Jan 1, 1921   7.11
Dec 1, 1920   6.81
Nov 1, 1920   7.48
Oct 1, 1920   7.88
Sep 1, 1920   7.87
Aug 1, 1920   7.60
Jul 1, 1920   7.91
Jun 1, 1920   7.92
May 1, 1920   8.06
Apr 1, 1920   8.60
Mar 1, 1920   8.67
Feb 1, 1920   8.10
Jan 1, 1920   8.83
Dec 1, 1919   8.92
Nov 1, 1919   9.19
Oct 1, 1919   9.47
Sep 1, 1919   9.01
Aug 1, 1919   8.87
Jul 1, 1919   9.51
Jun 1, 1919   9.21
May 1, 1919   8.97
Apr 1, 1919   8.39
Mar 1, 1919   8.12
Feb 1, 1919   7.88
Jan 1, 1919   7.85
Dec 1, 1918   7.90
Nov 1, 1918   8.06
Oct 1, 1918   7.86
Sep 1, 1918   7.54
Aug 1, 1918   7.58
Jul 1, 1918   7.51
Jun 1, 1918   7.45
May 1, 1918   7.44
Apr 1, 1918   7.21
Mar 1, 1918   7.28
Feb 1, 1918   7.43
Jan 1, 1918   7.21
Dec 1, 1917   6.80
Nov 1, 1917   7.04
Oct 1, 1917   7.68
Sep 1, 1917   8.12
Aug 1, 1917   8.53
Jul 1, 1917   8.79
Jun 1, 1917   9.04
May 1, 1917   8.86
Apr 1, 1917   9.17
Mar 1, 1917   9.31
Feb 1, 1917   9.03
Jan 1, 1917   9.57
Dec 1, 1916   9.80
Nov 1, 1916   10.21
Oct 1, 1916   9.98
Sep 1, 1916   9.68
Aug 1, 1916   9.30
Jul 1, 1916   9.23
Jun 1, 1916   9.36
May 1, 1916   9.27
Apr 1, 1916   9.07
Mar 1, 1916   9.17
Feb 1, 1916   9.20
Jan 1, 1916   9.33
Dec 1, 1915   9.48
Nov 1, 1915   9.46
Oct 1, 1915   9.14
Sep 1, 1915   8.66
Aug 1, 1915   8.35
Jul 1, 1915   8.01
Jun 1, 1915   8.04
May 1, 1915   7.95
Apr 1, 1915   8.14
Mar 1, 1915   7.57
Feb 1, 1915   7.38
Jan 1, 1915   7.48
Dec 1, 1914   7.35
Nov 1, 1914   7.68
Oct 1, 1914   7.68
Sep 1, 1914   7.68
Aug 1, 1914   7.68
Jul 1, 1914   7.68
Jun 1, 1914   8.13
May 1, 1914   8.17
Apr 1, 1914   8.12
Mar 1, 1914   8.32
Feb 1, 1914   8.48
Jan 1, 1914   8.37
Dec 1, 1913   8.04
Nov 1, 1913   8.05
Oct 1, 1913   8.26
Sep 1, 1913   8.53
Aug 1, 1913   8.45
Jul 1, 1913   8.23
Jun 1, 1913   8.12
May 1, 1913   8.55
Apr 1, 1913   8.79
Mar 1, 1913   8.80
Feb 1, 1913   8.97
Jan 1, 1913   9.30
Dec 1, 1912   9.38
Nov 1, 1912   9.73
Oct 1, 1912   9.84
Sep 1, 1912   9.86
Aug 1, 1912   9.81
Jul 1, 1912   9.59
Jun 1, 1912   9.58
May 1, 1912   9.58
Apr 1, 1912   9.59
Mar 1, 1912   9.30
Feb 1, 1912   9.04
Jan 1, 1912   9.12
Dec 1, 1911   9.11
Nov 1, 1911   9.07
Oct 1, 1911   8.72
Sep 1, 1911   8.67
Aug 1, 1911   9.17
Jul 1, 1911   9.63
Jun 1, 1911   9.67
May 1, 1911   9.48
Apr 1, 1911   9.28
Mar 1, 1911   9.32
Feb 1, 1911   9.43
Jan 1, 1911   9.27
Dec 1, 1910   9.05
Nov 1, 1910   9.31
Oct 1, 1910   9.32
Sep 1, 1910   8.91
Aug 1, 1910   8.85
Jul 1, 1910   8.64
Jun 1, 1910   9.10
May 1, 1910   9.56
Apr 1, 1910   9.72
Mar 1, 1910   9.96
Feb 1, 1910   9.72
Jan 1, 1910   10.08
Dec 1, 1909   10.30
Nov 1, 1909   10.18
Oct 1, 1909   10.23
Sep 1, 1909   10.19
Aug 1, 1909   10.18
Jul 1, 1909   9.94
Jun 1, 1909   9.80
May 1, 1909   9.63
Apr 1, 1909   9.32
Mar 1, 1909   8.92
Feb 1, 1909   8.80
Jan 1, 1909   9.06
Dec 1, 1908   9.03
Nov 1, 1908   8.83
Oct 1, 1908   8.27
Sep 1, 1908   8.17
Aug 1, 1908   8.26
Jul 1, 1908   7.92
Jun 1, 1908   7.64
May 1, 1908   7.63
Apr 1, 1908   7.24
Mar 1, 1908   6.87
Feb 1, 1908   6.60
Jan 1, 1908   6.85
Dec 1, 1907   6.57
Nov 1, 1907   6.25
Oct 1, 1907   6.64
Sep 1, 1907   7.45
Aug 1, 1907   7.53
Jul 1, 1907   8.14
Jun 1, 1907   7.84
May 1, 1907   8.10
Apr 1, 1907   8.39
Mar 1, 1907   8.35
Feb 1, 1907   9.26
Jan 1, 1907   9.56
Dec 1, 1906   9.84
Nov 1, 1906   9.93
Oct 1, 1906   9.73
Sep 1, 1906   10.03
Aug 1, 1906   9.73
Jul 1, 1906   9.06
Jun 1, 1906   9.30
May 1, 1906   9.18
Apr 1, 1906   9.43
Mar 1, 1906   9.56
Feb 1, 1906   9.80
Jan 1, 1906   9.87
Dec 1, 1905   9.54
Nov 1, 1905   9.31
Oct 1, 1905   9.36
Sep 1, 1905   9.23
Aug 1, 1905   9.20
Jul 1, 1905   8.87
Jun 1, 1905   8.60
May 1, 1905   8.50
Apr 1, 1905   8.94
Mar 1, 1905   9.05
Feb 1, 1905   8.80
Jan 1, 1905   8.43
Dec 1, 1904   8.25
Nov 1, 1904   8.17
Oct 1, 1904   7.75
Sep 1, 1904   7.32
Aug 1, 1904   7.01
Jul 1, 1904   6.78
Jun 1, 1904   6.51
May 1, 1904   6.50
Apr 1, 1904   6.64
Mar 1, 1904   6.48
Feb 1, 1904   6.50
Jan 1, 1904   6.68
Dec 1, 1903   6.57
Nov 1, 1903   6.28
Oct 1, 1903   6.26
Sep 1, 1903   6.47
Aug 1, 1903   6.63
Jul 1, 1903   6.85
Jun 1, 1903   7.18
May 1, 1903   7.60
Apr 1, 1903   7.75
Mar 1, 1903   8.08
Feb 1, 1903   8.41
Jan 1, 1903   8.46
Dec 1, 1902   8.05
Nov 1, 1902   8.24
Oct 1, 1902   8.57
Sep 1, 1902   8.85
Aug 1, 1902   8.83
Jul 1, 1902   8.60
Jun 1, 1902   8.41
May 1, 1902   8.46
Apr 1, 1902   8.48
Mar 1, 1902   8.20
Feb 1, 1902   8.19
Jan 1, 1902   8.12
Dec 1, 1901   7.95
Nov 1, 1901   8.08
Oct 1, 1901   7.91
Sep 1, 1901   8.00
Aug 1, 1901   8.04
Jul 1, 1901   7.93
Jun 1, 1901   8.50
May 1, 1901   7.73
Apr 1, 1901   8.14
Mar 1, 1901   7.51
Feb 1, 1901   7.25
Jan 1, 1901   7.07
Dec 1, 1900   6.87
Nov 1, 1900   6.48
Oct 1, 1900   6.01
Sep 1, 1900   5.80
Aug 1, 1900   5.94
Jul 1, 1900   5.86
Jun 1, 1900   5.86
May 1, 1900   6.04
Apr 1, 1900   6.34
Mar 1, 1900   6.26
Feb 1, 1900   6.21
Jan 1, 1900   6.10
Dec 1, 1899   6.02
Nov 1, 1899   6.46
Oct 1, 1899   6.34
Sep 1, 1899   6.37
Aug 1, 1899   6.44
Jul 1, 1899   6.28
Jun 1, 1899   6.07
May 1, 1899   6.21
Apr 1, 1899   6.48
Mar 1, 1899   6.40
Feb 1, 1899   6.31
Jan 1, 1899   6.08
Dec 1, 1898   5.65
Nov 1, 1898   5.32
Oct 1, 1898   5.15
Sep 1, 1898   5.26
Aug 1, 1898   5.27
Jul 1, 1898   5.08
Jun 1, 1898   5.06
May 1, 1898   4.87
Apr 1, 1898   4.57
Mar 1, 1898   4.65
Feb 1, 1898   4.87
Jan 1, 1898   4.88
Dec 1, 1897   4.75
Nov 1, 1897   4.65
Oct 1, 1897   4.82
Sep 1, 1897   4.98
Aug 1, 1897   4.75
Jul 1, 1897   4.46
Jun 1, 1897   4.27
May 1, 1897   4.08
Apr 1, 1897   4.06
Mar 1, 1897   4.19
Feb 1, 1897   4.18
Jan 1, 1897   4.22
Dec 1, 1896   4.22
Nov 1, 1896   4.38
Oct 1, 1896   4.10
Sep 1, 1896   4.01
Aug 1, 1896   3.81
Jul 1, 1896   4.04
Jun 1, 1896   4.32
May 1, 1896   4.40
Apr 1, 1896   4.42
Mar 1, 1896   4.38
Feb 1, 1896   4.45
Jan 1, 1896   4.27
Dec 1, 1895   4.32
Nov 1, 1895   4.59
Oct 1, 1895   4.75
Sep 1, 1895   4.82
Aug 1, 1895   4.79
Jul 1, 1895   4.72
Jun 1, 1895   4.70
May 1, 1895   4.61
Apr 1, 1895   4.37
Mar 1, 1895   4.19
Feb 1, 1895   4.19
Jan 1, 1895   4.25
Dec 1, 1894   4.30
Nov 1, 1894   4.34
Oct 1, 1894   4.34
Sep 1, 1894   4.48
Aug 1, 1894   4.41
Jul 1, 1894   4.25
Jun 1, 1894   4.34
May 1, 1894   4.40
Apr 1, 1894   4.57
Mar 1, 1894   4.51
Feb 1, 1894   4.38
Jan 1, 1894   4.32
Dec 1, 1893   4.41
Nov 1, 1893   4.57
Oct 1, 1893   4.50
Sep 1, 1893   4.37
Aug 1, 1893   4.08
Jul 1, 1893   4.18
Jun 1, 1893   4.61
May 1, 1893   4.84
Apr 1, 1893   5.31
Mar 1, 1893   5.31
Feb 1, 1893   5.51
Jan 1, 1893   5.61
Dec 1, 1892   5.51
Nov 1, 1892   5.57
Oct 1, 1892   5.59
Sep 1, 1892   5.48
Aug 1, 1892   5.62
Jul 1, 1892   5.54
Jun 1, 1892   5.54
May 1, 1892   5.57
Apr 1, 1892   5.57
Mar 1, 1892   5.58
Feb 1, 1892   5.52
Jan 1, 1892   5.51
Dec 1, 1891   5.41
Nov 1, 1891   5.25
Oct 1, 1891   5.33
Sep 1, 1891   5.33
Aug 1, 1891   4.93
Jul 1, 1891   4.77
Jun 1, 1891   4.85
May 1, 1891   4.95
Apr 1, 1891   4.97
Mar 1, 1891   4.81
Feb 1, 1891   4.90
Jan 1, 1891   4.84
Dec 1, 1890   4.60
Nov 1, 1890   4.71
Oct 1, 1890   5.08
Sep 1, 1890   5.32
Aug 1, 1890   5.41
Jul 1, 1890   5.54
Jun 1, 1890   5.58
May 1, 1890   5.62
Apr 1, 1890   5.39
Mar 1, 1890   5.28
Feb 1, 1890   5.32
Jan 1, 1890   5.38
Dec 1, 1889   5.32
Nov 1, 1889   5.35
Oct 1, 1889   5.40
Sep 1, 1889   5.50
Aug 1, 1889   5.37
Jul 1, 1889   5.30
Jun 1, 1889   5.41
May 1, 1889   5.32
Apr 1, 1889   5.18
Mar 1, 1889   5.19
Feb 1, 1889   5.30
Jan 1, 1889   5.24
Dec 1, 1888   5.14
Nov 1, 1888   5.24
Oct 1, 1888   5.35
Sep 1, 1888   5.38
Aug 1, 1888   5.25
Jul 1, 1888   5.14
Jun 1, 1888   5.01
May 1, 1888   5.17
Apr 1, 1888   5.10
Mar 1, 1888   5.08
Feb 1, 1888   5.28
Jan 1, 1888   5.31
Dec 1, 1887   5.27
Nov 1, 1887   5.30
Oct 1, 1887   5.20
Sep 1, 1887   5.38
Aug 1, 1887   5.45
Jul 1, 1887   5.59
Jun 1, 1887   5.73
May 1, 1887   5.90
Apr 1, 1887   5.80
Mar 1, 1887   5.67
Feb 1, 1887   5.54
Jan 1, 1887   5.58
Dec 1, 1886   5.64
Nov 1, 1886   5.79
Oct 1, 1886   5.65
Sep 1, 1886   5.51
Aug 1, 1886   5.37
Jul 1, 1886   5.33
Jun 1, 1886   5.25
May 1, 1886   5.02
Apr 1, 1886   5.12
Mar 1, 1886   5.19
Feb 1, 1886   5.30
Jan 1, 1886   5.20
Dec 1, 1885   5.20
Nov 1, 1885   5.24
Oct 1, 1885   4.92
Sep 1, 1885   4.65
Aug 1, 1885   4.71
Jul 1, 1885   4.46
Jun 1, 1885   4.30
May 1, 1885   4.32
Apr 1, 1885   4.37
Mar 1, 1885   4.38
Feb 1, 1885   4.37
Jan 1, 1885   4.24
Dec 1, 1884   4.34
Nov 1, 1884   4.35
Oct 1, 1884   4.44
Sep 1, 1884   4.59
Aug 1, 1884   4.74
Jul 1, 1884   4.46
Jun 1, 1884   4.46
May 1, 1884   4.65
Apr 1, 1884   5.06
Mar 1, 1884   5.30
Feb 1, 1884   5.32
Jan 1, 1884   5.18
Dec 1, 1883   5.34
Nov 1, 1883   5.46
Oct 1, 1883   5.38
Sep 1, 1883   5.53
Aug 1, 1883   5.47
Jul 1, 1883   5.73
Jun 1, 1883   5.82
May 1, 1883   5.77
Apr 1, 1883   5.87
Mar 1, 1883   5.75
Feb 1, 1883   5.68
Jan 1, 1883   5.81
Dec 1, 1882   5.84
Nov 1, 1882   5.81
Oct 1, 1882   6.07
Sep 1, 1882   6.24
Aug 1, 1882   6.18
Jul 1, 1882   6.00
Jun 1, 1882   5.68
May 1, 1882   5.71
Apr 1, 1882   5.78
Mar 1, 1882   5.78
Feb 1, 1882   5.79
Jan 1, 1882   5.92
Dec 1, 1881   6.01
Nov 1, 1881   6.19
Oct 1, 1881   6.15
Sep 1, 1881   6.25
Aug 1, 1881   6.20
Jul 1, 1881   6.35
Jun 1, 1881   6.58
May 1, 1881   6.50
Apr 1, 1881   6.22
Mar 1, 1881   6.24
Feb 1, 1881   6.17
Jan 1, 1881   6.19
Dec 1, 1880   5.84
Nov 1, 1880   5.61
Oct 1, 1880   5.33
Sep 1, 1880   5.18
Aug 1, 1880   5.19
Jul 1, 1880   5.01
Jun 1, 1880   4.79
May 1, 1880   4.77
Apr 1, 1880   5.18
Mar 1, 1880   5.30
Feb 1, 1880   5.20
Jan 1, 1880   5.11
Dec 1, 1879   4.92
Nov 1, 1879   4.93
Oct 1, 1879   4.68
Sep 1, 1879   4.22
Aug 1, 1879   4.07
Jul 1, 1879   4.04
Jun 1, 1879   3.96
May 1, 1879   3.94
Apr 1, 1879   3.77
Mar 1, 1879   3.65
Feb 1, 1879   3.71
Jan 1, 1879   3.58
Dec 1, 1878   3.45
Nov 1, 1878   3.47
Oct 1, 1878   3.48
Sep 1, 1878   3.52
Aug 1, 1878   3.45
Jul 1, 1878   3.48
Jun 1, 1878   3.41
May 1, 1878   3.34
Apr 1, 1878   3.33
Mar 1, 1878   3.24
Feb 1, 1878   3.18
Jan 1, 1878   3.25
Dec 1, 1877   3.25
Nov 1, 1877   3.26
Oct 1, 1877   3.31
Sep 1, 1877   3.24
Aug 1, 1877   3.05
Jul 1, 1877   2.85
Jun 1, 1877   2.73
May 1, 1877   2.94
Apr 1, 1877   2.94
Mar 1, 1877   3.17
Feb 1, 1877   3.34
Jan 1, 1877   3.55
Dec 1, 1876   3.58
Nov 1, 1876   3.60
Oct 1, 1876   3.67
Sep 1, 1876   3.69
Aug 1, 1876   3.93
Jul 1, 1876   4.10
Jun 1, 1876   4.15
May 1, 1876   4.18
Apr 1, 1876   4.34
Mar 1, 1876   4.51
Feb 1, 1876   4.52
Jan 1, 1876   4.46
Dec 1, 1875   4.37
Nov 1, 1875   4.37
Oct 1, 1875   4.30
Sep 1, 1875   4.37
Aug 1, 1875   4.41
Jul 1, 1875   4.39
Jun 1, 1875   4.38
May 1, 1875   4.47
Apr 1, 1875   4.65
Mar 1, 1875   4.59
Feb 1, 1875   4.53
Jan 1, 1875   4.54
Dec 1, 1874   4.54
Nov 1, 1874   4.57
Oct 1, 1874   4.53
Sep 1, 1874   4.54
Aug 1, 1874   4.47
Jul 1, 1874   4.46
Jun 1, 1874   4.46
May 1, 1874   4.48
Apr 1, 1874   4.60
Mar 1, 1874   4.73
Feb 1, 1874   4.80
Jan 1, 1874   4.66
Dec 1, 1873   4.42
Nov 1, 1873   4.04
Oct 1, 1873   4.19
Sep 1, 1873   4.59
Aug 1, 1873   4.97
Jul 1, 1873   4.97
Jun 1, 1873   4.98
May 1, 1873   5.05
Apr 1, 1873   5.04
Mar 1, 1873   5.11
Feb 1, 1873   5.15
Jan 1, 1873   5.11
Dec 1, 1872   5.07
Nov 1, 1872   4.95
Oct 1, 1872   4.97
Sep 1, 1872   4.95
Aug 1, 1872   5.04
Jul 1, 1872   5.10
Jun 1, 1872   5.13
May 1, 1872   5.18
Apr 1, 1872   5.18
Mar 1, 1872   5.04
Feb 1, 1872   4.88
Jan 1, 1872   4.86
Dec 1, 1871   4.74
Nov 1, 1871   4.64
Oct 1, 1871   4.59
Sep 1, 1871   4.84
Aug 1, 1871   4.79
Jul 1, 1871   4.73
Jun 1, 1871   4.82
May 1, 1871   4.86
Apr 1, 1871   4.74
Mar 1, 1871   4.61
Feb 1, 1871   4.50
Jan 1, 1871   4.44
S&P 500 historical prices. Prices are not inflation-adjusted. For inflation-adjusted comparison, see Inflation Adjusted S&P 500.

Other than the current price, all prices are monthly average closing prices.