Date Value
Oct 1, 2017   244.11 
Sep 1, 2017   243.56 
Aug 1, 2017   244.17 
Jul 1, 2017   243.81 
Jun 1, 2017   242.04 
May 1, 2017   240.07 
Apr 1, 2017   237.75 
Mar 1, 2017   235.88 
Feb 1, 2017   234.14 
Jan 1, 2017   234.39 
Dec 1, 2016   235.45 
Nov 1, 2016   235.27 
Oct 1, 2016   234.61 
Sep 1, 2016   234.78 
Aug 1, 2016   234.95 
Jul 1, 2016   234.33 
Jun 1, 2016   232.51 
May 1, 2016   231.24 
Apr 1, 2016   229.78 
Mar 1, 2016   228.43 
Feb 1, 2016   227.71 
Jan 1, 2016   227.58 
Dec 1, 2015   228.04 
Nov 1, 2015   227.29 
Oct 1, 2015   226.66 
Sep 1, 2015   226.55 
Aug 1, 2015   226.04 
Jul 1, 2015   225.14 
Jun 1, 2015   223.81 
May 1, 2015   222.53 
Apr 1, 2015   221.20 
Mar 1, 2015   219.20 
Feb 1, 2015   218.59 
Jan 1, 2015   219.03 
Dec 1, 2014   218.27 
Nov 1, 2014   217.28 
Oct 1, 2014   216.43 
Sep 1, 2014   216.32 
Aug 1, 2014   216.74 
Jul 1, 2014   215.96 
Jun 1, 2014   214.69 
May 1, 2014   213.12 
Apr 1, 2014   211.65 
Mar 1, 2014   210.03 
Feb 1, 2014   209.66 
Jan 1, 2014   209.77 
Dec 1, 2013   210.43 
Nov 1, 2013   210.52 
Oct 1, 2013   210.32 
Sep 1, 2013   209.93 
Aug 1, 2013   209.80 
Jul 1, 2013   208.59 
Jun 1, 2013   206.23 
May 1, 2013   203.33 
Apr 1, 2013   199.87 
Mar 1, 2013   195.68 
Feb 1, 2013   192.47 
Jan 1, 2013   192.91 
Dec 1, 2012   192.89 
Nov 1, 2012   192.49 
Oct 1, 2012   191.58 
Sep 1, 2012   192.02 
Aug 1, 2012   193.35 
Jul 1, 2012   193.86 
Jun 1, 2012   192.05 
May 1, 2012   188.93 
Apr 1, 2012   185.26 
Mar 1, 2012   182.32 
Feb 1, 2012   181.16 
Jan 1, 2012   182.18 
Dec 1, 2011   184.34 
Nov 1, 2011   185.91 
Oct 1, 2011   188.14 
Sep 1, 2011   190.14 
Aug 1, 2011   192.61 
Jul 1, 2011   193.91 
Jun 1, 2011   193.53 
May 1, 2011   191.62 
Apr 1, 2011   190.43 
Mar 1, 2011   189.78 
Feb 1, 2011   191.56 
Jan 1, 2011   194.33 
Dec 1, 2010   197.48 
Nov 1, 2010   199.50 
Oct 1, 2010   201.41 
Sep 1, 2010   203.73 
Aug 1, 2010   206.40 
Jul 1, 2010   208.30 
Jun 1, 2010   208.55 
May 1, 2010   207.40 
Apr 1, 2010   205.26 
Mar 1, 2010   203.09 
Feb 1, 2010   203.16 
Jan 1, 2010   205.96 
Dec 1, 2009   209.06 
Nov 1, 2009   210.50 
Oct 1, 2009   211.57 
Sep 1, 2009   213.26 
Aug 1, 2009   214.88 
Jul 1, 2009   215.47 
Jun 1, 2009   213.78 
May 1, 2009   213.28 
Apr 1, 2009   212.12 
Mar 1, 2009   212.03 
Feb 1, 2009   214.14 
Jan 1, 2009   217.74 
Dec 1, 2008   223.36 
Nov 1, 2008   226.15 
Oct 1, 2008   226.22 
Sep 1, 2008   227.81 
Aug 1, 2008   230.82 
Jul 1, 2008   231.90 
Jun 1, 2008   234.27 
May 1, 2008   237.31 
Apr 1, 2008   239.74 
Mar 1, 2008   242.05 
Feb 1, 2008   246.02 
Jan 1, 2008   249.48 
Dec 1, 2007   254.03 
Nov 1, 2007   256.54 
Oct 1, 2007   261.54 
Sep 1, 2007   264.45 
Aug 1, 2007   266.83 
Jul 1, 2007   267.45 
Jun 1, 2007   268.20 
May 1, 2007   269.22 
Apr 1, 2007   271.24 
Mar 1, 2007   273.09 
Feb 1, 2007   276.00 
Jan 1, 2007   277.85 
Dec 1, 2006   279.48 
Nov 1, 2006   280.51 
Oct 1, 2006   280.73 
Sep 1, 2006   279.44 
Aug 1, 2006   278.37 
Jul 1, 2006   279.23 
Jun 1, 2006   279.95 
May 1, 2006   280.25 
Apr 1, 2006   280.52 
Mar 1, 2006   281.52 
Feb 1, 2006   281.16 
Jan 1, 2006   280.67 
Dec 1, 2005   281.69 
Nov 1, 2005   279.88 
Oct 1, 2005   276.19 
Sep 1, 2005   274.98 
Aug 1, 2005   275.69 
Jul 1, 2005   274.24 
Jun 1, 2005   272.20 
May 1, 2005   268.43 
Apr 1, 2005   264.14 
Mar 1, 2005   262.06 
Feb 1, 2005   259.86 
Jan 1, 2005   258.47 
Dec 1, 2004   256.63 
Nov 1, 2004   253.81 
Oct 1, 2004   252.00 
Sep 1, 2004   251.40 
Aug 1, 2004   249.82 
Jul 1, 2004   247.56 
Jun 1, 2004   244.22 
May 1, 2004   241.45 
Apr 1, 2004   239.32 
Mar 1, 2004   236.66 
Feb 1, 2004   234.79 
Jan 1, 2004   233.85 
Dec 1, 2003   233.19 
Nov 1, 2003   231.50 
Oct 1, 2003   229.56 
Sep 1, 2003   227.82 
Aug 1, 2003   226.69 
Jul 1, 2003   225.36 
Jun 1, 2003   223.23 
May 1, 2003   221.14 
Apr 1, 2003   218.52 
Mar 1, 2003   216.07 
Feb 1, 2003   215.72 
Jan 1, 2003   216.23 
Dec 1, 2002   216.34 
Nov 1, 2002   214.99 
Oct 1, 2002   214.13 
Sep 1, 2002   213.39 
Aug 1, 2002   212.45 
Jul 1, 2002   211.38 
Jun 1, 2002   209.29 
May 1, 2002   206.77 
Apr 1, 2002   204.07 
Mar 1, 2002   203.01 
Feb 1, 2002   202.40 
Jan 1, 2002   202.37 
Dec 1, 2001   202.16 
Nov 1, 2001   200.98 
Oct 1, 2001   200.37 
Sep 1, 2001   199.33 
Aug 1, 2001   199.40 
Jul 1, 2001   198.08 
Jun 1, 2001   195.86 
May 1, 2001   194.34 
Apr 1, 2001   193.56 
Mar 1, 2001   192.85 
Feb 1, 2001   191.96 
Jan 1, 2001   191.99 
Dec 1, 2000   192.44 
Nov 1, 2000   191.44 
Oct 1, 2000   190.56 
Sep 1, 2000   189.85 
Aug 1, 2000   189.73 
Jul 1, 2000   188.31 
Jun 1, 2000   187.21 
May 1, 2000   186.11 
Apr 1, 2000   184.24 
Mar 1, 2000   182.43 
Feb 1, 2000   182.30 
Jan 1, 2000   182.34 
Dec 1, 1999   182.11 
Nov 1, 1999   181.40 
Oct 1, 1999   180.92 
Sep 1, 1999   180.46 
Aug 1, 1999   180.38 
Jul 1, 1999   179.52 
Jun 1, 1999   178.53 
May 1, 1999   176.67 
Apr 1, 1999   174.95 
Mar 1, 1999   174.67 
Feb 1, 1999   174.03 
Jan 1, 1999   173.73 
Dec 1, 1998   173.65 
Nov 1, 1998   173.09 
Oct 1, 1998   172.72 
Sep 1, 1998   172.67 
Aug 1, 1998   172.24 
Jul 1, 1998   171.42 
Jun 1, 1998   170.38 
May 1, 1998   169.04 
Apr 1, 1998   167.80 
Mar 1, 1998   166.82 
Feb 1, 1998   166.18 
Jan 1, 1998   166.08 
Dec 1, 1997   165.78 
Nov 1, 1997   165.18 
Oct 1, 1997   164.64 
Sep 1, 1997   164.85 
Aug 1, 1997   164.96 
Jul 1, 1997   164.69 
Jun 1, 1997   164.03 
May 1, 1997   163.22 
Apr 1, 1997   162.06 
Mar 1, 1997   161.47 
Feb 1, 1997   161.26 
Jan 1, 1997   161.65 
Dec 1, 1996   162.08 
Nov 1, 1996   162.22 
Oct 1, 1996   162.66 
Sep 1, 1996   163.32 
Aug 1, 1996   163.74 
Jul 1, 1996   163.60 
Jun 1, 1996   163.19 
May 1, 1996   162.40 
Apr 1, 1996   161.77 
Mar 1, 1996   161.49 
Feb 1, 1996   161.78 
Jan 1, 1996   162.37 
Dec 1, 1995   163.50 
Nov 1, 1995   163.61 
Oct 1, 1995   163.71 
Sep 1, 1995   164.26 
Aug 1, 1995   164.40 
Jul 1, 1995   164.35 
Jun 1, 1995   163.66 
May 1, 1995   163.22 
Apr 1, 1995   162.89 
Mar 1, 1995   162.84 
Feb 1, 1995   163.20 
Jan 1, 1995   163.91 
Dec 1, 1994   164.67 
Nov 1, 1994   164.85 
Oct 1, 1994   165.34 
Sep 1, 1994   165.53 
Aug 1, 1994   165.94 
Jul 1, 1994   166.09 
Jun 1, 1994   165.77 
May 1, 1994   165.31 
Apr 1, 1994   164.36 
Mar 1, 1994   163.85 
Feb 1, 1994   164.09 
Jan 1, 1994   164.65 
Dec 1, 1993   164.91 
Nov 1, 1993   165.04 
Oct 1, 1993   165.15 
Sep 1, 1993   165.88 
Aug 1, 1993   166.07 
Jul 1, 1993   166.02 
Jun 1, 1993   165.23 
May 1, 1993   164.42 
Apr 1, 1993   163.88 
Mar 1, 1993   163.73 
Feb 1, 1993   164.18 
Jan 1, 1993   164.90 
Dec 1, 1992   165.87 
Nov 1, 1992   166.01 
Oct 1, 1992   166.27 
Sep 1, 1992   166.92 
Aug 1, 1992   167.61 
Jul 1, 1992   168.05 
Jun 1, 1992   168.16 
May 1, 1992   168.33 
Apr 1, 1992   167.86 
Mar 1, 1992   167.51 
Feb 1, 1992   168.00 
Jan 1, 1992   168.72 
Dec 1, 1991   169.25 
Nov 1, 1991   169.84 
Oct 1, 1991   170.90 
Sep 1, 1991   171.77 
Aug 1, 1991   172.57 
Jul 1, 1991   172.90 
Jun 1, 1991   172.57 
May 1, 1991   171.99 
Apr 1, 1991   171.45 
Mar 1, 1991   171.31 
Feb 1, 1991   171.82 
Jan 1, 1991   172.71 
Dec 1, 1990   174.76 
Nov 1, 1990   175.70 
Oct 1, 1990   177.32 
Sep 1, 1990   179.11 
Aug 1, 1990   181.19 
Jul 1, 1990   183.07 
Jun 1, 1990   183.63 
May 1, 1990   184.15 
Apr 1, 1990   183.96 
Mar 1, 1990   183.65 
Feb 1, 1990   184.17 
Jan 1, 1990   184.89 
Dec 1, 1989   186.72 
Nov 1, 1989   187.07 
Oct 1, 1989   187.44 
Sep 1, 1989   188.19 
Aug 1, 1989   188.43 
Jul 1, 1989   188.16 
Jun 1, 1989   187.75 
May 1, 1989   187.21 
Apr 1, 1989   187.20 
Mar 1, 1989   187.27 
Feb 1, 1989   187.23 
Jan 1, 1989   187.11 
Dec 1, 1988   187.20 
Nov 1, 1988   186.98 
Oct 1, 1988   186.49 
Sep 1, 1988   186.47 
Aug 1, 1988   186.74 
Jul 1, 1988   186.23 
Jun 1, 1988   185.40 
May 1, 1988   184.46 
Apr 1, 1988   183.46 
Mar 1, 1988   183.19 
Feb 1, 1988   182.90 
Jan 1, 1988   182.49 
Dec 1, 1987   182.33 
Nov 1, 1987   181.66 
Oct 1, 1987   181.31 
Sep 1, 1987   181.03 
Aug 1, 1987   181.04 
Jul 1, 1987   180.70 
Jun 1, 1987   179.63 
May 1, 1987   178.44 
Apr 1, 1987   177.52 
Mar 1, 1987   177.07 
Feb 1, 1987   176.92 
Jan 1, 1987   176.45 
Dec 1, 1986   169.23 
Sep 1, 1986   167.07 
Jun 1, 1986   165.41 
Mar 1, 1986   163.10 
Dec 1, 1985   159.25 
Sep 1, 1985   158.81 
Jun 1, 1985   157.17 
Mar 1, 1985   156.46 
Dec 1, 1984   155.92 
Sep 1, 1984   154.90 
Jun 1, 1984   155.31 
Mar 1, 1984   154.46 
Dec 1, 1983   154.17 
Sep 1, 1983   154.51 
Jun 1, 1983   155.40 
Mar 1, 1983   156.06 
Dec 1, 1982   153.72 
Sep 1, 1982   152.15 
Jun 1, 1982   154.52 
Mar 1, 1982   157.87 
Dec 1, 1981   157.04 
Sep 1, 1981   157.90 
Jun 1, 1981   160.25 
Mar 1, 1981   160.21 
Dec 1, 1980   163.29 
Sep 1, 1980   167.34 
Jun 1, 1980   164.89 
Mar 1, 1980   167.64 
Dec 1, 1979   172.27 
Sep 1, 1979   173.59 
Jun 1, 1979   175.29 
Mar 1, 1979   176.26 
Dec 1, 1978   173.53 
Sep 1, 1978   171.52 
Jun 1, 1978   170.08 
Mar 1, 1978   168.04 
Dec 1, 1977   166.24 
Sep 1, 1977   162.56 
Jun 1, 1977   160.83 
Mar 1, 1977   156.87 
Dec 1, 1976   155.32 
Sep 1, 1976   154.61 
Jun 1, 1976   155.23 
Mar 1, 1976   152.35 
Dec 1, 1975   151.34 
Sep 1, 1975   151.32 
Jun 1, 1975   154.80 
Mar 1, 1975   153.75 
Dec 1, 1974   149.25 
Sep 1, 1974   148.87 
Jun 1, 1974   150.74 
Mar 1, 1974   151.67 
Dec 1, 1973   153.37 
Sep 1, 1973   153.94 
Jun 1, 1973   156.04 
Mar 1, 1973   158.84 
Dec 1, 1972   162.04 
Sep 1, 1972   163.45 
Jun 1, 1972   162.17 
Mar 1, 1972   162.38 
Dec 1, 1971   162.16 
Sep 1, 1971   161.43 
Jun 1, 1971   159.98 
Mar 1, 1971   160.64 
Dec 1, 1970   160.39 
Sep 1, 1970   159.55 
Jun 1, 1970   158.13 
Mar 1, 1970   157.82 
Dec 1, 1969   156.49 
Sep 1, 1969   155.86 
Jun 1, 1969   154.99 
Mar 1, 1969   155.25 
Dec 1, 1968   154.72 
Sep 1, 1968   153.65 
Jun 1, 1968   153.86 
Mar 1, 1968   155.50 
Dec 1, 1967   156.40 
Sep 1, 1967   156.29 
Jun 1, 1967   156.55 
Mar 1, 1967   157.34 
Dec 1, 1966   157.76 
Sep 1, 1966   158.03 
Jun 1, 1966   159.33 
Mar 1, 1966   160.44 
Dec 1, 1965   161.07 
Sep 1, 1965   160.38 
Jun 1, 1965   160.10 
Mar 1, 1965   162.42 
Dec 1, 1964   161.93 
Sep 1, 1964   161.27 
Jun 1, 1964   160.84 
Mar 1, 1964   161.98 
Dec 1, 1963   160.85 
Sep 1, 1963   160.99 
Jun 1, 1963   161.28 
Mar 1, 1963   160.78 
Dec 1, 1962   160.79 
Sep 1, 1962   161.14 
Jun 1, 1962   161.86 
Mar 1, 1962   161.87 
Dec 1, 1961   161.95 
Sep 1, 1961   161.19 
Jun 1, 1961   161.57 
Mar 1, 1961   161.86 
Dec 1, 1960   162.15 
Sep 1, 1960   162.36 
Jun 1, 1960   162.01 
Mar 1, 1960   163.47 
Dec 1, 1959   163.35 
Sep 1, 1959   162.95 
Jun 1, 1959   164.37 
Mar 1, 1959   165.09 
Dec 1, 1958   165.33 
Sep 1, 1958   165.63 
Jun 1, 1958   166.42 
Mar 1, 1958   165.72 
Dec 1, 1957   167.50 
Sep 1, 1957   166.86 
Jun 1, 1957   168.05 
Mar 1, 1957   168.04 
Dec 1, 1956   167.67 
Sep 1, 1956   169.02 
Jun 1, 1956   166.99 
Mar 1, 1956   170.14 
Dec 1, 1955   171.51 
Sep 1, 1955   170.87 
Jun 1, 1955   170.25 
Mar 1, 1955   171.43 
Dec 1, 1954   171.62 
Sep 1, 1954   170.72 
Jun 1, 1954   168.98 
Mar 1, 1954   169.05 
Dec 1, 1953   168.98 
Sep 1, 1953   168.92 
Jun 1, 1953   168.90 
Mar 1, 1953   169.64 
Dec 1, 1952   152.61 
Dec 1, 1951   147.27 
Dec 1, 1950   147.20 
Dec 1, 1949   150.46 
Dec 1, 1948   147.21 
Dec 1, 1947   148.55 
Dec 1, 1946   133.33 
Dec 1, 1945   126.92 
Dec 1, 1944   116.09 
Dec 1, 1943   101.87 
Dec 1, 1942   94.11 
Dec 1, 1941   99.30 
Dec 1, 1940   119.15 
Dec 1, 1939   116.16 
Dec 1, 1938   117.69 
Dec 1, 1937   115.43 
Dec 1, 1936   115.76 
Dec 1, 1935   113.78 
Dec 1, 1934   106.75 
Dec 1, 1933   105.31 
Dec 1, 1932   110.32 
Dec 1, 1931   110.55 
Dec 1, 1930   109.15 
Dec 1, 1929   106.76 
Dec 1, 1928   109.64 
Dec 1, 1927   106.78 
Dec 1, 1926   108.41 
Dec 1, 1925   111.72 
Dec 1, 1924   109.86 
Dec 1, 1923   109.65 
Dec 1, 1922   110.61 
Dec 1, 1921   106.57 
Dec 1, 1920   97.21 
Dec 1, 1919   91.04 
Dec 1, 1918   94.82 
Dec 1, 1917   107.36 
Dec 1, 1916   124.27 
Dec 1, 1915   127.83 
Dec 1, 1914   141.99 
Dec 1, 1913   138.27 
Dec 1, 1912   142.55 
Dec 1, 1911   147.27 
Dec 1, 1910   147.62 
Dec 1, 1909   126.28 
Dec 1, 1908   142.80 
Dec 1, 1907   163.48 
Dec 1, 1906   145.01 
Dec 1, 1905   128.99 
Dec 1, 1904   147.21 
Dec 1, 1903   147.31 
Dec 1, 1902   137.08 
Dec 1, 1901   124.56 
Dec 1, 1900   155.88 
Dec 1, 1899   131.33 
Dec 1, 1898   160.54 
Dec 1, 1897   153.02 
Dec 1, 1896   148.34 
Dec 1, 1895   168.69 
Dec 1, 1894   191.17 
Dec 1, 1893   153.11 
Dec 1, 1892   135.85 
Dec 1, 1891   135.03 
Dec 1, 1890   142.49 

US national index levels, not seasonally adjusted. Historic prices are inflation adjusted September, 2023 dollars.

Data is courtesy Robert Shiller, from his book, Irrational Exuberance, and Standard and Poor’s.