Date Value Value
Jun 30, 2021 1,517.62
Mar 31, 2021 1,465.24
Dec 31, 2020 1,441.68
Sep 30, 2020 1,448.82
Jun 30, 2020 1,462.70
Mar 31, 2020 1,503.75
Dec 31, 2019 1,515.95
Sep 30, 2019 1,500.36
Jun 30, 2019 1,491.92
Mar 31, 2019 1,479.33
Dec 31, 2018 1,465.84
Sep 30, 2018 1,454.03
Jun 30, 2018 1,425.74
Mar 31, 2018 1,398.51
Dec 31, 2017 1,375.76
Sep 30, 2017 1,351.14
Jun 30, 2017 1,339.15
Mar 31, 2017 1,326.00
Dec 31, 2016 1,312.25
Sep 30, 2016 1,305.15
Jun 30, 2016 1,301.67
Mar 31, 2016 1,301.17
Dec 31, 2015 1,302.88
Sep 30, 2015 1,315.88
Jun 30, 2015 1,326.56
Mar 31, 2015 1,339.63
Dec 31, 2014 1,347.26
Sep 30, 2014 1,339.94
Jun 30, 2014 1,329.52
Mar 31, 2014 1,318.65
Dec 31, 2013 1,312.74
Sep 30, 2013 1,316.14
Jun 30, 2013 1,307.67
Mar 31, 2013 1,302.45
Dec 31, 2012 1,303.04
Sep 30, 2012 1,290.33
Jun 30, 2012 1,293.05
Mar 31, 2012 1,292.65
Dec 31, 2011 1,280.95
Sep 30, 2011 1,265.85
Jun 30, 2011 1,246.71
Mar 31, 2011 1,224.67
Dec 31, 2010 1,209.60
Sep 30, 2010 1,193.10
Jun 30, 2010 1,179.41
Mar 31, 2010 1,165.37
Dec 31, 2009 1,158.49
Sep 30, 2009 1,159.08
Jun 30, 2009 1,206.34
Mar 31, 2009 1,271.60
Dec 31, 2008 1,326.93
Sep 30, 2008 1,376.77
Jun 30, 2008 1,381.27
Mar 31, 2008 1,368.65
Dec 31, 2007 1,351.20
Sep 30, 2007 1,338.36
Jun 30, 2007 1,322.04
Mar 31, 2007 1,302.80
Dec 31, 2006 1,294.39
Sep 30, 2006 1,281.11
Jun 30, 2006 1,261.72
Mar 31, 2006 1,247.34
Dec 31, 2005 1,224.32
Sep 30, 2005 1,203.13
Jun 30, 2005 1,182.98
Mar 31, 2005 1,160.04
Dec 31, 2004 1,141.78
Sep 30, 2004 1,105.07
Jun 30, 2004 1,086.43
Mar 31, 2004 1,076.92
Dec 31, 2003 1,057.68
Sep 30, 2003 1,043.11
Jun 30, 2003 1,028.85
Mar 31, 2003 1,025.69
Dec 31, 2002 1,027.24
Sep 30, 2002 1,069.17
Jun 30, 2002 1,092.31
Mar 31, 2002 1,107.03
Dec 31, 2001 1,140.19
Sep 30, 2001 1,147.79
Jun 30, 2001 1,169.95
Mar 31, 2001 1,183.94
Dec 31, 2000 1,183.48

Trailing twelve month S&P 500 Sales Per Share (S&P 500 Revenue Per Share) — inflation-adjusted September, 2021 constant

Source: Standard & Poor’s