† Estimate

Date Value
Jul 25, 2024 1.32%
Jul 31, 2024 1.30%
Jun 30, 2024   1.32%
May 31, 2024   1.37%
Apr 30, 2024   1.39%
Mar 31, 2024   1.37%
Feb 29, 2024   1.41%
Jan 31, 2024   1.47%
Dec 31, 2023   1.50%
Nov 30, 2023   1.57%
Oct 31, 2023   1.64%
Sep 30, 2023   1.57%
Aug 31, 2023   1.56%
Jul 31, 2023   1.53%
Jun 30, 2023   1.58%
May 31, 2023   1.65%
Apr 30, 2023   1.66%
Mar 31, 2023   1.72%
Feb 28, 2023   1.66%
Jan 31, 2023   1.70%
Dec 31, 2022   1.71%
Nov 30, 2022   1.69%
Oct 31, 2022   1.77%
Sep 30, 2022   1.70%
Aug 31, 2022   1.56%
Jul 31, 2022   1.65%
Jun 30, 2022   1.64%
May 31, 2022   1.57%
Apr 30, 2022   1.43%
Mar 31, 2022   1.41%
Feb 28, 2022   1.39%
Jan 31, 2022   1.33%
Dec 31, 2021   1.29%
Nov 30, 2021   1.29%
Oct 31, 2021   1.34%
Sep 30, 2021   1.33%
Aug 31, 2021   1.32%
Jul 31, 2021   1.34%
Jun 30, 2021   1.37%
May 31, 2021   1.39%
Apr 30, 2021   1.39%
Mar 31, 2021   1.47%
Feb 28, 2021   1.49%
Jan 31, 2021   1.53%
Dec 31, 2020   1.58%
Nov 30, 2020   1.65%
Oct 31, 2020   1.72%
Sep 30, 2020   1.75%
Aug 31, 2020   1.74%
Jul 31, 2020   1.85%
Jun 30, 2020   1.92%
May 31, 2020   2.04%
Apr 30, 2020   2.16%
Mar 31, 2020   2.25%
Feb 29, 2020   1.80%
Jan 31, 2020   1.79%
Dec 31, 2019   1.83%
Nov 30, 2019   1.86%
Oct 31, 2019   1.93%
Sep 30, 2019   1.92%
Aug 31, 2019   1.96%
Jul 31, 2019   1.88%
Jun 30, 2019   1.94%
May 31, 2019   1.95%
Apr 30, 2019   1.90%
Mar 31, 2019   1.96%
Feb 28, 2019   1.98%
Jan 31, 2019   2.08%
Dec 31, 2018   2.09%
Nov 30, 2018   1.96%
Oct 31, 2018   1.90%
Sep 30, 2018   1.80%
Aug 31, 2018   1.82%
Jul 31, 2018   1.84%
Jun 30, 2018   1.85%
May 31, 2018   1.88%
Apr 30, 2018   1.90%
Mar 31, 2018   1.85%
Feb 28, 2018   1.84%
Jan 31, 2018   1.77%
Dec 31, 2017   1.84%
Nov 30, 2017   1.88%
Oct 31, 2017   1.89%
Sep 30, 2017   1.93%
Aug 31, 2017   1.95%
Jul 31, 2017   1.94%
Jun 30, 2017   1.94%
May 31, 2017   1.96%
Apr 30, 2017   1.98%
Mar 31, 2017   1.96%
Feb 28, 2017   1.98%
Jan 31, 2017   2.02%
Dec 31, 2016   2.03%
Nov 30, 2016   2.10%
Oct 31, 2016   2.11%
Sep 30, 2016   2.09%
Aug 31, 2016   2.07%
Jul 31, 2016   2.08%
Jun 30, 2016   2.13%
May 31, 2016   2.14%
Apr 30, 2016   2.12%
Mar 31, 2016   2.17%
Feb 29, 2016   2.30%
Jan 31, 2016   2.27%
Dec 31, 2015   2.11%
Nov 30, 2015   2.07%
Oct 31, 2015   2.11%
Sep 30, 2015   2.19%
Aug 31, 2015   2.07%
Jul 31, 2015   2.01%
Jun 30, 2015   1.99%
May 31, 2015   1.96%
Apr 30, 2015   1.96%
Mar 31, 2015   1.96%
Feb 28, 2015   1.94%
Jan 31, 2015   1.97%
Dec 31, 2014   1.92%
Nov 30, 2014   1.91%
Oct 31, 2014   2.00%
Sep 30, 2014   1.93%
Aug 31, 2014   1.94%
Jul 31, 2014   1.91%
Jun 30, 2014   1.92%
May 31, 2014   1.96%
Apr 30, 2014   1.96%
Mar 31, 2014   1.94%
Feb 28, 2014   1.97%
Jan 31, 2014   1.94%
Dec 31, 2013   1.94%
Nov 30, 2013   1.95%
Oct 31, 2013   2.01%
Sep 30, 2013   2.04%
Aug 31, 2013   2.04%
Jul 31, 2013   2.02%
Jun 30, 2013   2.06%
May 31, 2013   2.01%
Apr 30, 2013   2.07%
Mar 31, 2013   2.07%
Feb 28, 2013   2.10%
Jan 31, 2013   2.13%
Dec 31, 2012   2.20%
Nov 30, 2012   2.20%
Oct 31, 2012   2.10%
Sep 30, 2012   2.05%
Aug 31, 2012   2.08%
Jul 31, 2012   2.11%
Jun 30, 2012   2.14%
May 31, 2012   2.09%
Apr 30, 2012   2.00%
Mar 31, 2012   1.97%
Feb 29, 2012   2.00%
Jan 31, 2012   2.06%
Dec 31, 2011   2.13%
Nov 30, 2011   2.12%
Oct 31, 2011   2.12%
Sep 30, 2011   2.15%
Aug 31, 2011   2.10%
Jul 31, 2011   1.86%
Jun 30, 2011   1.89%
May 31, 2011   1.80%
Apr 30, 2011   1.78%
Mar 31, 2011   1.80%
Feb 28, 2011   1.76%
Jan 31, 2011   1.79%
Dec 31, 2010   1.83%
Nov 30, 2010   1.89%
Oct 31, 2010   1.92%
Sep 30, 2010   1.99%
Aug 31, 2010   2.05%
Jul 31, 2010   2.05%
Jun 30, 2010   2.03%
May 31, 2010   1.95%
Apr 30, 2010   1.83%
Mar 31, 2010   1.90%
Feb 28, 2010   2.03%
Jan 31, 2010   1.98%
Dec 31, 2009   2.02%
Nov 30, 2009   2.10%
Oct 31, 2009   2.19%
Sep 30, 2009   2.29%
Aug 31, 2009   2.42%
Jul 31, 2009   2.67%
Jun 30, 2009   2.76%
May 31, 2009   2.90%
Apr 30, 2009   3.15%
Mar 31, 2009   3.60%
Feb 28, 2009   3.43%
Jan 31, 2009   3.24%
Dec 31, 2008   3.23%
Nov 30, 2008   3.23%
Oct 31, 2008   2.96%
Sep 30, 2008   2.37%
Aug 31, 2008   2.25%
Jul 31, 2008   2.29%
Jun 30, 2008   2.14%
May 31, 2008   2.04%
Apr 30, 2008   2.08%
Mar 31, 2008   2.15%
Feb 29, 2008   2.07%
Jan 31, 2008   2.03%
Dec 31, 2007   1.87%
Nov 30, 2007   1.88%
Oct 31, 2007   1.77%
Sep 30, 2007   1.80%
Aug 31, 2007   1.84%
Jul 31, 2007   1.74%
Jun 30, 2007   1.73%
May 31, 2007   1.72%
Apr 30, 2007   1.76%
Mar 31, 2007   1.81%
Feb 28, 2007   1.75%
Jan 31, 2007   1.76%
Dec 31, 2006   1.76%
Nov 30, 2006   1.77%
Oct 31, 2006   1.79%
Sep 30, 2006   1.83%
Aug 31, 2006   1.85%
Jul 31, 2006   1.88%
Jun 30, 2006   1.87%
May 31, 2006   1.80%
Apr 30, 2006   1.77%
Mar 31, 2006   1.76%
Feb 28, 2006   1.77%
Jan 31, 2006   1.75%
Dec 31, 2005   1.76%
Nov 30, 2005   1.78%
Oct 31, 2005   1.82%
Sep 30, 2005   1.75%
Aug 31, 2005   1.74%
Jul 31, 2005   1.73%
Jun 30, 2005   1.74%
May 31, 2005   1.76%
Apr 30, 2005   1.76%
Mar 31, 2005   1.69%
Feb 28, 2005   1.66%
Jan 31, 2005   1.67%
Dec 31, 2004   1.62%
Nov 30, 2004   1.66%
Oct 31, 2004   1.72%
Sep 30, 2004   1.71%
Aug 31, 2004   1.74%
Jul 31, 2004   1.70%
Jun 30, 2004   1.64%
May 31, 2004   1.67%
Apr 30, 2004   1.61%
Mar 31, 2004   1.60%
Feb 29, 2004   1.56%
Jan 31, 2004   1.55%
Dec 31, 2003   1.61%
Nov 30, 2003   1.63%
Oct 31, 2003   1.62%
Sep 30, 2003   1.63%
Aug 31, 2003   1.66%
Jul 31, 2003   1.64%
Jun 30, 2003   1.64%
May 31, 2003   1.73%
Apr 30, 2003   1.82%
Mar 31, 2003   1.92%
Feb 28, 2003   1.93%
Jan 31, 2003   1.80%
Dec 31, 2002   1.79%
Nov 30, 2002   1.76%
Oct 31, 2002   1.86%
Sep 30, 2002   1.82%
Aug 31, 2002   1.74%
Jul 31, 2002   1.77%
Jun 30, 2002   1.58%
May 31, 2002   1.48%
Apr 30, 2002   1.42%
Mar 31, 2002   1.36%
Feb 28, 2002   1.43%
Jan 31, 2002   1.38%
Dec 31, 2001   1.37%
Nov 30, 2001   1.39%
Oct 31, 2001   1.46%
Sep 30, 2001   1.51%
Aug 31, 2001   1.33%
Jul 31, 2001   1.30%
Jun 30, 2001   1.27%
May 31, 2001   1.24%
Apr 30, 2001   1.33%
Mar 31, 2001   1.35%
Feb 28, 2001   1.23%
Jan 31, 2001   1.21%
Dec 31, 2000   1.22%
Nov 30, 2000   1.18%
Oct 31, 2000   1.17%
Sep 30, 2000   1.11%
Aug 31, 2000   1.11%
Jul 31, 2000   1.13%
Jun 30, 2000   1.14%
May 31, 2000   1.18%
Apr 30, 2000   1.15%
Mar 31, 2000   1.16%
Feb 29, 2000   1.21%
Jan 31, 2000   1.17%
Dec 31, 1999   1.17%
Nov 30, 1999   1.20%
Oct 31, 1999   1.28%
Sep 30, 1999   1.26%
Aug 31, 1999   1.25%
Jul 31, 1999   1.20%
Jun 30, 1999   1.24%
May 31, 1999   1.23%
Apr 30, 1999   1.23%
Mar 31, 1999   1.28%
Feb 28, 1999   1.31%
Jan 31, 1999   1.30%
Dec 31, 1998   1.36%
Nov 30, 1998   1.41%
Oct 31, 1998   1.57%
Sep 30, 1998   1.58%
Aug 31, 1998   1.50%
Jul 31, 1998   1.38%
Jun 30, 1998   1.44%
May 31, 1998   1.43%
Apr 30, 1998   1.42%
Mar 31, 1998   1.45%
Feb 28, 1998   1.52%
Jan 31, 1998   1.61%
Dec 31, 1997   1.61%
Nov 30, 1997   1.64%
Oct 31, 1997   1.62%
Sep 30, 1997   1.64%
Aug 31, 1997   1.65%
Jul 31, 1997   1.64%
Jun 30, 1997   1.73%
May 31, 1997   1.82%
Apr 30, 1997   1.98%
Mar 31, 1997   1.90%
Feb 28, 1997   1.88%
Jan 31, 1997   1.95%
Dec 31, 1996   2.00%
Nov 30, 1996   2.01%
Oct 31, 1996   2.10%
Sep 30, 1996   2.17%
Aug 31, 1996   2.19%
Jul 31, 1996   2.24%
Jun 30, 1996   2.14%
May 31, 1996   2.15%
Apr 30, 1996   2.19%
Mar 31, 1996   2.18%
Feb 29, 1996   2.16%
Jan 31, 1996   2.26%
Dec 31, 1995   2.24%
Nov 30, 1995   2.30%
Oct 31, 1995   2.34%
Sep 30, 1995   2.35%
Aug 31, 1995   2.42%
Jul 31, 1995   2.41%
Jun 30, 1995   2.48%
May 31, 1995   2.54%
Apr 30, 1995   2.61%
Mar 31, 1995   2.67%
Feb 28, 1995   2.73%
Jan 31, 1995   2.83%
Dec 31, 1994   2.89%
Nov 30, 1994   2.84%
Oct 31, 1994   2.80%
Sep 30, 1994   2.77%
Aug 31, 1994   2.78%
Jul 31, 1994   2.85%
Jun 30, 1994   2.82%
May 31, 1994   2.84%
Apr 30, 1994   2.85%
Mar 31, 1994   2.74%
Feb 28, 1994   2.69%
Jan 31, 1994   2.67%
Dec 31, 1993   2.70%
Nov 30, 1993   2.71%
Oct 31, 1993   2.70%
Sep 30, 1993   2.73%
Aug 31, 1993   2.76%
Jul 31, 1993   2.80%
Jun 30, 1993   2.79%
May 31, 1993   2.81%
Apr 30, 1993   2.82%
Mar 31, 1993   2.77%
Feb 28, 1993   2.82%
Jan 31, 1993   2.85%
Dec 31, 1992   2.84%
Nov 30, 1992   2.93%
Oct 31, 1992   3.00%
Sep 30, 1992   2.96%
Aug 31, 1992   2.96%
Jul 31, 1992   2.97%
Jun 30, 1992   3.02%
May 31, 1992   2.97%
Apr 30, 1992   3.02%
Mar 31, 1992   3.03%
Feb 29, 1992   2.98%
Jan 31, 1992   2.94%
Dec 31, 1991   3.14%
Nov 30, 1991   3.17%
Oct 31, 1991   3.17%
Sep 30, 1991   3.17%
Aug 31, 1991   3.14%
Jul 31, 1991   3.21%
Jun 30, 1991   3.21%
May 31, 1991   3.21%
Apr 30, 1991   3.19%
Mar 31, 1991   3.25%
Feb 28, 1991   3.34%
Jan 31, 1991   3.72%
Dec 31, 1990   3.68%
Nov 30, 1990   3.81%
Oct 31, 1990   3.88%
Sep 30, 1990   3.75%
Aug 31, 1990   3.56%
Jul 31, 1990   3.26%
Jun 30, 1990   3.24%
May 31, 1990   3.30%
Apr 30, 1990   3.38%
Mar 31, 1990   3.34%
Feb 28, 1990   3.40%
Jan 31, 1990   3.28%
Dec 31, 1989   3.17%
Nov 30, 1989   3.22%
Oct 31, 1989   3.12%
Sep 30, 1989   3.09%
Aug 31, 1989   3.06%
Jul 31, 1989   3.16%
Jun 30, 1989   3.20%
May 31, 1989   3.27%
Apr 30, 1989   3.35%
Mar 31, 1989   3.42%
Feb 28, 1989   3.38%
Jan 31, 1989   3.45%
Dec 31, 1988   3.53%
Nov 30, 1988   3.56%
Oct 31, 1988   3.44%
Sep 30, 1988   3.53%
Aug 31, 1988   3.56%
Jul 31, 1988   3.46%
Jun 30, 1988   3.41%
May 31, 1988   3.57%
Apr 30, 1988   3.44%
Mar 31, 1988   3.37%
Feb 29, 1988   3.45%
Jan 31, 1988   3.54%
Dec 31, 1987   3.66%
Nov 30, 1987   3.58%
Oct 31, 1987   3.11%
Sep 30, 1987   2.72%
Aug 31, 1987   2.61%
Jul 31, 1987   2.76%
Jun 30, 1987   2.83%
May 31, 1987   2.93%
Apr 30, 1987   2.90%
Mar 31, 1987   2.85%
Feb 28, 1987   2.96%
Jan 31, 1987   3.14%
Dec 31, 1986   3.33%
Nov 30, 1986   3.37%
Oct 31, 1986   3.47%
Sep 30, 1986   3.45%
Aug 31, 1986   3.34%
Jul 31, 1986   3.39%
Jun 30, 1986   3.30%
May 31, 1986   3.39%
Apr 30, 1986   3.38%
Mar 31, 1986   3.45%
Feb 28, 1986   3.64%
Jan 31, 1986   3.81%
Dec 31, 1985   3.81%
Nov 30, 1985   3.99%
Oct 31, 1985   4.22%
Sep 30, 1985   4.26%
Aug 31, 1985   4.15%
Jul 31, 1985   4.04%
Jun 30, 1985   4.10%
May 31, 1985   4.17%
Apr 30, 1985   4.26%
Mar 31, 1985   4.27%
Feb 28, 1985   4.21%
Jan 31, 1985   4.41%
Dec 31, 1984   4.58%
Nov 30, 1984   4.50%
Oct 31, 1984   4.51%
Sep 30, 1984   4.44%
Aug 31, 1984   4.47%
Jul 31, 1984   4.85%
Jun 30, 1984   4.77%
May 31, 1984   4.64%
Apr 30, 1984   4.58%
Mar 31, 1984   4.56%
Feb 29, 1984   4.55%
Jan 31, 1984   4.28%
Dec 31, 1983   4.31%
Nov 30, 1983   4.27%
Oct 31, 1983   4.19%
Sep 30, 1983   4.19%
Aug 31, 1983   4.30%
Jul 31, 1983   4.17%
Jun 30, 1983   4.17%
May 31, 1983   4.22%
Apr 30, 1983   4.39%
Mar 31, 1983   4.55%
Feb 28, 1983   4.70%
Jan 31, 1983   4.77%
Dec 31, 1982   4.93%
Nov 30, 1982   4.97%
Oct 31, 1982   5.17%
Sep 30, 1982   5.60%
Aug 31, 1982   6.23%
Jul 31, 1982   6.24%
Jun 30, 1982   6.21%
May 31, 1982   5.82%
Apr 30, 1982   5.80%
Mar 31, 1982   6.06%
Feb 28, 1982   5.84%
Jan 31, 1982   5.68%
Dec 31, 1981   5.36%
Nov 30, 1981   5.36%
Oct 31, 1981   5.47%
Sep 30, 1981   5.51%
Aug 31, 1981   5.00%
Jul 31, 1981   4.98%
Jun 30, 1981   4.83%
May 31, 1981   4.82%
Apr 30, 1981   4.70%
Mar 31, 1981   4.71%
Feb 28, 1981   4.86%
Jan 31, 1981   4.66%
Dec 31, 1980   4.61%
Nov 30, 1980   4.52%
Oct 31, 1980   4.69%
Sep 30, 1980   4.80%
Aug 31, 1980   4.88%
Jul 31, 1980   4.99%
Jun 30, 1980   5.18%
May 31, 1980   5.47%
Apr 30, 1980   5.68%
Mar 31, 1980   5.54%
Feb 29, 1980   4.99%
Jan 31, 1980   5.14%
Dec 31, 1979   5.24%
Nov 30, 1979   5.40%
Oct 31, 1979   5.32%
Sep 30, 1979   5.07%
Aug 31, 1979   5.08%
Jul 31, 1979   5.25%
Jun 30, 1979   5.25%
May 31, 1979   5.31%
Apr 30, 1979   5.14%
Mar 31, 1979   5.19%
Feb 28, 1979   5.25%
Jan 31, 1979   5.13%
Dec 31, 1978   5.28%
Nov 30, 1978   5.34%
Oct 31, 1978   5.01%
Sep 30, 1978   4.83%
Aug 31, 1978   4.80%
Jul 31, 1978   5.09%
Jun 30, 1978   5.03%
May 31, 1978   5.00%
Apr 30, 1978   5.22%
Mar 31, 1978   5.40%
Feb 28, 1978   5.35%
Jan 31, 1978   5.22%
Dec 31, 1977   4.98%
Nov 30, 1977   4.89%
Oct 31, 1977   4.86%
Sep 30, 1977   4.68%
Aug 31, 1977   4.56%
Jul 31, 1977   4.40%
Jun 30, 1977   4.39%
May 31, 1977   4.36%
Apr 30, 1977   4.29%
Mar 31, 1977   4.17%
Feb 28, 1977   4.10%
Jan 31, 1977   3.95%
Dec 31, 1976   3.87%
Nov 30, 1976   3.94%
Oct 31, 1976   3.84%
Sep 30, 1976   3.65%
Aug 31, 1976   3.70%
Jul 31, 1976   3.64%
Jun 30, 1976   3.69%
May 31, 1976   3.69%
Apr 30, 1976   3.64%
Mar 31, 1976   3.65%
Feb 29, 1976   3.66%
Jan 31, 1976   3.80%
Dec 31, 1975   4.15%
Nov 30, 1975   4.10%
Oct 31, 1975   4.18%
Sep 30, 1975   4.38%
Aug 31, 1975   4.33%
Jul 31, 1975   4.01%
Jun 30, 1975   4.02%
May 31, 1975   4.10%
Apr 30, 1975   4.35%
Mar 31, 1975   4.38%
Feb 28, 1975   4.55%
Jan 31, 1975   4.99%
Dec 31, 1974   5.37%
Nov 30, 1974   5.01%
Oct 31, 1974   5.17%
Sep 30, 1974   5.27%
Aug 31, 1974   4.68%
Jul 31, 1974   4.45%
Jun 30, 1974   3.90%
May 31, 1974   3.88%
Apr 30, 1974   3.74%
Mar 31, 1974   3.53%
Feb 28, 1974   3.66%
Jan 31, 1974   3.54%
Dec 31, 1973   3.57%
Nov 30, 1973   3.28%
Oct 31, 1973   3.01%
Sep 30, 1973   3.10%
Aug 31, 1973   3.13%
Jul 31, 1973   3.06%
Jun 30, 1973   3.07%
May 31, 1973   2.99%
Apr 30, 1973   2.89%
Mar 31, 1973   2.82%
Feb 28, 1973   2.77%
Jan 31, 1973   2.67%
Dec 31, 1972   2.68%
Nov 30, 1972   2.72%
Oct 31, 1972   2.83%
Sep 30, 1972   2.82%
Aug 31, 1972   2.77%
Jul 31, 1972   2.87%
Jun 30, 1972   2.84%
May 31, 1972   2.85%
Apr 30, 1972   2.82%
Mar 31, 1972   2.85%
Feb 29, 1972   2.92%
Jan 31, 1972   2.97%
Dec 31, 1971   3.10%
Nov 30, 1971   3.32%
Oct 31, 1971   3.17%
Sep 30, 1971   3.11%
Aug 31, 1971   3.18%
Jul 31, 1971   3.13%
Jun 30, 1971   3.11%
May 31, 1971   3.05%
Apr 30, 1971   3.02%
Mar 31, 1971   3.12%
Feb 28, 1971   3.21%
Jan 31, 1971   3.35%
Dec 31, 1970   3.49%
Nov 30, 1970   3.75%
Oct 31, 1970   3.76%
Sep 30, 1970   3.86%
Aug 31, 1970   4.09%
Jul 31, 1970   4.20%
Jun 30, 1970   4.21%
May 31, 1970   4.18%
Apr 30, 1970   3.69%
Mar 31, 1970   3.58%
Feb 28, 1970   3.63%
Jan 31, 1970   3.50%
Dec 31, 1969   3.47%
Nov 30, 1969   3.28%
Oct 31, 1969   3.30%
Sep 30, 1969   3.33%
Aug 31, 1969   3.34%
Jul 31, 1969   3.31%
Jun 30, 1969   3.16%
May 31, 1969   2.98%
Apr 30, 1969   3.07%
Mar 31, 1969   3.12%
Feb 28, 1969   3.04%
Jan 31, 1969   3.02%
Dec 31, 1968   2.88%
Nov 30, 1968   2.90%
Oct 31, 1968   2.93%
Sep 30, 1968   2.99%
Aug 31, 1968   3.07%
Jul 31, 1968   2.99%
Jun 30, 1968   2.98%
May 31, 1968   3.04%
Apr 30, 1968   3.10%
Mar 31, 1968   3.31%
Feb 29, 1968   3.24%
Jan 31, 1968   3.08%
Dec 31, 1967   3.06%
Nov 30, 1967   3.15%
Oct 31, 1967   3.05%
Sep 30, 1967   3.05%
Aug 31, 1967   3.08%
Jul 31, 1967   3.13%
Jun 30, 1967   3.17%
May 31, 1967   3.13%
Apr 30, 1967   3.19%
Mar 31, 1967   3.24%
Feb 28, 1967   3.31%
Jan 31, 1967   3.41%
Dec 31, 1966   3.53%
Nov 30, 1966   3.55%
Oct 31, 1966   3.74%
Sep 30, 1966   3.71%
Aug 31, 1966   3.56%
Jul 31, 1966   3.32%
Jun 30, 1966   3.29%
May 31, 1966   3.24%
Apr 30, 1966   3.05%
Mar 31, 1966   3.13%
Feb 28, 1966   2.98%
Jan 31, 1966   2.94%
Dec 31, 1965   2.97%
Nov 30, 1965   2.93%
Oct 31, 1965   2.93%
Sep 30, 1965   2.98%
Aug 31, 1965   3.06%
Jul 31, 1965   3.09%
Jun 30, 1965   3.07%
May 31, 1965   2.90%
Apr 30, 1965   2.92%
Mar 31, 1965   2.94%
Feb 28, 1965   2.92%
Jan 31, 1965   2.92%
Dec 31, 1964   2.98%
Nov 30, 1964   2.90%
Oct 31, 1964   2.90%
Sep 30, 1964   2.93%
Aug 31, 1964   2.95%
Jul 31, 1964   2.88%
Jun 30, 1964   2.97%
May 31, 1964   2.93%
Apr 30, 1964   2.94%
Mar 31, 1964   2.96%
Feb 29, 1964   2.99%
Jan 31, 1964   3.00%
Dec 31, 1963   3.07%
Nov 30, 1963   3.11%
Oct 31, 1963   3.06%
Sep 30, 1963   3.03%
Aug 31, 1963   3.11%
Jul 31, 1963   3.19%
Jun 30, 1963   3.14%
May 31, 1963   3.11%
Apr 30, 1963   3.15%
Mar 31, 1963   3.27%
Feb 28, 1963   3.25%
Jan 31, 1963   3.28%
Dec 31, 1962   3.40%
Nov 30, 1962   3.52%
Oct 31, 1962   3.73%
Sep 30, 1962   3.59%
Aug 31, 1962   3.54%
Jul 31, 1962   3.63%
Jun 30, 1962   3.70%
May 31, 1962   3.26%
Apr 30, 1962   3.01%
Mar 31, 1962   2.90%
Feb 28, 1962   2.90%
Jan 31, 1962   2.93%
Dec 31, 1961   2.82%
Nov 30, 1961   2.81%
Oct 31, 1961   2.91%
Sep 30, 1961   2.91%
Aug 31, 1961   2.88%
Jul 31, 1961   2.97%
Jun 30, 1961   2.96%
May 31, 1961   2.92%
Apr 30, 1961   2.95%
Mar 31, 1961   3.03%
Feb 28, 1961   3.13%
Jan 31, 1961   3.26%
Dec 31, 1960   3.43%
Nov 30, 1960   3.52%
Oct 31, 1960   3.63%
Sep 30, 1960   3.56%
Aug 31, 1960   3.45%
Jul 31, 1960   3.49%
Jun 30, 1960   3.41%
May 31, 1960   3.53%
Apr 30, 1960   3.49%
Mar 31, 1960   3.53%
Feb 29, 1960   3.41%
Jan 31, 1960   3.22%
Dec 31, 1959   3.10%
Nov 30, 1959   3.19%
Oct 31, 1959   3.19%
Sep 30, 1959   3.17%
Aug 31, 1959   3.04%
Jul 31, 1959   3.01%
Jun 30, 1959   3.12%
May 31, 1959   3.08%
Apr 30, 1959   3.11%
Mar 31, 1959   3.15%
Feb 28, 1959   3.22%
Jan 31, 1959   3.16%
Dec 31, 1958   3.27%
Nov 30, 1958   3.32%
Oct 31, 1958   3.41%
Sep 30, 1958   3.53%
Aug 31, 1958   3.63%
Jul 31, 1958   3.76%
Jun 30, 1958   3.87%
May 31, 1958   3.99%
Apr 30, 1958   4.15%
Mar 31, 1958   4.20%
Feb 28, 1958   4.31%
Jan 31, 1958   4.34%
Dec 31, 1957   4.44%
Nov 30, 1957   4.41%
Oct 31, 1957   4.29%
Sep 30, 1957   4.00%
Aug 31, 1957   3.82%
Jul 31, 1957   3.59%
Jun 30, 1957   3.64%
May 31, 1957   3.70%
Apr 30, 1957   3.84%
Mar 31, 1957   3.93%
Feb 28, 1957   3.99%
Jan 31, 1957   3.82%
Dec 31, 1956   3.75%
Nov 30, 1956   3.88%
Oct 31, 1956   3.91%
Sep 30, 1956   3.93%
Aug 31, 1956   3.77%
Jul 31, 1956   3.72%
Jun 30, 1956   3.89%
May 31, 1956   3.82%
Apr 30, 1956   3.65%
Mar 31, 1956   3.64%
Feb 29, 1956   3.83%
Jan 31, 1956   3.78%
Dec 31, 1955   3.61%
Nov 30, 1955   3.63%
Oct 31, 1955   3.86%
Sep 30, 1955   3.65%
Aug 31, 1955   3.78%
Jul 31, 1955   3.72%
Jun 30, 1955   3.95%
May 31, 1955   4.17%
Apr 30, 1955   4.14%
Mar 31, 1955   4.27%
Feb 28, 1955   4.22%
Jan 31, 1955   4.34%
Dec 31, 1954   4.40%
Nov 30, 1954   4.54%
Oct 31, 1954   4.64%
Sep 30, 1954   4.67%
Aug 31, 1954   4.76%
Jul 31, 1954   4.83%
Jun 30, 1954   5.01%
May 31, 1954   5.07%
Apr 30, 1954   5.30%
Mar 31, 1954   5.53%
Feb 28, 1954   5.62%
Jan 31, 1954   5.72%
Dec 31, 1953   5.84%
Nov 30, 1953   5.88%
Oct 31, 1953   5.97%
Sep 30, 1953   6.10%
Aug 31, 1953   5.82%
Jul 31, 1953   5.85%
Jun 30, 1953   5.93%
May 31, 1953   5.70%
Apr 30, 1953   5.72%
Mar 31, 1953   5.43%
Feb 28, 1953   5.45%
Jan 31, 1953   5.39%
Dec 31, 1952   5.41%
Nov 30, 1952   5.69%
Oct 31, 1952   5.92%
Sep 30, 1952   5.85%
Aug 31, 1952   5.76%
Jul 31, 1952   5.78%
Jun 30, 1952   5.95%
May 31, 1952   6.07%
Apr 30, 1952   6.02%
Mar 31, 1952   5.96%
Feb 29, 1952   5.96%
Jan 31, 1952   5.84%
Dec 31, 1951   6.02%
Nov 30, 1951   6.37%
Oct 31, 1951   6.35%
Sep 30, 1951   6.47%
Aug 31, 1951   6.70%
Jul 31, 1951   7.05%
Jun 30, 1951   7.24%
May 31, 1951   7.05%
Apr 30, 1951   7.00%
Mar 31, 1951   7.03%
Feb 28, 1951   6.83%
Jan 31, 1951   7.01%
Dec 31, 1950   7.44%
Nov 30, 1950   7.18%
Oct 31, 1950   6.93%
Sep 30, 1950   6.97%
Aug 31, 1950   6.98%
Jul 31, 1950   7.15%
Jun 30, 1950   6.40%
May 31, 1950   6.45%
Apr 30, 1950   6.61%
Mar 31, 1950   6.74%
Feb 28, 1950   6.74%
Jan 31, 1950   6.81%
Dec 31, 1949   6.89%
Nov 30, 1949   6.87%
Oct 31, 1949   6.75%
Sep 30, 1949   6.71%
Aug 31, 1949   6.76%
Jul 31, 1949   6.96%
Jun 30, 1949   7.30%
May 31, 1949   6.81%
Apr 30, 1949   6.67%
Mar 31, 1949   6.57%
Feb 28, 1949   6.52%
Jan 31, 1949   6.16%
Dec 31, 1948   6.12%
Nov 30, 1948   5.95%
Oct 31, 1948   5.50%
Sep 30, 1948   5.52%
Aug 31, 1948   5.42%
Jul 31, 1948   5.22%
Jun 30, 1948   5.05%
May 31, 1948   5.26%
Apr 30, 1948   5.52%
Mar 31, 1948   5.94%
Feb 29, 1948   6.00%
Jan 31, 1948   5.69%
Dec 31, 1947   5.59%
Nov 30, 1947   5.39%
Oct 31, 1947   5.22%
Sep 30, 1947   5.25%
Aug 31, 1947   5.05%
Jul 31, 1947   4.88%
Jun 30, 1947   5.12%
May 31, 1947   5.21%
Apr 30, 1947   5.02%
Mar 31, 1947   4.75%
Feb 28, 1947   4.54%
Jan 31, 1947   4.69%
Dec 31, 1946   4.69%
Nov 30, 1946   4.79%
Oct 31, 1946   4.72%
Sep 30, 1946   4.57%
Aug 31, 1946   3.88%
Jul 31, 1946   3.79%
Jun 30, 1946   3.66%
May 31, 1946   3.64%
Apr 30, 1946   3.64%
Mar 31, 1946   3.88%
Feb 28, 1946   3.73%
Jan 31, 1946   3.70%
Dec 31, 1945   3.81%
Nov 30, 1945   3.87%
Oct 31, 1945   4.00%
Sep 30, 1945   4.17%
Aug 31, 1945   4.43%
Jul 31, 1945   4.42%
Jun 30, 1945   4.31%
May 31, 1945   4.39%
Apr 30, 1945   4.55%
Mar 31, 1945   4.67%
Feb 28, 1945   4.64%
Jan 31, 1945   4.77%
Dec 31, 1944   4.89%
Nov 30, 1944   4.99%
Oct 31, 1944   4.96%
Sep 30, 1944   5.08%
Aug 31, 1944   4.97%
Jul 31, 1944   4.87%
Jun 30, 1944   4.97%
May 31, 1944   5.18%
Apr 30, 1944   5.24%
Mar 31, 1944   5.12%
Feb 29, 1944   5.24%
Jan 31, 1944   5.18%
Dec 31, 1943   5.31%
Nov 30, 1943   5.35%
Oct 31, 1943   5.08%
Sep 30, 1943   5.00%
Aug 31, 1943   5.08%
Jul 31, 1943   4.80%
Jun 30, 1943   4.88%
May 31, 1943   4.96%
Apr 30, 1943   5.16%
Mar 31, 1943   5.33%
Feb 28, 1943   5.52%
Jan 31, 1943   5.85%
Dec 31, 1942   6.20%
Nov 30, 1942   6.34%
Oct 31, 1942   6.55%
Sep 30, 1942   7.14%
Aug 31, 1942   7.37%
Jul 31, 1942   7.48%
Jun 30, 1942   7.92%
May 31, 1942   8.45%
Apr 30, 1942   8.67%
Mar 31, 1942   8.44%
Feb 28, 1942   8.05%
Jan 31, 1942   7.88%
Dec 31, 1941   8.11%
Nov 30, 1941   7.54%
Oct 31, 1941   7.15%
Sep 30, 1941   6.84%
Aug 31, 1941   6.82%
Jul 31, 1941   6.76%
Jun 30, 1941   7.07%
May 31, 1941   7.28%
Apr 30, 1941   7.09%
Mar 31, 1941   6.83%
Feb 28, 1941   6.84%
Jan 31, 1941   6.38%
Dec 31, 1940   6.36%
Nov 30, 1940   6.10%
Oct 31, 1940   6.24%
Sep 30, 1940   6.30%
Aug 31, 1940   6.50%
Jul 31, 1940   6.57%
Jun 30, 1940   6.72%
May 31, 1940   6.08%
Apr 30, 1940   5.19%
Mar 31, 1940   5.19%
Feb 29, 1940   5.13%
Jan 31, 1940   5.07%
Dec 31, 1939   5.01%
Nov 30, 1939   4.74%
Oct 31, 1939   4.50%
Sep 30, 1939   4.39%
Aug 31, 1939   4.77%
Jul 31, 1939   4.61%
Jun 30, 1939   4.64%
May 31, 1939   4.69%
Apr 30, 1939   4.83%
Mar 31, 1939   4.20%
Feb 28, 1939   4.17%
Jan 31, 1939   4.11%
Dec 31, 1938   4.02%
Nov 30, 1938   4.28%
Oct 31, 1938   4.67%
Sep 30, 1938   5.62%
Aug 31, 1938   5.58%
Jul 31, 1938   5.83%
Jun 30, 1938   7.25%
May 31, 1938   7.55%
Apr 30, 1938   7.75%
Mar 31, 1938   7.57%
Feb 28, 1938   7.13%
Jan 31, 1938   7.01%
Dec 31, 1937   7.26%
Nov 30, 1937   7.05%
Oct 31, 1937   6.35%
Sep 30, 1937   5.36%
Aug 31, 1937   4.74%
Jul 31, 1937   4.93%
Jun 30, 1937   5.37%
May 31, 1937   4.98%
Apr 30, 1937   4.59%
Mar 31, 1937   4.15%
Feb 28, 1937   4.09%
Jan 31, 1937   4.15%
Dec 31, 1936   4.22%
Nov 30, 1936   3.94%
Oct 31, 1936   3.83%
Sep 30, 1936   3.80%
Aug 31, 1936   3.72%
Jul 31, 1936   3.66%
Jun 30, 1936   3.74%
May 31, 1936   3.79%
Apr 30, 1936   3.47%
Mar 31, 1936   3.36%
Feb 29, 1936   3.37%
Jan 31, 1936   3.49%
Dec 31, 1935   3.60%
Nov 30, 1935   3.53%
Oct 31, 1935   3.78%
Sep 30, 1935   3.79%
Aug 31, 1935   3.87%
Jul 31, 1935   4.13%
Jun 30, 1935   4.35%
May 31, 1935   4.55%
Apr 30, 1935   4.94%
Mar 31, 1935   5.35%
Feb 28, 1935   5.01%
Jan 31, 1935   4.86%
Dec 31, 1934   4.86%
Nov 30, 1934   4.88%
Oct 31, 1934   5.01%
Sep 30, 1934   5.04%
Aug 31, 1934   4.91%
Jul 31, 1934   4.71%
Jun 30, 1934   4.48%
May 31, 1934   4.53%
Apr 30, 1934   4.06%
Mar 31, 1934   4.12%
Feb 28, 1934   3.90%
Jan 31, 1934   4.18%
Dec 31, 1933   4.41%
Nov 30, 1933   4.55%
Oct 31, 1933   4.71%
Sep 30, 1933   4.30%
Aug 31, 1933   4.31%
Jul 31, 1933   4.14%
Jun 30, 1933   4.52%
May 31, 1933   5.36%
Apr 30, 1933   6.97%
Mar 31, 1933   7.78%
Feb 28, 1933   7.84%
Jan 31, 1933   6.98%
Dec 31, 1932   7.33%
Nov 30, 1932   7.47%
Oct 31, 1932   7.77%
Sep 30, 1932   7.02%
Aug 31, 1932   8.06%
Jul 31, 1932   12.64%
Jun 30, 1932   13.84%
May 31, 1932   12.46%
Apr 30, 1932   11.36%
Mar 31, 1932   8.96%
Feb 29, 1932   9.32%
Jan 31, 1932   9.56%
Dec 31, 1931   9.72%
Nov 30, 1931   8.02%
Oct 31, 1931   8.26%
Sep 30, 1931   7.27%
Aug 31, 1931   6.28%
Jul 31, 1931   6.19%
Jun 30, 1931   6.49%
May 31, 1931   6.37%
Apr 30, 1931   5.84%
Mar 31, 1931   5.36%
Feb 28, 1931   5.54%
Jan 31, 1931   6.05%
Dec 31, 1930   6.32%
Nov 30, 1930   5.89%
Oct 31, 1930   5.46%
Sep 30, 1930   4.70%
Aug 31, 1930   4.70%
Jul 31, 1930   4.63%
Jun 30, 1930   4.53%
May 31, 1930   4.07%
Apr 30, 1930   3.82%
Mar 31, 1930   4.06%
Feb 28, 1930   4.21%
Jan 31, 1930   4.47%
Dec 31, 1929   4.53%
Nov 30, 1929   4.66%
Oct 31, 1929   3.39%
Sep 30, 1929   3.00%
Aug 31, 1929   3.09%
Jul 31, 1929   3.23%
Jun 30, 1929   3.48%
May 31, 1929   3.51%
Apr 30, 1929   3.52%
Mar 31, 1929   3.46%
Feb 28, 1929   3.48%
Jan 31, 1929   3.46%
Dec 31, 1928   3.67%
Nov 30, 1928   3.66%
Oct 31, 1928   3.87%
Sep 30, 1928   3.92%
Aug 31, 1928   4.16%
Jul 31, 1928   4.26%
Jun 30, 1928   4.26%
May 31, 1928   4.02%
Apr 30, 1928   4.11%
Mar 31, 1928   4.33%
Feb 29, 1928   4.52%
Jan 31, 1928   4.43%
Dec 31, 1927   4.41%
Nov 30, 1927   4.47%
Oct 31, 1927   4.54%
Sep 30, 1927   4.43%
Aug 31, 1927   4.64%
Jul 31, 1927   4.84%
Jun 30, 1927   4.90%
May 31, 1927   4.92%
Apr 30, 1927   5.04%
Mar 31, 1927   5.12%
Feb 28, 1927   5.15%
Jan 31, 1927   5.20%
Dec 31, 1926   5.11%
Nov 30, 1926   5.17%
Oct 31, 1926   5.18%
Sep 30, 1926   5.01%
Aug 31, 1926   5.03%
Jul 31, 1926   5.17%
Jun 30, 1926   5.33%
May 31, 1926   5.51%
Apr 30, 1926   5.49%
Mar 31, 1926   5.27%
Feb 28, 1926   4.85%
Jan 31, 1926   4.80%
Dec 31, 1925   4.82%
Nov 30, 1925   4.86%
Oct 31, 1925   4.98%
Sep 30, 1925   5.10%
Aug 31, 1925   5.18%
Jul 31, 1925   5.22%
Jun 30, 1925   5.32%
May 31, 1925   5.38%
Apr 30, 1925   5.51%
Mar 31, 1925   5.41%
Feb 28, 1925   5.23%
Jan 31, 1925   5.24%
Dec 31, 1924   5.41%
Nov 30, 1924   5.69%
Oct 31, 1924   5.99%
Sep 30, 1924   5.89%
Aug 31, 1924   5.82%
Jul 31, 1924   6.00%
Jun 30, 1924   6.26%
May 31, 1924   6.36%
Apr 30, 1924   6.31%
Mar 31, 1924   6.15%
Feb 29, 1924   6.01%
Jan 31, 1924   6.02%
Dec 31, 1923   6.20%
Nov 30, 1923   6.39%
Oct 31, 1923   6.56%
Sep 30, 1923   6.44%
Aug 31, 1923   6.46%
Jul 31, 1923   6.47%
Jun 30, 1923   6.24%
May 31, 1923   5.98%
Apr 30, 1923   5.68%
Mar 31, 1923   5.46%
Feb 28, 1923   5.53%
Jan 31, 1923   5.75%
Dec 31, 1922   5.81%
Nov 30, 1922   5.75%
Oct 31, 1922   5.42%
Sep 30, 1922   5.49%
Aug 31, 1922   5.59%
Jul 31, 1922   5.75%
Jun 30, 1922   5.74%
May 31, 1922   5.64%
Apr 30, 1922   5.81%
Mar 31, 1922   6.10%
Feb 28, 1922   6.28%
Jan 31, 1922   6.36%
Dec 31, 1921   6.29%
Nov 30, 1921   6.58%
Oct 31, 1921   6.99%
Sep 30, 1921   7.15%
Aug 31, 1921   7.39%
Jul 31, 1921   7.36%
Jun 30, 1921   7.40%
May 31, 1921   6.87%
Apr 30, 1921   7.14%
Mar 31, 1921   7.23%
Feb 28, 1921   7.11%
Jan 31, 1921   7.11%
Dec 31, 1920   7.49%
Nov 30, 1920   6.84%
Oct 31, 1920   6.51%
Sep 30, 1920   6.54%
Aug 31, 1920   6.80%
Jul 31, 1920   6.55%
Jun 30, 1920   6.57%
May 31, 1920   6.47%
Apr 30, 1920   6.08%
Mar 31, 1920   6.06%
Feb 29, 1920   6.50%
Jan 31, 1920   5.98%
Dec 31, 1919   5.94%
Nov 30, 1919   5.80%
Oct 31, 1919   5.67%
Sep 30, 1919   5.99%
Aug 31, 1919   6.13%
Jul 31, 1919   5.75%
Jun 30, 1919   5.97%
May 31, 1919   6.17%
Apr 30, 1919   6.64%
Mar 31, 1919   6.90%
Feb 28, 1919   7.15%
Jan 31, 1919   7.22%
Dec 31, 1918   7.22%
Nov 30, 1918   7.20%
Oct 31, 1918   7.51%
Sep 30, 1918   7.96%
Aug 31, 1918   8.05%
Jul 31, 1918   8.26%
Jun 30, 1918   8.46%
May 31, 1918   8.60%
Apr 30, 1918   9.02%
Mar 31, 1918   9.07%
Feb 28, 1918   9.02%
Jan 31, 1918   9.43%
Dec 31, 1917   10.15%
Nov 30, 1917   9.65%
Oct 31, 1917   8.70%
Sep 30, 1917   8.10%
Aug 31, 1917   7.58%
Jul 31, 1917   7.23%
Jun 30, 1917   6.91%
May 31, 1917   6.93%
Apr 30, 1917   6.58%
Mar 31, 1917   6.36%
Feb 28, 1917   6.44%
Jan 31, 1917   5.96%
Dec 31, 1916   5.71%
Nov 30, 1916   5.38%
Oct 31, 1916   5.39%
Sep 30, 1916   5.45%
Aug 31, 1916   5.56%
Jul 31, 1916   5.48%
Jun 30, 1916   5.29%
May 31, 1916   5.22%
Apr 30, 1916   5.22%
Mar 31, 1916   5.04%
Feb 29, 1916   4.91%
Jan 31, 1916   4.72%
Dec 31, 1915   4.54%
Nov 30, 1915   4.54%
Oct 31, 1915   4.69%
Sep 30, 1915   4.94%
Aug 31, 1915   5.11%
Jul 31, 1915   5.32%
Jun 30, 1915   5.29%
May 31, 1915   5.34%
Apr 30, 1915   5.20%
Mar 31, 1915   5.58%
Feb 28, 1915   5.71%
Jan 31, 1915   5.63%
Dec 31, 1914   5.71%
Nov 30, 1914   5.53%
Oct 31, 1914   5.60%
Sep 30, 1914   5.66%
Aug 31, 1914   5.73%
Jul 31, 1914   5.79%
Jun 30, 1914   5.54%
May 31, 1914   5.57%
Apr 30, 1914   5.67%
Mar 31, 1914   5.59%
Feb 28, 1914   5.54%
Jan 31, 1914   5.68%
Dec 31, 1913   5.97%
Nov 30, 1913   5.96%
Oct 31, 1913   5.81%
Sep 30, 1913   5.63%
Aug 31, 1913   5.68%
Jul 31, 1913   5.83%
Jun 30, 1913   5.91%
May 31, 1913   5.61%
Apr 30, 1913   5.46%
Mar 31, 1913   5.45%
Feb 28, 1913   5.35%
Jan 31, 1913   5.16%
Dec 31, 1912   5.12%
Nov 30, 1912   4.92%
Oct 31, 1912   4.86%
Sep 30, 1912   4.84%
Aug 31, 1912   4.86%
Jul 31, 1912   4.96%
Jun 30, 1912   4.96%
May 31, 1912   4.95%
Apr 30, 1912   4.94%
Mar 31, 1912   5.08%
Feb 29, 1912   5.22%
Jan 31, 1912   5.16%
Dec 31, 1911   5.16%
Nov 30, 1911   5.18%
Oct 31, 1911   5.39%
Sep 30, 1911   5.42%
Aug 31, 1911   5.13%
Jul 31, 1911   4.88%
Jun 30, 1911   4.86%
May 31, 1911   4.96%
Apr 30, 1911   5.06%
Mar 31, 1911   5.04%
Feb 28, 1911   4.98%
Jan 31, 1911   5.07%
Dec 31, 1910   5.19%
Nov 30, 1910   5.02%
Oct 31, 1910   4.99%
Sep 30, 1910   5.19%
Aug 31, 1910   5.20%
Jul 31, 1910   5.30%
Jun 30, 1910   5.00%
May 31, 1910   4.73%
Apr 30, 1910   4.63%
Mar 31, 1910   4.49%
Feb 28, 1910   4.58%
Jan 31, 1910   4.39%
Dec 31, 1909   4.27%
Nov 30, 1909   4.29%
Oct 31, 1909   4.24%
Sep 30, 1909   4.22%
Aug 31, 1909   4.19%
Jul 31, 1909   4.26%
Jun 30, 1909   4.29%
May 31, 1909   4.33%
Apr 30, 1909   4.43%
Mar 31, 1909   4.60%
Feb 28, 1909   4.62%
Jan 31, 1909   4.45%
Dec 31, 1908   4.43%
Nov 30, 1908   4.57%
Oct 31, 1908   4.92%
Sep 30, 1908   5.02%
Aug 31, 1908   5.00%
Jul 31, 1908   5.26%
Jun 30, 1908   5.50%
May 31, 1908   5.55%
Apr 30, 1908   5.89%
Mar 31, 1908   6.26%
Feb 29, 1908   6.57%
Jan 31, 1908   6.38%
Dec 31, 1907   6.70%
Nov 30, 1907   6.99%
Oct 31, 1907   6.53%
Sep 30, 1907   5.77%
Aug 31, 1907   5.67%
Jul 31, 1907   5.20%
Jun 30, 1907   5.36%
May 31, 1907   5.14%
Apr 30, 1907   4.93%
Mar 31, 1907   4.91%
Feb 28, 1907   4.39%
Jan 31, 1907   4.22%
Dec 31, 1906   4.07%
Nov 30, 1906   3.97%
Oct 31, 1906   3.99%
Sep 30, 1906   3.81%
Aug 31, 1906   3.87%
Jul 31, 1906   4.09%
Jun 30, 1906   3.92%
May 31, 1906   3.91%
Apr 30, 1906   3.75%
Mar 31, 1906   3.63%
Feb 28, 1906   3.49%
Jan 31, 1906   3.40%
Dec 31, 1905   3.46%
Nov 30, 1905   3.53%
Oct 31, 1905   3.49%
Sep 30, 1905   3.52%
Aug 31, 1905   3.51%
Jul 31, 1905   3.63%
Jun 30, 1905   3.72%
May 31, 1905   3.74%
Apr 30, 1905   3.54%
Mar 31, 1905   3.48%
Feb 28, 1905   3.56%
Jan 31, 1905   3.70%
Dec 31, 1904   3.76%
Nov 30, 1904   3.83%
Oct 31, 1904   4.09%
Sep 30, 1904   4.37%
Aug 31, 1904   4.61%
Jul 31, 1904   4.82%
Jun 30, 1904   5.07%
May 31, 1904   5.13%
Apr 30, 1904   5.07%
Mar 31, 1904   5.25%
Feb 29, 1904   5.28%
Jan 31, 1904   5.19%
Dec 31, 1903   5.33%
Nov 30, 1903   5.55%
Oct 31, 1903   5.54%
Sep 30, 1903   5.33%
Aug 31, 1903   5.18%
Jul 31, 1903   4.99%
Jun 30, 1903   4.74%
May 31, 1903   4.45%
Apr 30, 1903   4.34%
Mar 31, 1903   4.15%
Feb 28, 1903   3.96%
Jan 31, 1903   3.92%
Dec 31, 1902   4.10%
Nov 30, 1902   4.00%
Oct 31, 1902   3.83%
Sep 30, 1902   3.70%
Aug 31, 1902   3.70%
Jul 31, 1902   3.79%
Jun 30, 1902   3.86%
May 31, 1902   3.83%
Apr 30, 1902   3.81%
Mar 31, 1902   3.93%
Feb 28, 1902   3.93%
Jan 31, 1902   3.95%
Dec 31, 1901   4.03%
Nov 30, 1901   3.94%
Oct 31, 1901   4.00%
Sep 30, 1901   3.94%
Aug 31, 1901   3.90%
Jul 31, 1901   3.93%
Jun 30, 1901   3.65%
May 31, 1901   3.99%
Apr 30, 1901   3.77%
Mar 31, 1901   4.06%
Feb 28, 1901   4.18%
Jan 31, 1901   4.27%
Dec 31, 1900   4.37%
Nov 30, 1900   4.51%
Oct 31, 1900   4.74%
Sep 30, 1900   4.78%
Aug 31, 1900   4.55%
Jul 31, 1900   4.48%
Jun 30, 1900   4.35%
May 31, 1900   4.10%
Apr 30, 1900   3.79%
Mar 31, 1900   3.71%
Feb 28, 1900   3.62%
Jan 31, 1900   3.57%
Dec 31, 1899   3.49%
Nov 30, 1899   3.24%
Oct 31, 1899   3.29%
Sep 30, 1899   3.26%
Aug 31, 1899   3.21%
Jul 31, 1899   3.28%
Jun 30, 1899   3.38%
May 31, 1899   3.29%
Apr 30, 1899   3.14%
Mar 31, 1899   3.16%
Feb 28, 1899   3.20%
Jan 31, 1899   3.30%
Dec 31, 1898   3.54%
Nov 30, 1898   3.73%
Oct 31, 1898   3.82%
Sep 30, 1898   3.71%
Aug 31, 1898   3.67%
Jul 31, 1898   3.77%
Jun 30, 1898   3.75%
May 31, 1898   3.87%
Apr 30, 1898   4.09%
Mar 31, 1898   3.98%
Feb 28, 1898   3.76%
Jan 31, 1898   3.72%
Dec 31, 1897   3.79%
Nov 30, 1897   3.87%
Oct 31, 1897   3.73%
Sep 30, 1897   3.61%
Aug 31, 1897   3.79%
Jul 31, 1897   4.04%
Jun 30, 1897   4.22%
May 31, 1897   4.41%
Apr 30, 1897   4.43%
Mar 31, 1897   4.30%
Feb 28, 1897   4.31%
Jan 31, 1897   4.27%
Dec 31, 1896   4.27%
Nov 30, 1896   4.13%
Oct 31, 1896   4.43%
Sep 30, 1896   4.55%
Aug 31, 1896   4.81%
Jul 31, 1896   4.56%
Jun 30, 1896   4.28%
May 31, 1896   4.22%
Apr 30, 1896   4.22%
Mar 31, 1896   4.28%
Feb 29, 1896   4.23%
Jan 31, 1896   4.43%
Dec 31, 1895   4.40%
Nov 30, 1895   4.18%
Oct 31, 1895   4.07%
Sep 30, 1895   4.05%
Aug 31, 1895   4.11%
Jul 31, 1895   4.20%
Jun 30, 1895   4.26%
May 31, 1895   4.38%
Apr 30, 1895   4.65%
Mar 31, 1895   4.89%
Feb 28, 1895   4.93%
Jan 31, 1895   4.90%
Dec 31, 1894   4.88%
Nov 30, 1894   4.91%
Oct 31, 1894   4.99%
Sep 30, 1894   4.91%
Aug 31, 1894   5.06%
Jul 31, 1894   5.33%
Jun 30, 1894   5.30%
May 31, 1894   5.30%
Apr 30, 1894   5.18%
Mar 31, 1894   5.32%
Feb 28, 1894   5.55%
Jan 31, 1894   5.71%
Dec 31, 1893   5.67%
Nov 30, 1893   5.45%
Oct 31, 1893   5.52%
Sep 30, 1893   5.66%
Aug 31, 1893   6.05%
Jul 31, 1893   5.88%
Jun 30, 1893   5.31%
May 31, 1893   5.05%
Apr 30, 1893   4.58%
Mar 31, 1893   4.57%
Feb 28, 1893   4.39%
Jan 31, 1893   4.29%
Dec 31, 1892   4.36%
Nov 30, 1892   4.28%
Oct 31, 1892   4.23%
Sep 30, 1892   4.29%
Aug 31, 1892   4.15%
Jul 31, 1892   4.18%
Jun 30, 1892   4.15%
May 31, 1892   4.10%
Apr 30, 1892   4.07%
Mar 31, 1892   4.03%
Feb 29, 1892   4.05%
Jan 31, 1892   4.02%
Dec 31, 1891   4.07%
Nov 30, 1891   4.19%
Oct 31, 1891   4.13%
Sep 30, 1891   4.13%
Aug 31, 1891   4.46%
Jul 31, 1891   4.61%
Jun 30, 1891   4.54%
May 31, 1891   4.44%
Apr 30, 1891   4.43%
Mar 31, 1891   4.57%
Feb 28, 1891   4.49%
Jan 31, 1891   4.55%
Dec 31, 1890   4.78%
Nov 30, 1890   4.67%
Oct 31, 1890   4.33%
Sep 30, 1890   4.14%
Aug 31, 1890   4.07%
Jul 31, 1890   3.97%
Jun 30, 1890   3.94%
May 31, 1890   3.91%
Apr 30, 1890   4.08%
Mar 31, 1890   4.17%
Feb 28, 1890   4.14%
Jan 31, 1890   4.09%
Dec 31, 1889   4.14%
Nov 30, 1889   4.13%
Oct 31, 1889   4.11%
Sep 30, 1889   4.05%
Aug 31, 1889   4.16%
Jul 31, 1889   4.23%
Jun 30, 1889   4.16%
May 31, 1889   4.24%
Apr 30, 1889   4.38%
Mar 31, 1889   4.38%
Feb 28, 1889   4.31%
Jan 31, 1889   4.37%
Dec 31, 1888   4.47%
Nov 30, 1888   4.42%
Oct 31, 1888   4.36%
Sep 30, 1888   4.37%
Aug 31, 1888   4.51%
Jul 31, 1888   4.64%
Jun 30, 1888   4.79%
May 31, 1888   4.68%
Apr 30, 1888   4.77%
Mar 31, 1888   4.82%
Feb 29, 1888   4.67%
Jan 31, 1888   4.68%
Dec 31, 1887   4.74%
Nov 30, 1887   4.67%
Oct 31, 1887   4.71%
Sep 30, 1887   4.51%
Aug 31, 1887   4.40%
Jul 31, 1887   4.25%
Jun 30, 1887   4.10%
May 31, 1887   3.94%
Apr 30, 1887   3.97%
Mar 31, 1887   4.01%
Feb 28, 1887   4.06%
Jan 31, 1887   3.99%
Dec 31, 1886   3.90%
Nov 30, 1886   3.83%
Oct 31, 1886   3.95%
Sep 30, 1886   4.08%
Aug 31, 1886   4.22%
Jul 31, 1886   4.28%
Jun 30, 1886   4.38%
May 31, 1886   4.62%
Apr 30, 1886   4.56%
Mar 31, 1886   4.53%
Feb 28, 1886   4.47%
Jan 31, 1886   4.58%
Dec 31, 1885   4.62%
Nov 30, 1885   4.69%
Oct 31, 1885   5.12%
Sep 30, 1885   5.54%
Aug 31, 1885   5.59%
Jul 31, 1885   6.04%
Jun 30, 1885   6.40%
May 31, 1885   6.50%
Apr 30, 1885   6.56%
Mar 31, 1885   6.68%
Feb 28, 1885   6.83%
Jan 31, 1885   7.17%
Dec 31, 1884   7.14%
Nov 30, 1884   7.17%
Oct 31, 1884   7.06%
Sep 30, 1884   6.86%
Aug 31, 1884   6.68%
Jul 31, 1884   7.14%
Jun 30, 1884   7.17%
May 31, 1884   6.92%
Apr 30, 1884   6.39%
Mar 31, 1884   6.13%
Feb 29, 1884   6.14%
Jan 31, 1884   6.34%
Dec 31, 1883   6.18%
Nov 30, 1883   6.03%
Oct 31, 1883   6.10%
Sep 30, 1883   5.92%
Aug 31, 1883   5.97%
Jul 31, 1883   5.69%
Jun 30, 1883   5.58%
May 31, 1883   5.62%
Apr 30, 1883   5.51%
Mar 31, 1883   5.61%
Feb 28, 1883   5.66%
Jan 31, 1883   5.52%
Dec 31, 1882   5.48%
Nov 30, 1882   5.51%
Oct 31, 1882   5.27%
Sep 30, 1882   5.13%
Aug 31, 1882   5.18%
Jul 31, 1882   5.33%
Jun 30, 1882   5.63%
May 31, 1882   5.60%
Apr 30, 1882   5.54%
Mar 31, 1882   5.54%
Feb 28, 1882   5.53%
Jan 31, 1882   5.41%
Dec 31, 1881   5.32%
Nov 30, 1881   5.09%
Oct 31, 1881   5.04%
Sep 30, 1881   4.88%
Aug 31, 1881   4.84%
Jul 31, 1881   4.65%
Jun 30, 1881   4.41%
May 31, 1881   4.38%
Apr 30, 1881   4.50%
Mar 31, 1881   4.41%
Feb 28, 1881   4.38%
Jan 31, 1881   4.28%
Dec 31, 1880   4.45%
Nov 30, 1880   4.55%
Oct 31, 1880   4.69%
Sep 30, 1880   4.73%
Aug 31, 1880   4.62%
Jul 31, 1880   4.69%
Jun 30, 1880   4.80%
May 31, 1880   4.72%
Apr 30, 1880   4.25%
Mar 31, 1880   4.06%
Feb 29, 1880   4.04%
Jan 31, 1880   4.01%
Dec 31, 1879   4.07%
Nov 30, 1879   4.02%
Oct 31, 1879   4.20%
Sep 30, 1879   4.62%
Aug 31, 1879   4.75%
Jul 31, 1879   4.75%
Jun 30, 1879   4.80%
May 31, 1879   4.78%
Apr 30, 1879   4.95%
Mar 31, 1879   5.07%
Feb 28, 1879   4.94%
Jan 31, 1879   5.08%
Dec 31, 1878   5.22%
Nov 30, 1878   5.21%
Oct 31, 1878   5.22%
Sep 30, 1878   5.18%
Aug 31, 1878   5.31%
Jul 31, 1878   5.29%
Jun 30, 1878   5.43%
May 31, 1878   5.56%
Apr 30, 1878   5.61%
Mar 31, 1878   5.79%
Feb 28, 1878   5.92%
Jan 31, 1878   5.82%
Dec 31, 1877   5.85%
Nov 30, 1877   6.11%
Oct 31, 1877   6.29%
Sep 30, 1877   6.71%
Aug 31, 1877   7.43%
Jul 31, 1877   8.27%
Jun 30, 1877   8.97%
May 31, 1877   8.65%
Apr 30, 1877   8.96%
Mar 31, 1877   8.60%
Feb 28, 1877   8.43%
Jan 31, 1877   8.19%
Dec 31, 1876   8.38%
Nov 30, 1876   8.33%
Oct 31, 1876   8.17%
Sep 30, 1876   8.13%
Aug 31, 1876   7.63%
Jul 31, 1876   7.32%
Jun 30, 1876   7.23%
May 31, 1876   7.18%
Apr 30, 1876   6.91%
Mar 31, 1876   6.65%
Feb 29, 1876   6.64%
Jan 31, 1876   6.73%
Dec 31, 1875   6.86%
Nov 30, 1875   6.92%
Oct 31, 1875   7.09%
Sep 30, 1875   7.04%
Aug 31, 1875   7.03%
Jul 31, 1875   7.12%
Jun 30, 1875   7.19%
May 31, 1875   7.10%
Apr 30, 1875   6.88%
Mar 31, 1875   7.03%
Feb 28, 1875   7.17%
Jan 31, 1875   7.21%
Dec 31, 1874   7.27%
Nov 30, 1874   7.22%
Oct 31, 1874   7.28%
Sep 30, 1874   7.27%
Aug 31, 1874   7.38%
Jul 31, 1874   7.40%
Jun 30, 1874   7.40%
May 31, 1874   7.37%
Apr 30, 1874   7.17%
Mar 31, 1874   6.98%
Feb 28, 1874   6.88%
Jan 31, 1874   7.08%
Dec 31, 1873   7.47%
Nov 30, 1873   8.11%
Oct 31, 1873   7.76%
Sep 30, 1873   7.03%
Aug 31, 1873   6.44%
Jul 31, 1873   6.39%
Jun 30, 1873   6.33%
May 31, 1873   6.19%
Apr 30, 1873   6.15%
Mar 31, 1873   6.02%
Feb 28, 1873   5.92%
Jan 31, 1873   5.92%
Dec 31, 1872   5.92%
Nov 30, 1872   5.99%
Oct 31, 1872   5.90%
Sep 30, 1872   5.86%
Aug 31, 1872   5.69%
Jul 31, 1872   5.55%
Jun 30, 1872   5.46%
May 31, 1872   5.34%
Apr 30, 1872   5.28%
Mar 31, 1872   5.36%
Feb 29, 1872   5.47%
Jan 31, 1872   5.42%
Dec 31, 1871   5.49%
Nov 30, 1871   5.60%
Oct 31, 1871   5.66%
Sep 30, 1871   5.37%
Aug 31, 1871   5.43%
Jul 31, 1871   5.50%
Jun 30, 1871   5.39%
May 31, 1871   5.35%
Apr 30, 1871   5.49%
Mar 31, 1871   5.64%
Feb 28, 1871   5.78%
Jan 31, 1871   5.86%

S&P 500 dividend yield — (12 month dividend per share)/price.

Yields following June 2024 (including the current yield) are estimated based on 12 month dividends through June 2024, as reported by S&P.