Date Value Value
Apr 1, 2018 0.71% per year
Mar 1, 2018 0.71% per year
Feb 1, 2018 0.71% per year
Jan 1, 2018 0.71% per year
Dec 1, 2017 0.72% per year
Nov 1, 2017 0.72% per year
Oct 1, 2017 0.71% per year
Sep 1, 2017 0.72% per year
Aug 1, 2017 0.72% per year
Jul 1, 2017 0.72% per year
Jun 1, 2017 0.72% per year
May 1, 2017 0.72% per year
Apr 1, 2017 0.72% per year
Mar 1, 2017 0.72% per year
Feb 1, 2017 0.73% per year
Jan 1, 2017 0.73% per year
Dec 1, 2016 0.72% per year
Nov 1, 2016 0.73% per year
Oct 1, 2016 0.73% per year
Sep 1, 2016 0.73% per year
Aug 1, 2016 0.73% per year
Jul 1, 2016 0.74% per year
Jun 1, 2016 0.74% per year
May 1, 2016 0.74% per year
Apr 1, 2016 0.74% per year
Mar 1, 2016 0.74% per year
Feb 1, 2016 0.74% per year
Jan 1, 2016 0.74% per year
Dec 1, 2015 0.74% per year
Nov 1, 2015 0.74% per year
Oct 1, 2015 0.75% per year
Sep 1, 2015 0.75% per year
Aug 1, 2015 0.75% per year
Jul 1, 2015 0.76% per year
Jun 1, 2015 0.76% per year
May 1, 2015 0.76% per year
Apr 1, 2015 0.76% per year
Mar 1, 2015 0.76% per year
Feb 1, 2015 0.76% per year
Jan 1, 2015 0.77% per year
Dec 1, 2014 0.77% per year
Nov 1, 2014 0.77% per year
Oct 1, 2014 0.77% per year
Sep 1, 2014 0.76% per year
Aug 1, 2014 0.76% per year
Jul 1, 2014 0.76% per year
Jun 1, 2014 0.75% per year
May 1, 2014 0.76% per year
Apr 1, 2014 0.74% per year
Mar 1, 2014 0.74% per year
Feb 1, 2014 0.74% per year
Jan 1, 2014 0.73% per year
Dec 1, 2013 0.72% per year
Nov 1, 2013 0.72% per year
Oct 1, 2013 0.71% per year
Sep 1, 2013 0.71% per year
Aug 1, 2013 0.71% per year
Jul 1, 2013 0.71% per year
Jun 1, 2013 0.72% per year
May 1, 2013 0.71% per year
Apr 1, 2013 0.72% per year
Mar 1, 2013 0.72% per year
Feb 1, 2013 0.74% per year
Jan 1, 2013 0.74% per year
Dec 1, 2012 0.75% per year
Nov 1, 2012 0.76% per year
Oct 1, 2012 0.76% per year
Sep 1, 2012 0.76% per year
Aug 1, 2012 0.76% per year
Jul 1, 2012 0.75% per year
Jun 1, 2012 0.76% per year
May 1, 2012 0.75% per year
Apr 1, 2012 0.75% per year
Mar 1, 2012 0.76% per year
Feb 1, 2012 0.74% per year
Jan 1, 2012 0.75% per year
Dec 1, 2011 0.74% per year
Nov 1, 2011 0.74% per year
Oct 1, 2011 0.74% per year
Sep 1, 2011 0.74% per year
Aug 1, 2011 0.74% per year
Jul 1, 2011 0.75% per year
Jun 1, 2011 0.74% per year
May 1, 2011 0.75% per year
Apr 1, 2011 0.75% per year
Mar 1, 2011 1.63% per year
Feb 1, 2011 1.65% per year
Jan 1, 2011 1.66% per year
Dec 1, 2010 0.79% per year
Nov 1, 2010 0.80% per year
Oct 1, 2010 0.81% per year
Sep 1, 2010 0.82% per year
Aug 1, 2010 0.83% per year
Jul 1, 2010 0.84% per year
Jun 1, 2010 0.85% per year
May 1, 2010 0.86% per year
Apr 1, 2010 0.86% per year
Mar 1, 2010 0.86% per year
Feb 1, 2010 0.87% per year
Jan 1, 2010 0.87% per year
Dec 1, 2009 0.87% per year
Nov 1, 2009 0.87% per year
Oct 1, 2009 0.87% per year
Sep 1, 2009 0.87% per year
Aug 1, 2009 0.87% per year
Jul 1, 2009 0.88% per year
Jun 1, 2009 0.89% per year
May 1, 2009 0.89% per year
Apr 1, 2009 0.90% per year
Mar 1, 2009 0.90% per year
Feb 1, 2009 0.91% per year
Jan 1, 2009 0.91% per year
Dec 1, 2008 0.91% per year
Nov 1, 2008 0.93% per year
Oct 1, 2008 0.94% per year
Sep 1, 2008 0.94% per year
Aug 1, 2008 0.95% per year
Jul 1, 2008 0.95% per year
Jun 1, 2008 0.96% per year
May 1, 2008 0.96% per year
Apr 1, 2008 0.96% per year
Mar 1, 2008 0.96% per year
Feb 1, 2008 0.96% per year
Jan 1, 2008 0.95% per year
Dec 1, 2007 0.96% per year
Nov 1, 2007 0.97% per year
Oct 1, 2007 0.96% per year
Sep 1, 2007 0.96% per year
Aug 1, 2007 0.96% per year
Jul 1, 2007 0.96% per year
Jun 1, 2007 0.96% per year
May 1, 2007 0.96% per year
Apr 1, 2007 0.96% per year
Mar 1, 2007 0.96% per year
Feb 1, 2007 0.97% per year
Jan 1, 2007 0.98% per year
Dec 1, 2006 0.98% per year
Nov 1, 2006 0.97% per year
Oct 1, 2006 0.96% per year
Sep 1, 2006 0.97% per year
Aug 1, 2006 0.97% per year
Jul 1, 2006 0.97% per year
Jun 1, 2006 0.97% per year
May 1, 2006 0.96% per year
Apr 1, 2006 0.97% per year
Mar 1, 2006 0.97% per year
Feb 1, 2006 0.96% per year
Jan 1, 2006 0.94% per year
Dec 1, 2005 0.93% per year
Nov 1, 2005 0.92% per year
Oct 1, 2005 0.93% per year
Sep 1, 2005 0.93% per year
Aug 1, 2005 0.93% per year
Jul 1, 2005 0.93% per year
Jun 1, 2005 0.92% per year
May 1, 2005 0.92% per year
Apr 1, 2005 0.92% per year
Mar 1, 2005 0.91% per year
Feb 1, 2005 0.91% per year
Jan 1, 2005 0.92% per year
Dec 1, 2004 0.91% per year
Nov 1, 2004 0.91% per year
Oct 1, 2004 0.91% per year
Sep 1, 2004 0.91% per year
Aug 1, 2004 0.92% per year
Jul 1, 2004 0.93% per year
Jun 1, 2004 0.95% per year
May 1, 2004 0.97% per year
Apr 1, 2004 0.94% per year
Mar 1, 2004 0.91% per year
Feb 1, 2004 0.89% per year
Jan 1, 2004 0.88% per year
Dec 1, 2003 0.89% per year
Nov 1, 2003 0.88% per year
Oct 1, 2003 0.88% per year
Sep 1, 2003 0.88% per year
Aug 1, 2003 0.88% per year
Jul 1, 2003 0.86% per year
Jun 1, 2003 0.84% per year
May 1, 2003 0.84% per year
Apr 1, 2003 0.86% per year
Mar 1, 2003 0.88% per year
Feb 1, 2003 0.90% per year
Jan 1, 2003 0.93% per year
Dec 1, 2002 0.93% per year
Nov 1, 2002 0.94% per year
Oct 1, 2002 0.94% per year
Sep 1, 2002 0.92% per year
Aug 1, 2002 0.93% per year
Jul 1, 2002 0.93% per year
Jun 1, 2002 0.94% per year
May 1, 2002 0.94% per year
Apr 1, 2002 0.94% per year
Mar 1, 2002 0.94% per year
Feb 1, 2002 0.95% per year
Jan 1, 2002 0.95% per year
Dec 1, 2001 0.95% per year
Nov 1, 2001 0.96% per year
Oct 1, 2001 0.97% per year
Sep 1, 2001 0.99% per year
Aug 1, 2001 0.99% per year
Jul 1, 2001 0.99% per year
Jun 1, 2001 1.01% per year
May 1, 2001 1.01% per year
Apr 1, 2001 1.01% per year
Mar 1, 2001 2.20% per year
Feb 1, 2001 2.20% per year
Jan 1, 2001 2.20% per year
Dec 1, 2000 1.06% per year
Nov 1, 2000 1.06% per year
Oct 1, 2000 1.07% per year
Sep 1, 2000 1.09% per year
Aug 1, 2000 1.10% per year
Jul 1, 2000 1.12% per year
Jun 1, 2000 1.13% per year
May 1, 2000 1.14% per year
Apr 1, 2000 1.16% per year
Dec 1, 1999 1.15% per year
Nov 1, 1999 1.16% per year
Oct 1, 1999 1.16% per year
Sep 1, 1999 1.16% per year
Aug 1, 1999 1.16% per year
Jul 1, 1999 1.15% per year
Jun 1, 1999 1.15% per year
May 1, 1999 1.15% per year
Apr 1, 1999 1.15% per year
Mar 1, 1999 1.15% per year
Feb 1, 1999 1.15% per year
Jan 1, 1999 1.15% per year
Dec 1, 1998 1.15% per year
Nov 1, 1998 1.15% per year
Oct 1, 1998 1.15% per year
Sep 1, 1998 1.16% per year
Aug 1, 1998 1.17% per year
Jul 1, 1998 1.18% per year
Jun 1, 1998 1.18% per year
May 1, 1998 1.18% per year
Apr 1, 1998 1.19% per year
Mar 1, 1998 1.19% per year
Feb 1, 1998 1.20% per year
Jan 1, 1998 1.21% per year
Dec 1, 1997 1.20% per year
Nov 1, 1997 1.20% per year
Oct 1, 1997 1.21% per year
Sep 1, 1997 1.21% per year
Aug 1, 1997 1.21% per year
Jul 1, 1997 1.21% per year
Jun 1, 1997 1.21% per year
May 1, 1997 1.21% per year
Apr 1, 1997 1.21% per year
Mar 1, 1997 1.20% per year
Feb 1, 1997 1.20% per year
Jan 1, 1997 1.20% per year
Dec 1, 1996 1.19% per year
Nov 1, 1996 1.18% per year
Oct 1, 1996 1.17% per year
Sep 1, 1996 1.18% per year
Aug 1, 1996 1.18% per year
Jul 1, 1996 1.17% per year
Jun 1, 1996 1.17% per year
May 1, 1996 1.17% per year
Apr 1, 1996 1.17% per year
Mar 1, 1996 1.17% per year
Feb 1, 1996 1.17% per year
Jan 1, 1996 1.18% per year
Dec 1, 1995 1.19% per year
Nov 1, 1995 1.20% per year
Oct 1, 1995 1.20% per year
Sep 1, 1995 1.20% per year
Aug 1, 1995 1.20% per year
Jul 1, 1995 1.20% per year
Jun 1, 1995 1.20% per year
May 1, 1995 1.20% per year
Apr 1, 1995 1.20% per year
Mar 1, 1995 1.21% per year
Feb 1, 1995 1.21% per year
Jan 1, 1995 1.21% per year
Dec 1, 1994 1.21% per year
Nov 1, 1994 1.21% per year
Oct 1, 1994 1.21% per year
Sep 1, 1994 1.22% per year
Aug 1, 1994 1.22% per year
Jul 1, 1994 1.23% per year
Jun 1, 1994 1.24% per year
May 1, 1994 1.24% per year
Apr 1, 1994 1.25% per year
Mar 1, 1994 1.25% per year
Feb 1, 1994 1.25% per year
Jan 1, 1994 1.27% per year
Dec 1, 1993 1.27% per year
Nov 1, 1993 1.28% per year
Oct 1, 1993 1.29% per year
Sep 1, 1993 1.30% per year
Aug 1, 1993 1.31% per year
Jul 1, 1993 1.33% per year
Jun 1, 1993 1.34% per year
May 1, 1993 1.35% per year
Apr 1, 1993 1.36% per year
Mar 1, 1993 1.38% per year
Feb 1, 1993 1.39% per year
Jan 1, 1993 1.39% per year
Dec 1, 1992 1.39% per year
Nov 1, 1992 1.39% per year
Oct 1, 1992 1.39% per year
Sep 1, 1992 1.40% per year
Aug 1, 1992 1.40% per year
Jul 1, 1992 1.40% per year
Jun 1, 1992 1.39% per year
May 1, 1992 1.43% per year
Apr 1, 1992 1.44% per year
Mar 1, 1992 1.43% per year
Feb 1, 1992 1.42% per year
Jan 1, 1992 1.42% per year
Dec 1, 1991 1.41% per year
Nov 1, 1991 1.40% per year
Oct 1, 1991 1.37% per year
Sep 1, 1991 1.37% per year
Aug 1, 1991 1.35% per year
Jul 1, 1991 1.35% per year
Jun 1, 1991 1.34% per year
May 1, 1991 1.30% per year
Apr 1, 1991 1.27% per year
Mar 1, 1991 1.96% per year
Feb 1, 1991 1.96% per year
Jan 1, 1991 1.96% per year
Dec 1, 1990 1.96% per year
Nov 1, 1990 1.96% per year
Oct 1, 1990 1.96% per year
Sep 1, 1990 1.96% per year
Aug 1, 1990 1.96% per year
Jul 1, 1990 1.14% per year
Jun 1, 1990 1.96% per year
May 1, 1990 1.96% per year
Apr 1, 1990 1.96% per year
Jul 1, 1989 0.95% per year
Jul 1, 1988 0.91% per year
Jul 1, 1987 0.90% per year
Jul 1, 1986 0.93% per year
Jul 1, 1985 0.89% per year
Jul 1, 1984 0.87% per year
Jul 1, 1983 0.92% per year
Jul 1, 1982 0.96% per year
Jul 1, 1981 0.99% per year
Jul 1, 1980 0.96% per year
Jul 1, 1979 1.11% per year
Jul 1, 1978 1.06% per year
Jul 1, 1977 1.01% per year
Jul 1, 1976 0.95% per year
Jul 1, 1975 0.99% per year
Jul 1, 1974 0.92% per year
Jul 1, 1973 0.96% per year
Jul 1, 1972 1.08% per year
Jul 1, 1971 1.27% per year
Jul 1, 1970 1.17% per year
Jul 1, 1969 0.98% per year
Jul 1, 1968 1.00% per year
Jul 1, 1967 1.09% per year
Jul 1, 1966 1.16% per year
Jul 1, 1965 1.26% per year
Jul 1, 1964 1.40% per year
Jul 1, 1963 1.45% per year
Jul 1, 1962 1.55% per year
Jul 1, 1961 1.67% per year
Jul 1, 1960 1.60% per year
Jul 1, 1959 1.69% per year
Jul 1, 1958 1.68% per year
Jul 1, 1957 1.82% per year
Jul 1, 1956 1.79% per year
Jul 1, 1955 1.78% per year
Jul 1, 1954 1.77% per year
Jul 1, 1953 1.67% per year
Jul 1, 1952 1.73% per year
Jul 1, 1951 1.71% per year
Jul 1, 1950 2.07% per year
Jul 1, 1949 1.74% per year
Jul 1, 1948 1.74% per year
Jul 1, 1947 1.94% per year
Jul 1, 1946 1.04% per year
Jul 1, 1945 1.11% per year
Jul 1, 1944 1.21% per year
Jul 1, 1943 1.39% per year
Jul 1, 1942 1.09% per year
Jul 1, 1941 0.97% per year
Jul 1, 1940 0.95% per year
Jul 1, 1939 0.81% per year
Jul 1, 1938 0.78% per year
Jul 1, 1937 0.60% per year
Jul 1, 1936 0.63% per year
Jul 1, 1935 0.69% per year
Jul 1, 1934 0.63% per year
Jul 1, 1933 0.59% per year
Jul 1, 1932 0.65% per year
Jul 1, 1931 0.78% per year
Jul 1, 1930 1.08% per year
Jul 1, 1929 1.04% per year
Jul 1, 1928 1.24% per year
Jul 1, 1927 1.40% per year
Jul 1, 1926 1.35% per year
Jul 1, 1925 1.51% per year
Jul 1, 1924 1.93% per year
Jul 1, 1923 1.72% per year
Jul 1, 1922 1.39% per year
Jul 1, 1921 1.95% per year
Jul 1, 1920 1.86% per year
Jul 1, 1919 1.27% per year
Jul 1, 1918 -0.06% per year
Jul 1, 1917 1.28% per year
Jul 1, 1916 1.41% per year
Jul 1, 1915 1.45% per year
Jul 1, 1914 1.94% per year
Jul 1, 1913 1.98% per year
Jul 1, 1912 1.57% per year
Jul 1, 1911 1.58% per year
Jul 1, 1910 2.12% per year
Jul 1, 1909 2.01% per year
Jul 1, 1908 1.96% per year
Jul 1, 1907 1.82% per year
Jul 1, 1906 1.94% per year
Jul 1, 1905 2.02% per year
Jul 1, 1904 1.90% per year
Jul 1, 1903 1.86% per year
Jul 1, 1902 2.04% per year
Jul 1, 1901 1.96% per year
Jul 1, 1900 1.96% per year

US population growth rate per year. Annual percentage increase in US Resident population.

Source: US Census Bureau