Date Value Value
Jul 16, 2018 4.12% estimate
Jul 1, 2018 4.22% estimate
Jun 1, 2018 4.19% estimate
May 1, 2018 4.27% estimate
Apr 1, 2018 4.35% estimate
Mar 1, 2018 4.27%
Feb 1, 2018 4.20%
Jan 1, 2018 4.01%
Dec 1, 2017 4.12%
Nov 1, 2017 4.20%
Oct 1, 2017 4.22%
Sep 1, 2017 4.30%
Aug 1, 2017 4.32%
Jul 1, 2017 4.28%
Jun 1, 2017 4.27%
May 1, 2017 4.29%
Apr 1, 2017 4.30%
Mar 1, 2017 4.24%
Feb 1, 2017 4.22%
Jan 1, 2017 4.24%
Dec 1, 2016 4.21%
Nov 1, 2016 4.28%
Oct 1, 2016 4.24%
Sep 1, 2016 4.13%
Aug 1, 2016 4.07%
Jul 1, 2016 4.08%
Jun 1, 2016 4.17%
May 1, 2016 4.20%
Apr 1, 2016 4.17%
Mar 1, 2016 4.28%
Feb 1, 2016 4.54%
Jan 1, 2016 4.51%
Dec 1, 2015 4.21%
Nov 1, 2015 4.23%
Oct 1, 2015 4.41%
Sep 1, 2015 4.66%
Aug 1, 2015 4.51%
Jul 1, 2015 4.46%
Jun 1, 2015 4.52%
May 1, 2015 4.56%
Apr 1, 2015 4.67%
Mar 1, 2015 4.77%
Feb 1, 2015 4.82%
Jan 1, 2015 4.99%
Dec 1, 2014 4.98%
Nov 1, 2014 5.06%
Oct 1, 2014 5.41%
Sep 1, 2014 5.32%
Aug 1, 2014 5.35%
Jul 1, 2014 5.27%
Jun 1, 2014 5.30%
May 1, 2014 5.42%
Apr 1, 2014 5.45%
Mar 1, 2014 5.41%
Feb 1, 2014 5.54%
Jan 1, 2014 5.51%
Dec 1, 2013 5.54%
Nov 1, 2013 5.51%
Oct 1, 2013 5.60%
Sep 1, 2013 5.59%
Aug 1, 2013 5.58%
Jul 1, 2013 5.52%
Jun 1, 2013 5.62%
May 1, 2013 5.48%
Apr 1, 2013 5.65%
Mar 1, 2013 5.66%
Feb 1, 2013 5.77%
Jan 1, 2013 5.87%
Dec 1, 2012 6.08%
Nov 1, 2012 6.20%
Oct 1, 2012 6.02%
Sep 1, 2012 5.99%
Aug 1, 2012 6.20%
Jul 1, 2012 6.43%
Jun 1, 2012 6.64%
May 1, 2012 6.57%
Apr 1, 2012 6.37%
Mar 1, 2012 6.37%
Feb 1, 2012 6.51%
Jan 1, 2012 6.73%
Dec 1, 2011 6.99%
Nov 1, 2011 7.09%
Oct 1, 2011 7.20%
Sep 1, 2011 7.41%
Aug 1, 2011 7.25%
Jul 1, 2011 6.41%
Jun 1, 2011 6.52%
May 1, 2011 6.20%
Apr 1, 2011 6.17%
Mar 1, 2011 6.23%
Feb 1, 2011 6.05%
Jan 1, 2011 6.13%
Dec 1, 2010 6.23%
Nov 1, 2010 6.30%
Oct 1, 2010 6.29%
Sep 1, 2010 6.40%
Aug 1, 2010 6.46%
Jul 1, 2010 6.36%
Jun 1, 2010 6.19%
May 1, 2010 5.78%
Apr 1, 2010 5.26%
Mar 1, 2010 5.29%
Feb 1, 2010 5.29%
Jan 1, 2010 4.83%
Dec 1, 2009 4.59%
Nov 1, 2009 3.51%
Oct 1, 2009 2.37%
Sep 1, 2009 1.20%
Aug 1, 2009 1.08%
Jul 1, 2009 0.98%
Jun 1, 2009 0.81%
May 1, 2009 0.81%
Apr 1, 2009 0.83%
Mar 1, 2009 0.91%
Feb 1, 2009 1.18%
Jan 1, 2009 1.41%
Dec 1, 2008 1.70%
Nov 1, 2008 2.86%
Oct 1, 2008 3.67%
Sep 1, 2008 3.78%
Aug 1, 2008 3.73%
Jul 1, 2008 3.94%
Jun 1, 2008 3.83%
May 1, 2008 3.88%
Apr 1, 2008 4.19%
Mar 1, 2008 4.59%
Feb 1, 2008 4.60%
Jan 1, 2008 4.66%
Dec 1, 2007 4.47%
Nov 1, 2007 4.81%
Oct 1, 2007 4.84%
Sep 1, 2007 5.25%
Aug 1, 2007 5.55%
Jul 1, 2007 5.45%
Jun 1, 2007 5.61%
May 1, 2007 5.58%
Apr 1, 2007 5.72%
Mar 1, 2007 5.91%
Feb 1, 2007 5.72%
Jan 1, 2007 5.76%
Dec 1, 2006 5.75%
Nov 1, 2006 5.80%
Oct 1, 2006 5.83%
Sep 1, 2006 5.96%
Aug 1, 2006 6.00%
Jul 1, 2006 6.02%
Jun 1, 2006 5.94%
May 1, 2006 5.73%
Apr 1, 2006 5.63%
Mar 1, 2006 5.62%
Feb 1, 2006 5.62%
Jan 1, 2006 5.53%
Dec 1, 2005 5.53%
Nov 1, 2005 5.55%
Oct 1, 2005 5.67%
Sep 1, 2005 5.42%
Aug 1, 2005 5.34%
Jul 1, 2005 5.26%
Jun 1, 2005 5.26%
May 1, 2005 5.28%
Apr 1, 2005 5.26%
Mar 1, 2005 5.04%
Feb 1, 2005 4.97%
Jan 1, 2005 5.00%
Dec 1, 2004 4.88%
Nov 1, 2004 4.99%
Oct 1, 2004 5.19%
Sep 1, 2004 5.17%
Aug 1, 2004 5.26%
Jul 1, 2004 5.13%
Jun 1, 2004 4.96%
May 1, 2004 4.97%
Apr 1, 2004 4.71%
Mar 1, 2004 4.63%
Feb 1, 2004 4.45%
Jan 1, 2004 4.40%
Dec 1, 2003 4.51%
Nov 1, 2003 4.32%
Oct 1, 2003 4.04%
Sep 1, 2003 3.78%
Aug 1, 2003 3.76%
Jul 1, 2003 3.62%
Jun 1, 2003 3.50%
May 1, 2003 3.54%
Apr 1, 2003 3.57%
Mar 1, 2003 3.58%
Feb 1, 2003 3.51%
Jan 1, 2003 3.18%
Dec 1, 2002 3.07%
Nov 1, 2002 3.12%
Oct 1, 2002 3.42%
Sep 1, 2002 3.46%
Aug 1, 2002 3.17%
Jul 1, 2002 3.08%
Jun 1, 2002 2.64%
May 1, 2002 2.41%
Apr 1, 2002 2.28%
Mar 1, 2002 2.14%
Feb 1, 2002 2.24%
Jan 1, 2002 2.17%
Dec 1, 2001 2.16%
Nov 1, 2001 2.29%
Oct 1, 2001 2.52%
Sep 1, 2001 2.71%
Aug 1, 2001 2.64%
Jul 1, 2001 2.82%
Jun 1, 2001 2.97%
May 1, 2001 3.12%
Apr 1, 2001 3.58%
Mar 1, 2001 3.83%
Feb 1, 2001 3.60%
Jan 1, 2001 3.63%
Dec 1, 2000 3.76%
Nov 1, 2000 3.72%
Oct 1, 2000 3.77%
Sep 1, 2000 3.66%
Aug 1, 2000 3.58%
Jul 1, 2000 3.57%
Jun 1, 2000 3.55%
May 1, 2000 3.64%
Apr 1, 2000 3.51%
Mar 1, 2000 3.53%
Feb 1, 2000 3.60%
Jan 1, 2000 3.44%
Dec 1, 1999 3.37%
Nov 1, 1999 3.36%
Oct 1, 1999 3.49%
Sep 1, 1999 3.33%
Aug 1, 1999 3.24%
Jul 1, 1999 3.04%
Jun 1, 1999 3.10%
May 1, 1999 3.01%
Apr 1, 1999 2.94%
Mar 1, 1999 2.99%
Feb 1, 1999 3.06%
Jan 1, 1999 3.04%
Dec 1, 1998 3.17%
Nov 1, 1998 3.31%
Oct 1, 1998 3.68%
Sep 1, 1998 3.73%
Aug 1, 1998 3.57%
Jul 1, 1998 3.34%
Jun 1, 1998 3.52%
May 1, 1998 3.53%
Apr 1, 1998 3.54%
Mar 1, 1998 3.67%
Feb 1, 1998 3.87%
Jan 1, 1998 4.12%
Dec 1, 1997 4.13%
Nov 1, 1997 4.26%
Oct 1, 1997 4.24%
Sep 1, 1997 4.34%
Aug 1, 1997 4.38%
Jul 1, 1997 4.39%
Jun 1, 1997 4.63%
May 1, 1997 4.86%
Apr 1, 1997 5.28%
Mar 1, 1997 5.08%
Feb 1, 1997 4.98%
Jan 1, 1997 5.12%
Dec 1, 1996 5.21%
Nov 1, 1996 5.14%
Oct 1, 1996 5.26%
Sep 1, 1996 5.33%
Aug 1, 1996 5.38%
Jul 1, 1996 5.48%
Jun 1, 1996 5.22%
May 1, 1996 5.24%
Apr 1, 1996 5.30%
Mar 1, 1996 5.26%
Feb 1, 1996 5.24%
Jan 1, 1996 5.53%
Dec 1, 1995 5.53%
Nov 1, 1995 5.77%
Oct 1, 1995 5.97%
Sep 1, 1995 6.08%
Aug 1, 1995 6.25%
Jul 1, 1995 6.22%
Jun 1, 1995 6.38%
May 1, 1995 6.45%
Apr 1, 1995 6.53%
Mar 1, 1995 6.60%
Feb 1, 1995 6.62%
Jan 1, 1995 6.72%
Dec 1, 1994 6.72%
Nov 1, 1994 6.40%
Oct 1, 1994 6.13%
Sep 1, 1994 5.85%
Aug 1, 1994 5.73%
Jul 1, 1994 5.74%
Jun 1, 1994 5.54%
May 1, 1994 5.40%
Apr 1, 1994 5.26%
Mar 1, 1994 4.90%
Feb 1, 1994 4.76%
Jan 1, 1994 4.69%
Dec 1, 1993 4.70%
Nov 1, 1993 4.62%
Oct 1, 1993 4.51%
Sep 1, 1993 4.44%
Aug 1, 1993 4.42%
Jul 1, 1993 4.40%
Jun 1, 1993 4.31%
May 1, 1993 4.38%
Apr 1, 1993 4.44%
Mar 1, 1993 4.41%
Feb 1, 1993 4.44%
Jan 1, 1993 4.44%
Dec 1, 1992 4.38%
Nov 1, 1992 4.43%
Oct 1, 1992 4.46%
Sep 1, 1992 4.31%
Aug 1, 1992 4.24%
Jul 1, 1992 4.19%
Jun 1, 1992 4.18%
May 1, 1992 4.04%
Apr 1, 1992 4.04%
Mar 1, 1992 3.97%
Feb 1, 1992 3.91%
Jan 1, 1992 3.86%
Dec 1, 1991 4.11%
Nov 1, 1991 4.30%
Oct 1, 1991 4.45%
Sep 1, 1991 4.60%
Aug 1, 1991 4.71%
Jul 1, 1991 4.97%
Jun 1, 1991 5.13%
May 1, 1991 5.27%
Apr 1, 1991 5.38%
Mar 1, 1991 5.62%
Feb 1, 1991 5.82%
Jan 1, 1991 6.52%
Dec 1, 1990 6.49%
Nov 1, 1990 6.81%
Oct 1, 1990 7.04%
Sep 1, 1990 6.89%
Aug 1, 1990 6.52%
Jul 1, 1990 5.95%
Jun 1, 1990 5.90%
May 1, 1990 6.11%
Apr 1, 1990 6.37%
Mar 1, 1990 6.40%
Feb 1, 1990 6.68%
Jan 1, 1990 6.61%
Dec 1, 1989 6.56%
Nov 1, 1989 6.80%
Oct 1, 1989 6.74%
Sep 1, 1989 6.82%
Aug 1, 1989 6.98%
Jul 1, 1989 7.45%
Jun 1, 1989 7.79%
May 1, 1989 8.01%
Apr 1, 1989 8.29%
Mar 1, 1989 8.53%
Feb 1, 1989 8.35%
Jan 1, 1989 8.46%
Dec 1, 1988 8.59%
Nov 1, 1988 8.64%
Oct 1, 1988 8.32%
Sep 1, 1988 8.48%
Aug 1, 1988 8.49%
Jul 1, 1988 8.18%
Jun 1, 1988 8.01%
May 1, 1988 8.06%
Apr 1, 1988 7.47%
Mar 1, 1988 7.00%
Feb 1, 1988 7.06%
Jan 1, 1988 7.13%
Dec 1, 1987 7.26%
Nov 1, 1987 6.92%
Oct 1, 1987 5.86%
Sep 1, 1987 4.98%
Aug 1, 1987 4.67%
Jul 1, 1987 4.80%
Jun 1, 1987 4.78%
May 1, 1987 5.07%
Apr 1, 1987 5.14%
Mar 1, 1987 5.16%
Feb 1, 1987 5.30%
Jan 1, 1987 5.55%
Dec 1, 1986 5.82%
Nov 1, 1986 5.96%
Oct 1, 1986 6.20%
Sep 1, 1986 6.23%
Aug 1, 1986 6.04%
Jul 1, 1986 6.14%
Jun 1, 1986 6.00%
May 1, 1986 6.14%
Apr 1, 1986 6.13%
Mar 1, 1986 6.25%
Feb 1, 1986 6.63%
Jan 1, 1986 7.00%
Dec 1, 1985 7.05%
Nov 1, 1985 7.50%
Oct 1, 1985 8.07%
Sep 1, 1985 8.27%
Aug 1, 1985 8.16%
Jul 1, 1985 8.04%
Jun 1, 1985 8.26%
May 1, 1985 8.58%
Apr 1, 1985 8.93%
Mar 1, 1985 9.14%
Feb 1, 1985 9.10%
Jan 1, 1985 9.65%
Dec 1, 1984 10.12%
Nov 1, 1984 9.99%
Oct 1, 1984 10.07%
Sep 1, 1984 9.97%
Aug 1, 1984 10.00%
Jul 1, 1984 10.80%
Jun 1, 1984 10.58%
May 1, 1984 10.15%
Apr 1, 1984 9.88%
Mar 1, 1984 9.70%
Feb 1, 1984 9.44%
Jan 1, 1984 8.68%
Dec 1, 1983 8.53%
Nov 1, 1983 8.35%
Oct 1, 1983 8.07%
Sep 1, 1983 7.95%
Aug 1, 1983 8.04%
Jul 1, 1983 7.68%
Jun 1, 1983 7.57%
May 1, 1983 7.64%
Apr 1, 1983 7.91%
Mar 1, 1983 8.18%
Feb 1, 1983 8.51%
Jan 1, 1983 8.71%
Dec 1, 1982 9.07%
Nov 1, 1982 9.38%
Oct 1, 1982 9.98%
Sep 1, 1982 11.08%
Aug 1, 1982 12.54%
Jul 1, 1982 12.77%
Jun 1, 1982 12.92%
May 1, 1982 12.35%
Apr 1, 1982 12.55%
Mar 1, 1982 13.37%
Feb 1, 1982 13.09%
Jan 1, 1982 12.94%
Dec 1, 1981 12.41%
Nov 1, 1981 12.47%
Oct 1, 1981 12.77%
Sep 1, 1981 12.91%
Aug 1, 1981 11.71%
Jul 1, 1981 11.70%
Jun 1, 1981 11.35%
May 1, 1981 11.29%
Apr 1, 1981 10.95%
Mar 1, 1981 10.95%
Feb 1, 1981 11.42%
Jan 1, 1981 11.08%
Dec 1, 1980 11.10%
Nov 1, 1980 10.88%
Oct 1, 1980 11.29%
Sep 1, 1980 11.57%
Aug 1, 1980 11.94%
Jul 1, 1980 12.39%
Jun 1, 1980 13.04%
May 1, 1980 13.98%
Apr 1, 1980 14.73%
Mar 1, 1980 14.60%
Feb 1, 1980 13.14%
Jan 1, 1980 13.53%
Dec 1, 1979 13.78%
Nov 1, 1979 14.25%
Oct 1, 1979 14.08%
Sep 1, 1979 13.47%
Aug 1, 1979 13.42%
Jul 1, 1979 13.83%
Jun 1, 1979 13.75%
May 1, 1979 13.79%
Apr 1, 1979 13.25%
Mar 1, 1979 13.29%
Feb 1, 1979 13.21%
Jan 1, 1979 12.69%
Dec 1, 1978 12.83%
Nov 1, 1978 12.75%
Oct 1, 1978 11.75%
Sep 1, 1978 11.14%
Aug 1, 1978 11.03%
Jul 1, 1978 11.67%
Jun 1, 1978 11.50%
May 1, 1978 11.43%
Apr 1, 1978 11.89%
Mar 1, 1978 12.29%
Feb 1, 1978 12.26%
Jan 1, 1978 12.08%
Dec 1, 1977 11.61%
Nov 1, 1977 11.49%
Oct 1, 1977 11.49%
Sep 1, 1977 11.13%
Aug 1, 1977 10.85%
Jul 1, 1977 10.50%
Jun 1, 1977 10.49%
May 1, 1977 10.44%
Apr 1, 1977 10.29%
Mar 1, 1977 10.02%
Feb 1, 1977 9.92%
Jan 1, 1977 9.61%
Dec 1, 1976 9.47%
Nov 1, 1976 9.67%
Oct 1, 1976 9.49%
Sep 1, 1976 9.05%
Aug 1, 1976 9.15%
Jul 1, 1976 8.97%
Jun 1, 1976 9.09%
May 1, 1976 8.94%
Apr 1, 1976 8.69%
Mar 1, 1976 8.57%
Feb 1, 1976 8.38%
Jan 1, 1976 8.46%
Dec 1, 1975 8.97%
Nov 1, 1975 8.76%
Oct 1, 1975 8.84%
Sep 1, 1975 9.16%
Aug 1, 1975 9.14%
Jul 1, 1975 8.53%
Jun 1, 1975 8.61%
May 1, 1975 9.01%
Apr 1, 1975 9.79%
Mar 1, 1975 10.09%
Feb 1, 1975 10.74%
Jan 1, 1975 12.05%
Dec 1, 1974 13.25%
Nov 1, 1974 12.49%
Oct 1, 1974 13.02%
Sep 1, 1974 13.37%
Aug 1, 1974 11.82%
Jul 1, 1974 11.17%
Jun 1, 1974 9.73%
May 1, 1974 9.60%
Apr 1, 1974 9.18%
Mar 1, 1974 8.58%
Feb 1, 1974 8.87%
Jan 1, 1974 8.56%
Dec 1, 1973 8.61%
Nov 1, 1973 7.84%
Oct 1, 1973 7.15%
Sep 1, 1973 7.28%
Aug 1, 1973 7.26%
Jul 1, 1973 6.98%
Jun 1, 1973 6.90%
May 1, 1973 6.61%
Apr 1, 1973 6.29%
Mar 1, 1973 6.05%
Feb 1, 1973 5.84%
Jan 1, 1973 5.53%
Dec 1, 1972 5.46%
Nov 1, 1972 5.50%
Oct 1, 1972 5.68%
Sep 1, 1972 5.61%
Aug 1, 1972 5.48%
Jul 1, 1972 5.63%
Jun 1, 1972 5.53%
May 1, 1972 5.50%
Apr 1, 1972 5.39%
Mar 1, 1972 5.39%
Feb 1, 1972 5.48%
Jan 1, 1972 5.56%
Dec 1, 1971 5.75%
Nov 1, 1971 6.05%
Oct 1, 1971 5.67%
Sep 1, 1971 5.46%
Aug 1, 1971 5.54%
Jul 1, 1971 5.41%
Jun 1, 1971 5.33%
May 1, 1971 5.21%
Apr 1, 1971 5.10%
Mar 1, 1971 5.24%
Feb 1, 1971 5.34%
Jan 1, 1971 5.52%
Dec 1, 1970 5.70%
Nov 1, 1970 6.18%
Oct 1, 1970 6.26%
Sep 1, 1970 6.49%
Aug 1, 1970 6.94%
Jul 1, 1970 7.22%
Jun 1, 1970 7.30%
May 1, 1970 7.31%
Apr 1, 1970 6.50%
Mar 1, 1970 6.35%
Feb 1, 1970 6.52%
Jan 1, 1970 6.34%
Dec 1, 1969 6.34%
Nov 1, 1969 6.05%
Oct 1, 1969 6.12%
Sep 1, 1969 6.23%
Aug 1, 1969 6.23%
Jul 1, 1969 6.19%
Jun 1, 1969 5.89%
May 1, 1969 5.57%
Apr 1, 1969 5.76%
Mar 1, 1969 5.86%
Feb 1, 1969 5.71%
Jan 1, 1969 5.67%
Dec 1, 1968 5.41%
Nov 1, 1968 5.44%
Oct 1, 1968 5.48%
Sep 1, 1968 5.59%
Aug 1, 1968 5.74%
Jul 1, 1968 5.58%
Jun 1, 1968 5.54%
May 1, 1968 5.65%
Apr 1, 1968 5.73%
Mar 1, 1968 6.11%
Feb 1, 1968 5.95%
Jan 1, 1968 5.65%
Dec 1, 1967 5.59%
Nov 1, 1967 5.74%
Oct 1, 1967 5.55%
Sep 1, 1967 5.53%
Aug 1, 1967 5.62%
Jul 1, 1967 5.72%
Jun 1, 1967 5.83%
May 1, 1967 5.80%
Apr 1, 1967 5.95%
Mar 1, 1967 6.09%
Feb 1, 1967 6.27%
Jan 1, 1967 6.54%
Dec 1, 1966 6.82%
Nov 1, 1966 6.84%
Oct 1, 1966 7.16%
Sep 1, 1966 7.08%
Aug 1, 1966 6.81%
Jul 1, 1966 6.38%
Jun 1, 1966 6.34%
May 1, 1966 6.25%
Apr 1, 1966 5.87%
Mar 1, 1966 6.01%
Feb 1, 1966 5.71%
Jan 1, 1966 5.62%
Dec 1, 1965 5.66%
Nov 1, 1965 5.56%
Oct 1, 1965 5.53%
Sep 1, 1965 5.57%
Aug 1, 1965 5.70%
Jul 1, 1965 5.76%
Jun 1, 1965 5.69%
May 1, 1965 5.37%
Apr 1, 1965 5.38%
Mar 1, 1965 5.39%
Feb 1, 1965 5.35%
Jan 1, 1965 5.33%
Dec 1, 1964 5.42%
Nov 1, 1964 5.29%
Oct 1, 1964 5.30%
Sep 1, 1964 5.36%
Aug 1, 1964 5.39%
Jul 1, 1964 5.26%
Jun 1, 1964 5.40%
May 1, 1964 5.30%
Apr 1, 1964 5.29%
Mar 1, 1964 5.30%
Feb 1, 1964 5.34%
Jan 1, 1964 5.32%
Dec 1, 1963 5.42%
Nov 1, 1963 5.51%
Oct 1, 1963 5.45%
Sep 1, 1963 5.44%
Aug 1, 1963 5.52%
Jul 1, 1963 5.62%
Jun 1, 1963 5.48%
May 1, 1963 5.42%
Apr 1, 1963 5.45%
Mar 1, 1963 5.65%
Feb 1, 1963 5.61%
Jan 1, 1963 5.66%
Dec 1, 1962 5.86%
Nov 1, 1962 6.03%
Oct 1, 1962 6.37%
Sep 1, 1962 6.09%
Aug 1, 1962 6.00%
Jul 1, 1962 6.13%
Jun 1, 1962 6.24%
May 1, 1962 5.46%
Apr 1, 1962 5.00%
Mar 1, 1962 4.79%
Feb 1, 1962 4.71%
Jan 1, 1962 4.71%
Dec 1, 1961 4.45%
Nov 1, 1961 4.42%
Oct 1, 1961 4.56%
Sep 1, 1961 4.53%
Aug 1, 1961 4.48%
Jul 1, 1961 4.65%
Jun 1, 1961 4.62%
May 1, 1961 4.59%
Apr 1, 1961 4.66%
Mar 1, 1961 4.82%
Feb 1, 1961 5.07%
Jan 1, 1961 5.38%
Dec 1, 1960 5.76%
Nov 1, 1960 5.90%
Oct 1, 1960 6.09%
Sep 1, 1960 5.97%
Aug 1, 1960 5.79%
Jul 1, 1960 5.84%
Jun 1, 1960 5.69%
May 1, 1960 5.98%
Apr 1, 1960 6.01%
Mar 1, 1960 6.16%
Feb 1, 1960 6.08%
Jan 1, 1960 5.84%
Dec 1, 1959 5.74%
Nov 1, 1959 5.94%
Oct 1, 1959 6.00%
Sep 1, 1959 6.01%
Aug 1, 1959 5.76%
Jul 1, 1959 5.71%
Jun 1, 1959 5.92%
May 1, 1959 5.69%
Apr 1, 1959 5.62%
Mar 1, 1959 5.54%
Feb 1, 1959 5.55%
Jan 1, 1959 5.32%
Dec 1, 1958 5.40%
Nov 1, 1958 5.50%
Oct 1, 1958 5.65%
Sep 1, 1958 5.88%
Aug 1, 1958 6.08%
Jul 1, 1958 6.33%
Jun 1, 1958 6.55%
May 1, 1958 6.86%
Apr 1, 1958 7.25%
Mar 1, 1958 7.46%
Feb 1, 1958 7.80%
Jan 1, 1958 8.00%
Dec 1, 1957 8.36%
Nov 1, 1957 8.43%
Oct 1, 1957 8.34%
Sep 1, 1957 7.89%
Aug 1, 1957 7.53%
Jul 1, 1957 7.09%
Jun 1, 1957 7.19%
May 1, 1957 7.29%
Apr 1, 1957 7.57%
Mar 1, 1957 7.72%
Feb 1, 1957 7.82%
Jan 1, 1957 7.51%
Dec 1, 1956 7.34%
Nov 1, 1956 7.50%
Oct 1, 1956 7.44%
Sep 1, 1956 7.39%
Aug 1, 1956 7.24%
Jul 1, 1956 7.28%
Jun 1, 1956 7.78%
May 1, 1956 7.80%
Apr 1, 1956 7.62%
Mar 1, 1956 7.77%
Feb 1, 1956 8.26%
Jan 1, 1956 8.24%
Dec 1, 1955 7.98%
Nov 1, 1955 7.92%
Oct 1, 1955 8.31%
Sep 1, 1955 7.76%
Aug 1, 1955 7.94%
Jul 1, 1955 7.71%
Jun 1, 1955 8.09%
May 1, 1955 8.32%
Apr 1, 1955 8.08%
Mar 1, 1955 8.11%
Feb 1, 1955 7.88%
Jan 1, 1955 7.95%
Dec 1, 1954 7.92%
Nov 1, 1954 8.13%
Oct 1, 1954 8.33%
Sep 1, 1954 8.36%
Aug 1, 1954 8.56%
Jul 1, 1954 8.70%
Jun 1, 1954 9.05%
May 1, 1954 9.05%
Apr 1, 1954 9.30%
Mar 1, 1954 9.60%
Feb 1, 1954 9.76%
Jan 1, 1954 9.90%
Dec 1, 1953 10.11%
Nov 1, 1953 10.29%
Oct 1, 1953 10.60%
Sep 1, 1953 10.96%
Aug 1, 1953 10.41%
Jul 1, 1953 10.37%
Jun 1, 1953 10.48%
May 1, 1953 9.98%
Apr 1, 1953 9.96%
Mar 1, 1953 9.35%
Feb 1, 1953 9.36%
Jan 1, 1953 9.21%
Dec 1, 1952 9.22%
Nov 1, 1952 9.55%
Oct 1, 1952 9.77%
Sep 1, 1952 9.52%
Aug 1, 1952 9.33%
Jul 1, 1952 9.37%
Jun 1, 1952 9.60%
May 1, 1952 9.95%
Apr 1, 1952 10.03%
Mar 1, 1952 10.08%
Feb 1, 1952 10.15%
Jan 1, 1952 10.05%
Dec 1, 1951 10.42%
Nov 1, 1951 10.83%
Oct 1, 1951 10.66%
Sep 1, 1951 10.69%
Aug 1, 1951 11.27%
Jul 1, 1951 12.08%
Jun 1, 1951 12.62%
May 1, 1951 12.59%
Apr 1, 1951 12.73%
Mar 1, 1951 13.08%
Feb 1, 1951 12.86%
Jan 1, 1951 13.39%
Dec 1, 1950 14.38%
Nov 1, 1950 14.12%
Oct 1, 1950 13.89%
Sep 1, 1950 14.26%
Aug 1, 1950 14.43%
Jul 1, 1950 14.96%
Jun 1, 1950 13.55%
May 1, 1950 13.45%
Apr 1, 1950 13.62%
Mar 1, 1950 13.66%
Feb 1, 1950 13.65%
Jan 1, 1950 13.86%
Dec 1, 1949 14.03%
Nov 1, 1949 14.53%
Oct 1, 1949 14.92%
Sep 1, 1949 15.43%
Aug 1, 1949 15.63%
Jul 1, 1949 16.26%
Jun 1, 1949 17.18%
May 1, 1949 16.17%
Apr 1, 1949 16.05%
Mar 1, 1949 15.96%
Feb 1, 1949 15.91%
Jan 1, 1949 15.10%
Dec 1, 1948 15.08%
Nov 1, 1948 14.52%
Oct 1, 1948 13.22%
Sep 1, 1948 13.13%
Aug 1, 1948 12.55%
Jul 1, 1948 11.75%
Jun 1, 1948 11.06%
May 1, 1948 11.21%
Apr 1, 1948 11.43%
Mar 1, 1948 11.96%
Feb 1, 1948 11.91%
Jan 1, 1948 11.06%
Dec 1, 1947 10.71%
Nov 1, 1947 10.41%
Oct 1, 1947 10.16%
Sep 1, 1947 10.29%
Aug 1, 1947 9.77%
Jul 1, 1947 9.38%
Jun 1, 1947 9.70%
May 1, 1947 9.62%
Apr 1, 1947 9.11%
Mar 1, 1947 8.38%
Feb 1, 1947 7.59%
Jan 1, 1947 7.43%
Dec 1, 1946 7.01%
Nov 1, 1946 6.81%
Oct 1, 1946 6.44%
Sep 1, 1946 5.90%
Aug 1, 1946 4.92%
Jul 1, 1946 4.76%
Jun 1, 1946 4.52%
May 1, 1946 4.60%
Apr 1, 1946 4.72%
Mar 1, 1946 5.13%
Feb 1, 1946 5.09%
Jan 1, 1946 5.22%
Dec 1, 1945 5.54%
Nov 1, 1945 5.69%
Oct 1, 1945 5.94%
Sep 1, 1945 6.25%
Aug 1, 1945 6.68%
Jul 1, 1945 6.77%
Jun 1, 1945 6.63%
May 1, 1945 6.68%
Apr 1, 1945 6.79%
Mar 1, 1945 6.89%
Feb 1, 1945 6.81%
Jan 1, 1945 6.97%
Dec 1, 1944 7.10%
Nov 1, 1944 7.18%
Oct 1, 1944 7.05%
Sep 1, 1944 7.14%
Aug 1, 1944 7.10%
Jul 1, 1944 7.00%
Jun 1, 1944 7.26%
May 1, 1944 7.60%
Apr 1, 1944 7.82%
Mar 1, 1944 7.69%
Feb 1, 1944 7.90%
Jan 1, 1944 7.93%
Dec 1, 1943 8.19%
Nov 1, 1943 8.74%
Oct 1, 1943 8.67%
Sep 1, 1943 9.01%
Aug 1, 1943 9.28%
Jul 1, 1943 8.83%
Jun 1, 1943 9.09%
May 1, 1943 9.17%
Apr 1, 1943 9.44%
Mar 1, 1943 9.67%
Feb 1, 1943 9.92%
Jan 1, 1943 10.31%
Dec 1, 1942 10.82%
Nov 1, 1942 10.56%
Oct 1, 1942 10.41%
Sep 1, 1942 10.83%
Aug 1, 1942 11.06%
Jul 1, 1942 11.23%
Jun 1, 1942 11.76%
May 1, 1942 12.61%
Apr 1, 1942 13.01%
Mar 1, 1942 12.71%
Feb 1, 1942 12.49%
Jan 1, 1942 12.54%
Dec 1, 1941 13.24%
Nov 1, 1941 12.49%
Oct 1, 1941 12.00%
Sep 1, 1941 11.62%
Aug 1, 1941 11.36%
Jul 1, 1941 10.92%
Jun 1, 1941 11.17%
May 1, 1941 11.45%
Apr 1, 1941 11.10%
Mar 1, 1941 10.65%
Feb 1, 1941 10.72%
Jan 1, 1941 9.95%
Dec 1, 1940 9.97%
Nov 1, 1940 9.65%
Oct 1, 1940 9.97%
Sep 1, 1940 10.16%
Aug 1, 1940 10.49%
Jul 1, 1940 10.51%
Jun 1, 1940 10.75%
May 1, 1940 9.64%
Apr 1, 1940 8.23%
Mar 1, 1940 8.15%
Feb 1, 1940 7.86%
Jan 1, 1940 7.56%
Dec 1, 1939 7.28%
Nov 1, 1939 6.87%
Oct 1, 1939 6.51%
Sep 1, 1939 6.34%
Aug 1, 1939 6.85%
Jul 1, 1939 6.66%
Jun 1, 1939 6.65%
May 1, 1939 6.59%
Apr 1, 1939 6.74%
Mar 1, 1939 5.73%
Feb 1, 1939 5.56%
Jan 1, 1939 5.28%
Dec 1, 1938 5.04%
Nov 1, 1938 4.82%
Oct 1, 1938 4.82%
Sep 1, 1938 5.28%
Aug 1, 1938 5.44%
Jul 1, 1938 5.88%
Jun 1, 1938 7.54%
May 1, 1938 8.42%
Apr 1, 1938 9.10%
Mar 1, 1938 9.41%
Feb 1, 1938 9.24%
Jan 1, 1938 9.55%
Dec 1, 1937 10.25%
Nov 1, 1937 10.36%
Oct 1, 1937 9.69%
Sep 1, 1937 8.49%
Aug 1, 1937 7.17%
Jul 1, 1937 7.18%
Jun 1, 1937 7.48%
May 1, 1937 7.08%
Apr 1, 1937 6.64%
Mar 1, 1937 6.14%
Feb 1, 1937 5.96%
Jan 1, 1937 5.97%
Dec 1, 1936 5.98%
Nov 1, 1936 5.70%
Oct 1, 1936 5.74%
Sep 1, 1936 5.86%
Aug 1, 1936 5.80%
Jul 1, 1936 5.78%
Jun 1, 1936 5.99%
May 1, 1936 6.03%
Apr 1, 1936 5.51%
Mar 1, 1936 5.32%
Feb 1, 1936 5.36%
Jan 1, 1936 5.60%
Dec 1, 1935 5.83%
Nov 1, 1935 5.83%
Oct 1, 1935 6.38%
Sep 1, 1935 6.55%
Aug 1, 1935 6.86%
Jul 1, 1935 7.42%
Jun 1, 1935 8.00%
May 1, 1935 8.00%
Apr 1, 1935 8.41%
Mar 1, 1935 8.68%
Feb 1, 1935 7.24%
Jan 1, 1935 6.16%
Dec 1, 1934 5.29%
Nov 1, 1934 5.33%
Oct 1, 1934 5.36%
Sep 1, 1934 5.41%
Aug 1, 1934 5.16%
Jul 1, 1934 4.96%
Jun 1, 1934 4.73%
May 1, 1934 4.69%
Apr 1, 1934 4.21%
Mar 1, 1934 4.19%
Feb 1, 1934 3.98%
Jan 1, 1934 4.17%
Dec 1, 1933 4.41%
Nov 1, 1933 4.50%
Oct 1, 1933 4.61%
Sep 1, 1933 4.06%
Aug 1, 1933 4.03%
Jul 1, 1933 3.83%
Jun 1, 1933 4.14%
May 1, 1933 4.74%
Apr 1, 1933 6.10%
Mar 1, 1933 6.74%
Feb 1, 1933 6.72%
Jan 1, 1933 5.78%
Dec 1, 1932 6.01%
Nov 1, 1932 6.10%
Oct 1, 1932 6.18%
Sep 1, 1932 5.57%
Aug 1, 1932 6.37%
Jul 1, 1932 9.78%
Jun 1, 1932 10.69%
May 1, 1932 9.62%
Apr 1, 1932 8.60%
Mar 1, 1932 6.78%
Feb 1, 1932 7.05%
Jan 1, 1932 7.11%
Dec 1, 1931 7.23%
Nov 1, 1931 6.16%
Oct 1, 1931 6.54%
Sep 1, 1931 5.92%
Aug 1, 1931 5.25%
Jul 1, 1931 5.30%
Jun 1, 1931 5.70%
May 1, 1931 5.72%
Apr 1, 1931 5.36%
Mar 1, 1931 5.02%
Feb 1, 1931 5.29%
Jan 1, 1931 5.88%
Dec 1, 1930 6.25%
Nov 1, 1930 6.14%
Oct 1, 1930 6.03%
Sep 1, 1930 5.44%
Aug 1, 1930 5.68%
Jul 1, 1930 5.89%
Jun 1, 1930 5.99%
May 1, 1930 5.60%
Apr 1, 1930 5.50%
Mar 1, 1930 6.06%
Feb 1, 1930 6.50%
Jan 1, 1930 7.19%
Dec 1, 1929 7.52%
Nov 1, 1929 7.73%
Oct 1, 1929 5.61%
Sep 1, 1929 4.95%
Aug 1, 1929 5.08%
Jul 1, 1929 5.30%
Jun 1, 1929 5.74%
May 1, 1929 5.77%
Apr 1, 1929 5.78%
Mar 1, 1929 5.66%
Feb 1, 1929 5.68%
Jan 1, 1929 5.63%
Dec 1, 1928 5.96%
Nov 1, 1928 5.90%
Oct 1, 1928 6.20%
Sep 1, 1928 6.19%
Aug 1, 1928 6.52%
Jul 1, 1928 6.63%
Jun 1, 1928 6.57%
May 1, 1928 6.10%
Apr 1, 1928 6.19%
Mar 1, 1928 6.47%
Feb 1, 1928 6.70%
Jan 1, 1928 6.45%
Dec 1, 1927 6.36%
Nov 1, 1927 6.57%
Oct 1, 1927 6.77%
Sep 1, 1927 6.73%
Aug 1, 1927 7.17%
Jul 1, 1927 7.62%
Jun 1, 1927 7.92%
May 1, 1927 8.10%
Apr 1, 1927 8.44%
Mar 1, 1927 8.72%
Feb 1, 1927 8.93%
Jan 1, 1927 9.18%
Dec 1, 1926 9.19%
Nov 1, 1926 9.40%
Oct 1, 1926 9.52%
Sep 1, 1926 9.31%
Aug 1, 1926 9.45%
Jul 1, 1926 9.83%
Jun 1, 1926 10.32%
May 1, 1926 10.81%
Apr 1, 1926 10.89%
Mar 1, 1926 10.58%
Feb 1, 1926 9.87%
Jan 1, 1926 9.88%
Dec 1, 1925 10.03%
Nov 1, 1925 9.95%
Oct 1, 1925 10.09%
Sep 1, 1925 10.17%
Aug 1, 1925 10.13%
Jul 1, 1925 10.09%
Jun 1, 1925 10.09%
May 1, 1925 9.99%
Apr 1, 1925 10.12%
Mar 1, 1925 9.72%
Feb 1, 1925 9.18%
Jan 1, 1925 9.07%
Dec 1, 1924 9.15%
Nov 1, 1924 9.65%
Oct 1, 1924 10.30%
Sep 1, 1924 10.16%
Aug 1, 1924 10.17%
Jul 1, 1924 10.52%
Jun 1, 1924 11.12%
May 1, 1924 11.33%
Apr 1, 1924 11.29%
Mar 1, 1924 11.15%
Feb 1, 1924 10.94%
Jan 1, 1924 11.10%
Dec 1, 1923 11.46%
Nov 1, 1923 11.61%
Oct 1, 1923 11.58%
Sep 1, 1923 11.17%
Aug 1, 1923 10.86%
Jul 1, 1923 10.67%
Jun 1, 1923 10.07%
May 1, 1923 9.34%
Apr 1, 1923 8.68%
Mar 1, 1923 8.06%
Feb 1, 1923 7.97%
Jan 1, 1923 7.98%
Dec 1, 1922 7.86%
Nov 1, 1922 7.50%
Oct 1, 1922 6.70%
Sep 1, 1922 6.51%
Aug 1, 1922 6.34%
Jul 1, 1922 6.11%
Jun 1, 1922 5.80%
May 1, 1922 5.39%
Apr 1, 1922 5.12%
Mar 1, 1922 5.04%
Feb 1, 1922 4.83%
Jan 1, 1922 4.38%
Dec 1, 1921 3.97%
Nov 1, 1921 4.67%
Oct 1, 1921 5.67%
Sep 1, 1921 6.35%
Aug 1, 1921 7.13%
Jul 1, 1921 7.66%
Jun 1, 1921 8.40%
May 1, 1921 8.29%
Apr 1, 1921 9.12%
Mar 1, 1921 9.74%
Feb 1, 1921 10.20%
Jan 1, 1921 10.69%
Dec 1, 1920 11.75%
Nov 1, 1920 10.83%
Oct 1, 1920 10.41%
Sep 1, 1920 10.55%
Aug 1, 1920 11.05%
Jul 1, 1920 10.75%
Jun 1, 1920 10.98%
May 1, 1920 10.92%
Apr 1, 1920 10.35%
Mar 1, 1920 10.38%
Feb 1, 1920 11.23%
Jan 1, 1920 10.42%
Dec 1, 1919 10.43%
Nov 1, 1919 10.23%
Oct 1, 1919 9.93%
Sep 1, 1919 10.54%
Aug 1, 1919 10.71%
Jul 1, 1919 10.09%
Jun 1, 1919 10.42%
May 1, 1919 10.81%
Apr 1, 1919 11.56%
Mar 1, 1919 12.07%
Feb 1, 1919 12.44%
Jan 1, 1919 12.61%
Dec 1, 1918 12.53%
Nov 1, 1918 12.53%
Oct 1, 1918 13.23%
Sep 1, 1918 14.06%
Aug 1, 1918 14.38%
Jul 1, 1918 14.78%
Jun 1, 1918 15.30%
May 1, 1918 15.59%
Apr 1, 1918 16.37%
Mar 1, 1918 16.62%
Feb 1, 1918 16.55%
Jan 1, 1918 17.48%
Dec 1, 1917 18.82%
Nov 1, 1917 18.47%
Oct 1, 1917 17.19%
Sep 1, 1917 16.50%
Aug 1, 1917 15.94%
Jul 1, 1917 15.70%
Jun 1, 1917 15.60%
May 1, 1917 16.14%
Apr 1, 1917 15.81%
Mar 1, 1917 15.79%
Feb 1, 1917 16.50%
Jan 1, 1917 15.78%
Dec 1, 1916 15.61%
Nov 1, 1916 14.50%
Oct 1, 1916 14.23%
Sep 1, 1916 14.15%
Aug 1, 1916 14.09%
Jul 1, 1916 13.65%
Jun 1, 1916 12.93%
May 1, 1916 12.41%
Apr 1, 1916 12.13%
Mar 1, 1916 11.34%
Feb 1, 1916 10.76%
Jan 1, 1916 9.97%
Dec 1, 1915 9.28%
Nov 1, 1915 8.99%
Oct 1, 1915 8.97%
Sep 1, 1915 9.12%
Aug 1, 1915 9.10%
Jul 1, 1915 9.11%
Jun 1, 1915 8.71%
May 1, 1915 8.43%
Apr 1, 1915 7.86%
Mar 1, 1915 8.06%
Feb 1, 1915 7.86%
Jan 1, 1915 7.35%
Dec 1, 1914 7.07%
Nov 1, 1914 6.90%
Oct 1, 1914 7.03%
Sep 1, 1914 7.16%
Aug 1, 1914 7.29%
Jul 1, 1914 7.42%
Jun 1, 1914 7.13%
May 1, 1914 7.10%
Apr 1, 1914 7.27%
Mar 1, 1914 7.21%
Feb 1, 1914 7.19%
Jan 1, 1914 7.41%
Dec 1, 1913 7.84%
Nov 1, 1913 7.95%
Oct 1, 1913 7.75%
Sep 1, 1913 7.62%
Aug 1, 1913 7.69%
Jul 1, 1913 8.02%
Jun 1, 1913 8.25%
May 1, 1913 7.84%
Apr 1, 1913 7.74%
Mar 1, 1913 7.73%
Feb 1, 1913 7.69%
Jan 1, 1913 7.42%
Dec 1, 1912 7.46%
Nov 1, 1912 7.09%
Oct 1, 1912 6.91%
Sep 1, 1912 6.80%
Aug 1, 1912 6.73%
Jul 1, 1912 6.78%
Jun 1, 1912 6.78%
May 1, 1912 6.68%
Apr 1, 1912 6.57%
Mar 1, 1912 6.67%
Feb 1, 1912 6.75%
Jan 1, 1912 6.58%
Dec 1, 1911 6.48%
Nov 1, 1911 6.62%
Oct 1, 1911 7.00%
Sep 1, 1911 7.27%
Aug 1, 1911 6.98%
Jul 1, 1911 6.75%
Jun 1, 1911 6.83%
May 1, 1911 7.07%
Apr 1, 1911 7.33%
Mar 1, 1911 7.51%
Feb 1, 1911 7.53%
Jan 1, 1911 7.77%
Dec 1, 1910 8.07%
Nov 1, 1910 7.84%
Oct 1, 1910 7.94%
Sep 1, 1910 8.31%
Aug 1, 1910 8.36%
Jul 1, 1910 8.56%
Jun 1, 1910 8.24%
May 1, 1910 7.85%
Apr 1, 1910 7.72%
Mar 1, 1910 7.53%
Feb 1, 1910 7.82%
Jan 1, 1910 7.54%
Dec 1, 1909 7.38%
Nov 1, 1909 7.37%
Oct 1, 1909 7.14%
Sep 1, 1909 7.07%
Aug 1, 1909 6.88%
Jul 1, 1909 6.94%
Jun 1, 1909 6.84%
May 1, 1909 6.85%
Apr 1, 1909 6.87%
Mar 1, 1909 7.06%
Feb 1, 1909 6.93%
Jan 1, 1909 6.62%
Dec 1, 1908 6.42%
Nov 1, 1908 6.68%
Oct 1, 1908 7.13%
Sep 1, 1908 7.34%
Aug 1, 1908 7.38%
Jul 1, 1908 7.70%
Jun 1, 1908 8.12%
May 1, 1908 8.26%
Apr 1, 1908 8.70%
Mar 1, 1908 9.32%
Feb 1, 1908 9.85%
Jan 1, 1908 9.49%
Dec 1, 1907 10.05%
Nov 1, 1907 10.72%
Oct 1, 1907 10.24%
Sep 1, 1907 9.26%
Aug 1, 1907 9.16%
Jul 1, 1907 8.60%
Jun 1, 1907 9.06%
May 1, 1907 8.89%
Apr 1, 1907 8.70%
Mar 1, 1907 8.86%
Feb 1, 1907 7.99%
Jan 1, 1907 7.85%
Dec 1, 1906 7.72%
Nov 1, 1906 7.55%
Oct 1, 1906 7.71%
Sep 1, 1906 7.38%
Aug 1, 1906 7.50%
Jul 1, 1906 7.95%
Jun 1, 1906 7.74%
May 1, 1906 7.73%
Apr 1, 1906 7.42%
Mar 1, 1906 7.22%
Feb 1, 1906 7.04%
Jan 1, 1906 6.89%
Dec 1, 1905 7.02%
Nov 1, 1905 7.09%
Oct 1, 1905 6.84%
Sep 1, 1905 6.83%
Aug 1, 1905 6.63%
Jul 1, 1905 6.76%
Jun 1, 1905 6.74%
May 1, 1905 6.71%
Apr 1, 1905 6.15%
Mar 1, 1905 5.97%
Feb 1, 1905 5.91%
Jan 1, 1905 6.05%
Dec 1, 1904 5.94%
Nov 1, 1904 6.00%
Oct 1, 1904 6.45%
Sep 1, 1904 6.83%
Aug 1, 1904 7.13%
Jul 1, 1904 7.52%
Jun 1, 1904 7.83%
May 1, 1904 7.85%
Apr 1, 1904 7.83%
Mar 1, 1904 8.02%
Feb 1, 1904 8.00%
Jan 1, 1904 7.93%
Dec 1, 1903 8.07%
Nov 1, 1903 8.60%
Oct 1, 1903 8.79%
Sep 1, 1903 8.66%
Aug 1, 1903 8.45%
Jul 1, 1903 8.32%
Jun 1, 1903 8.08%
May 1, 1903 7.76%
Apr 1, 1903 7.74%
Mar 1, 1903 7.55%
Feb 1, 1903 7.25%
Jan 1, 1903 7.33%
Dec 1, 1902 7.83%
Nov 1, 1902 7.52%
Oct 1, 1902 7.12%
Sep 1, 1902 6.78%
Aug 1, 1902 6.68%
Jul 1, 1902 6.74%
Jun 1, 1902 6.78%
May 1, 1902 6.50%
Apr 1, 1902 6.37%
Mar 1, 1902 6.46%
Feb 1, 1902 6.35%
Jan 1, 1902 6.28%
Dec 1, 1901 6.29%
Nov 1, 1901 6.19%
Oct 1, 1901 6.32%
Sep 1, 1901 6.25%
Aug 1, 1901 6.09%
Jul 1, 1901 6.18%
Jun 1, 1901 5.76%
May 1, 1901 6.34%
Apr 1, 1901 6.02%
Mar 1, 1901 6.52%
Feb 1, 1901 6.62%
Jan 1, 1901 6.79%
Dec 1, 1900 6.99%
Nov 1, 1900 7.41%
Oct 1, 1900 7.99%
Sep 1, 1900 8.28%
Aug 1, 1900 8.08%
Jul 1, 1900 8.19%
Jun 1, 1900 8.19%
May 1, 1900 7.95%
Apr 1, 1900 7.57%
Mar 1, 1900 7.67%
Feb 1, 1900 7.73%
Jan 1, 1900 7.87%
Dec 1, 1899 7.97%
Nov 1, 1899 7.28%
Oct 1, 1899 7.26%
Sep 1, 1899 7.06%
Aug 1, 1899 6.83%
Jul 1, 1899 6.85%
Jun 1, 1899 6.92%
May 1, 1899 6.44%
Apr 1, 1899 6.02%
Mar 1, 1899 5.94%
Feb 1, 1899 5.86%
Jan 1, 1899 5.92%
Dec 1, 1898 6.19%
Nov 1, 1898 6.58%
Oct 1, 1898 6.60%
Sep 1, 1898 6.46%
Aug 1, 1898 6.45%
Jul 1, 1898 6.50%
Jun 1, 1898 6.52%
May 1, 1898 6.78%
Apr 1, 1898 7.00%
Mar 1, 1898 6.88%
Feb 1, 1898 6.57%
Jan 1, 1898 6.35%
Dec 1, 1897 6.53%
Nov 1, 1897 6.45%
Oct 1, 1897 6.02%
Sep 1, 1897 5.82%
Aug 1, 1897 5.89%
Jul 1, 1897 6.05%
Jun 1, 1897 6.09%
May 1, 1897 6.13%
Apr 1, 1897 5.91%
Mar 1, 1897 5.73%
Feb 1, 1897 5.50%
Jan 1, 1897 5.21%
Dec 1, 1896 4.98%
Nov 1, 1896 4.79%
Oct 1, 1896 5.37%
Sep 1, 1896 5.49%
Aug 1, 1896 5.77%
Jul 1, 1896 5.69%
Jun 1, 1896 5.32%
May 1, 1896 5.23%
Apr 1, 1896 5.43%
Mar 1, 1896 5.48%
Feb 1, 1896 5.39%
Jan 1, 1896 5.85%
Dec 1, 1895 5.79%
Nov 1, 1895 5.23%
Oct 1, 1895 5.05%
Sep 1, 1895 4.77%
Aug 1, 1895 4.59%
Jul 1, 1895 4.45%
Jun 1, 1895 4.47%
May 1, 1895 4.34%
Apr 1, 1895 4.35%
Mar 1, 1895 4.30%
Feb 1, 1895 4.30%
Jan 1, 1895 4.00%
Dec 1, 1894 3.72%
Nov 1, 1894 3.92%
Oct 1, 1894 4.15%
Sep 1, 1894 4.24%
Aug 1, 1894 4.31%
Jul 1, 1894 4.71%
Jun 1, 1894 4.84%
May 1, 1894 5.00%
Apr 1, 1894 5.03%
Mar 1, 1894 5.32%
Feb 1, 1894 5.48%
Jan 1, 1894 5.79%
Dec 1, 1893 5.90%
Nov 1, 1893 5.91%
Oct 1, 1893 6.22%
Sep 1, 1893 6.64%
Aug 1, 1893 7.35%
Jul 1, 1893 7.42%
Jun 1, 1893 6.94%
May 1, 1893 6.61%
Apr 1, 1893 6.21%
Mar 1, 1893 6.40%
Feb 1, 1893 6.35%
Jan 1, 1893 6.42%
Dec 1, 1892 6.72%
Nov 1, 1892 6.64%
Oct 1, 1892 6.62%
Sep 1, 1892 6.57%
Aug 1, 1892 6.41%
Jul 1, 1892 6.50%
Jun 1, 1892 6.50%
May 1, 1892 6.28%
Apr 1, 1892 6.28%
Mar 1, 1892 6.27%
Feb 1, 1892 6.34%
Jan 1, 1892 6.17%
Dec 1, 1891 6.28%
Nov 1, 1891 6.48%
Oct 1, 1891 6.19%
Sep 1, 1891 6.19%
Aug 1, 1891 6.49%
Jul 1, 1891 6.71%
Jun 1, 1891 6.60%
May 1, 1891 6.26%
Apr 1, 1891 6.24%
Mar 1, 1891 6.24%
Feb 1, 1891 6.12%
Jan 1, 1891 5.99%
Dec 1, 1890 6.30%
Nov 1, 1890 6.16%
Oct 1, 1890 5.71%
Sep 1, 1890 5.45%
Aug 1, 1890 5.36%
Jul 1, 1890 5.23%
Jun 1, 1890 5.38%
May 1, 1890 5.34%
Apr 1, 1890 5.57%
Mar 1, 1890 5.68%
Feb 1, 1890 5.64%
Jan 1, 1890 5.58%
Dec 1, 1889 5.64%
Nov 1, 1889 5.61%
Oct 1, 1889 5.37%
Sep 1, 1889 5.27%
Aug 1, 1889 5.40%
Jul 1, 1889 5.28%
Jun 1, 1889 5.18%
May 1, 1889 5.26%
Apr 1, 1889 5.21%
Mar 1, 1889 5.20%
Feb 1, 1889 5.09%
Jan 1, 1889 4.96%
Dec 1, 1888 5.06%
Nov 1, 1888 5.15%
Oct 1, 1888 5.23%
Sep 1, 1888 5.39%
Aug 1, 1888 5.52%
Jul 1, 1888 5.84%
Jun 1, 1888 6.19%
May 1, 1888 6.19%
Apr 1, 1888 6.47%
Mar 1, 1888 6.69%
Feb 1, 1888 6.44%
Jan 1, 1888 6.59%
Dec 1, 1887 6.83%
Nov 1, 1887 6.79%
Oct 1, 1887 6.92%
Sep 1, 1887 6.51%
Aug 1, 1887 6.42%
Jul 1, 1887 6.26%
Jun 1, 1887 6.11%
May 1, 1887 5.76%
Apr 1, 1887 5.86%
Mar 1, 1887 6.00%
Feb 1, 1887 6.14%
Jan 1, 1887 5.91%
Dec 1, 1886 5.85%
Nov 1, 1886 5.70%
Oct 1, 1886 5.66%
Sep 1, 1886 5.81%
Aug 1, 1886 5.77%
Jul 1, 1886 5.82%
Jun 1, 1886 5.71%
May 1, 1886 5.98%
Apr 1, 1886 5.66%
Mar 1, 1886 5.59%
Feb 1, 1886 5.28%
Jan 1, 1886 5.38%
Dec 1, 1885 5.19%
Nov 1, 1885 5.15%
Oct 1, 1885 5.69%
Sep 1, 1885 6.02%
Aug 1, 1885 5.94%
Jul 1, 1885 6.50%
Jun 1, 1885 6.74%
May 1, 1885 6.71%
Apr 1, 1885 6.86%
Mar 1, 1885 6.85%
Feb 1, 1885 6.86%
Jan 1, 1885 7.31%
Dec 1, 1884 7.14%
Nov 1, 1884 7.36%
Oct 1, 1884 7.43%
Sep 1, 1884 7.19%
Aug 1, 1884 7.17%
Jul 1, 1884 7.85%
Jun 1, 1884 8.07%
May 1, 1884 7.74%
Apr 1, 1884 7.31%
Mar 1, 1884 7.17%
Feb 1, 1884 7.33%
Jan 1, 1884 7.53%
Dec 1, 1883 7.49%
Nov 1, 1883 7.33%
Oct 1, 1883 7.62%
Sep 1, 1883 7.41%
Aug 1, 1883 7.50%
Jul 1, 1883 7.16%
Jun 1, 1883 7.22%
May 1, 1883 7.28%
Apr 1, 1883 7.16%
Mar 1, 1883 7.30%
Feb 1, 1883 7.57%
Jan 1, 1883 7.40%
Dec 1, 1882 7.36%
Nov 1, 1882 7.40%
Oct 1, 1882 7.08%
Sep 1, 1882 6.89%
Aug 1, 1882 6.96%
Jul 1, 1882 7.17%
Jun 1, 1882 7.75%
May 1, 1882 7.71%
Apr 1, 1882 7.61%
Mar 1, 1882 7.61%
Feb 1, 1882 7.60%
Jan 1, 1882 7.43%
Dec 1, 1881 7.32%
Nov 1, 1881 7.11%
Oct 1, 1881 7.32%
Sep 1, 1881 7.20%
Aug 1, 1881 7.42%
Jul 1, 1881 7.24%
Jun 1, 1881 7.14%
May 1, 1881 7.23%
Apr 1, 1881 7.56%
Mar 1, 1881 7.69%
Feb 1, 1881 7.78%
Jan 1, 1881 7.92%
Dec 1, 1880 8.39%
Nov 1, 1880 8.56%
Oct 1, 1880 8.82%
Sep 1, 1880 8.88%
Aug 1, 1880 8.67%
Jul 1, 1880 8.78%
Jun 1, 1880 9.19%
May 1, 1880 9.01%
Apr 1, 1880 8.11%
Mar 1, 1880 7.74%
Feb 1, 1880 7.69%
Jan 1, 1880 7.63%
Dec 1, 1879 7.72%
Nov 1, 1879 7.51%
Oct 1, 1879 7.91%
Sep 1, 1879 8.53%
Aug 1, 1879 8.85%
Jul 1, 1879 8.66%
Jun 1, 1879 8.84%
May 1, 1879 8.63%
Apr 1, 1879 8.75%
Mar 1, 1879 9.04%
Feb 1, 1879 8.63%
Jan 1, 1879 8.94%
Dec 1, 1878 8.99%
Nov 1, 1878 8.93%
Oct 1, 1878 8.91%
Sep 1, 1878 8.81%
Aug 1, 1878 8.99%
Jul 1, 1878 8.91%
Jun 1, 1878 9.09%
May 1, 1878 8.98%
Apr 1, 1878 9.01%
Mar 1, 1878 9.26%
Feb 1, 1878 9.43%
Jan 1, 1878 9.23%
Dec 1, 1877 9.23%
Nov 1, 1877 9.20%
Oct 1, 1877 9.06%
Sep 1, 1877 9.26%
Aug 1, 1877 9.51%
Jul 1, 1877 10.18%
Jun 1, 1877 10.62%
May 1, 1877 9.86%
Apr 1, 1877 9.86%
Mar 1, 1877 9.15%
Feb 1, 1877 8.38%
Jan 1, 1877 7.89%
Dec 1, 1876 7.82%
Nov 1, 1876 8.06%
Oct 1, 1876 7.90%
Sep 1, 1876 8.13%
Aug 1, 1876 7.89%
Jul 1, 1876 7.56%
Jun 1, 1876 7.71%
May 1, 1876 7.89%
Apr 1, 1876 7.60%
Mar 1, 1876 7.54%
Feb 1, 1876 7.74%
Jan 1, 1876 7.85%
Dec 1, 1875 8.24%
Nov 1, 1875 8.47%
Oct 1, 1875 8.84%
Sep 1, 1875 8.92%
Aug 1, 1875 8.84%
Jul 1, 1875 9.11%
Jun 1, 1875 9.36%
May 1, 1875 9.40%
Apr 1, 1875 9.25%
Mar 1, 1875 9.59%
Feb 1, 1875 9.71%
Jan 1, 1875 9.91%
Dec 1, 1874 10.13%
Nov 1, 1874 10.07%
Oct 1, 1874 10.15%
Sep 1, 1874 10.13%
Aug 1, 1874 10.29%
Jul 1, 1874 10.31%
Jun 1, 1874 10.31%
May 1, 1874 10.27%
Apr 1, 1874 10.00%
Mar 1, 1874 9.73%
Feb 1, 1874 9.58%
Jan 1, 1874 9.87%
Dec 1, 1873 10.41%
Nov 1, 1873 11.39%
Oct 1, 1873 10.98%
Sep 1, 1873 9.80%
Aug 1, 1873 9.05%
Jul 1, 1873 9.05%
Jun 1, 1873 9.04%
May 1, 1873 8.71%
Apr 1, 1873 8.73%
Mar 1, 1873 8.61%
Feb 1, 1873 8.54%
Jan 1, 1873 8.41%
Dec 1, 1872 8.48%
Nov 1, 1872 8.69%
Oct 1, 1872 8.65%
Sep 1, 1872 8.48%
Aug 1, 1872 8.33%
Jul 1, 1872 8.24%
Jun 1, 1872 8.19%
May 1, 1872 7.92%
Apr 1, 1872 7.92%
Mar 1, 1872 8.13%
Feb 1, 1872 8.40%
Jan 1, 1872 8.23%
Dec 1, 1871 8.44%
Nov 1, 1871 8.62%
Oct 1, 1871 8.71%
Sep 1, 1871 8.26%
Aug 1, 1871 8.35%
Jul 1, 1871 8.46%
Jun 1, 1871 8.30%
May 1, 1871 8.23%
Apr 1, 1871 8.44%
Mar 1, 1871 8.68%
Feb 1, 1871 8.89%
Jan 1, 1871 9.01%

S&P 500 Earnings Yield. Earnings Yield = trailing 12 month earnings divided by index price (or inverse PE)

Yields following March 2018 (including current yield) are estimated based on 12 month earnings through March 2018 — the latest reported by S&P.

Source: Standard & Poor’s