Date Value Value
Dec 1, 2022 677.14 billion
Nov 1, 2022 682.89 billion
Oct 1, 2022 689.02 billion
Sep 1, 2022 684.51 billion
Aug 1, 2022 687.13 billion
Jul 1, 2022 682.31 billion
Jun 1, 2022 685.21 billion
May 1, 2022 687.54 billion
Apr 1, 2022 692.66 billion
Mar 1, 2022 691.61 billion
Feb 1, 2022 692.86 billion
Jan 1, 2022 687.82 billion
Dec 1, 2021 679.91 billion
Nov 1, 2021 689.95 billion
Oct 1, 2021 687.32 billion
Sep 1, 2021 683.34 billion
Aug 1, 2021 678.03 billion
Jul 1, 2021 672.97 billion
Jun 1, 2021 686.98 billion
May 1, 2021 686.79 billion
Apr 1, 2021 695.46 billion
Mar 1, 2021 701.14 billion
Feb 1, 2021 634.96 billion
Jan 1, 2021 649.94 billion
Dec 1, 2020 618.66 billion
Nov 1, 2020 620.25 billion
Oct 1, 2020 626.96 billion
Sep 1, 2020 629.30 billion
Aug 1, 2020 616.71 billion
Jul 1, 2020 614.08 billion
Jun 1, 2020 604.53 billion
May 1, 2020 559.19 billion
Apr 1, 2020 471.17 billion
Mar 1, 2020 552.11 billion
Feb 1, 2020 603.71 billion
Jan 1, 2020 602.94 billion
Dec 1, 2019 607.40 billion
Nov 1, 2019 602.08 billion
Oct 1, 2019 599.16 billion
Sep 1, 2019 598.49 billion
Aug 1, 2019 602.90 billion
Jul 1, 2019 599.99 billion
Jun 1, 2019 595.23 billion
May 1, 2019 594.40 billion
Apr 1, 2019 592.75 billion
Mar 1, 2019 594.93 billion
Feb 1, 2019 590.64 billion
Jan 1, 2019 591.10 billion
Dec 1, 2018 588.71 billion
Nov 1, 2018 597.37 billion
Oct 1, 2018 593.82 billion
Sep 1, 2018 588.47 billion
Aug 1, 2018 591.49 billion
Jul 1, 2018 591.93 billion
Jun 1, 2018 587.87 billion
May 1, 2018 590.64 billion
Apr 1, 2018 586.01 billion
Mar 1, 2018 586.96 billion
Feb 1, 2018 589.35 billion
Jan 1, 2018 588.22 billion
Dec 1, 2017 593.94 billion
Nov 1, 2017 589.44 billion
Oct 1, 2017 583.43 billion
Sep 1, 2017 582.30 billion
Aug 1, 2017 573.66 billion
Jul 1, 2017 574.27 billion
Jun 1, 2017 573.90 billion
May 1, 2017 572.13 billion
Apr 1, 2017 575.50 billion
Mar 1, 2017 574.95 billion
Feb 1, 2017 576.85 billion
Jan 1, 2017 578.58 billion
Dec 1, 2016 576.04 billion
Nov 1, 2016 568.37 billion
Oct 1, 2016 568.00 billion
Sep 1, 2016 567.64 billion
Aug 1, 2016 565.20 billion
Jul 1, 2016 564.88 billion
Jun 1, 2016 565.26 billion
May 1, 2016 561.17 billion
Apr 1, 2016 561.12 billion
Mar 1, 2016 561.96 billion
Feb 1, 2016 566.27 billion
Jan 1, 2016 560.76 billion
Dec 1, 2015 565.85 billion
Nov 1, 2015 561.52 billion
Oct 1, 2015 558.05 billion
Sep 1, 2015 559.44 billion
Aug 1, 2015 560.65 billion
Jul 1, 2015 559.94 billion
Jun 1, 2015 555.62 billion
May 1, 2015 556.89 billion
Apr 1, 2015 555.86 billion
Mar 1, 2015 555.75 billion
Feb 1, 2015 550.98 billion
Jan 1, 2015 554.20 billion
Dec 1, 2014 554.49 billion
Nov 1, 2014 554.67 billion
Oct 1, 2014 550.34 billion
Sep 1, 2014 546.96 billion
Aug 1, 2014 548.54 billion
Jul 1, 2014 543.57 billion
Jun 1, 2014 542.40 billion
May 1, 2014 542.03 billion
Apr 1, 2014 542.90 billion
Mar 1, 2014 539.44 billion
Feb 1, 2014 537.27 billion
Jan 1, 2014 531.95 billion
Dec 1, 2013 538.65 billion
Nov 1, 2013 535.72 billion
Oct 1, 2013 533.03 billion
Sep 1, 2013 529.66 billion
Aug 1, 2013 529.92 billion
Jul 1, 2013 531.73 billion
Jun 1, 2013 528.19 billion
May 1, 2013 528.07 billion
Apr 1, 2013 525.89 billion
Mar 1, 2013 528.02 billion
Feb 1, 2013 533.58 billion
Jan 1, 2013 531.55 billion
Dec 1, 2012 528.68 billion
Nov 1, 2012 525.20 billion
Oct 1, 2012 520.38 billion
Sep 1, 2012 520.03 billion
Aug 1, 2012 518.27 billion
Jul 1, 2012 515.14 billion
Jun 1, 2012 511.59 billion
May 1, 2012 515.77 billion
Apr 1, 2012 516.28 billion
Mar 1, 2012 519.68 billion
Feb 1, 2012 521.97 billion
Jan 1, 2012 518.06 billion
Dec 1, 2011 515.00 billion
Nov 1, 2011 513.48 billion
Oct 1, 2011 511.36 billion
Sep 1, 2011 507.23 billion
Aug 1, 2011 502.87 billion
Jul 1, 2011 503.09 billion
Jun 1, 2011 504.03 billion
May 1, 2011 499.41 billion
Apr 1, 2011 501.91 billion
Mar 1, 2011 502.80 billion
Feb 1, 2011 503.00 billion
Jan 1, 2011 501.38 billion
Dec 1, 2010 499.98 billion
Nov 1, 2010 498.09 billion
Oct 1, 2010 493.38 billion
Sep 1, 2010 488.66 billion
Aug 1, 2010 484.81 billion
Jul 1, 2010 483.08 billion
Jun 1, 2010 481.71 billion
May 1, 2010 481.91 billion
Apr 1, 2010 486.65 billion
Mar 1, 2010 483.26 billion
Feb 1, 2010 474.94 billion
Jan 1, 2010 473.98 billion
Dec 1, 2009 475.64 billion
Nov 1, 2009 472.47 billion
Oct 1, 2009 469.07 billion
Sep 1, 2009 465.20 billion
Aug 1, 2009 476.71 billion
Jul 1, 2009 469.30 billion
Jun 1, 2009 467.68 billion
May 1, 2009 463.89 billion
Apr 1, 2009 461.19 billion
Mar 1, 2009 460.10 billion
Feb 1, 2009 469.37 billion
Jan 1, 2009 473.61 billion
Dec 1, 2008 468.84 billion
Nov 1, 2008 474.13 billion
Oct 1, 2008 483.69 billion
Sep 1, 2008 497.50 billion
Aug 1, 2008 504.34 billion
Jul 1, 2008 506.04 billion
Jun 1, 2008 510.62 billion
May 1, 2008 515.19 billion
Apr 1, 2008 514.74 billion
Mar 1, 2008 518.10 billion
Feb 1, 2008 521.32 billion
Jan 1, 2008 527.61 billion
Dec 1, 2007 528.91 billion
Nov 1, 2007 535.00 billion
Oct 1, 2007 533.10 billion
Sep 1, 2007 530.80 billion
Aug 1, 2007 530.11 billion
Jul 1, 2007 526.65 billion
Jun 1, 2007 524.43 billion
May 1, 2007 529.42 billion
Apr 1, 2007 525.84 billion
Mar 1, 2007 530.66 billion
Feb 1, 2007 530.89 billion
Jan 1, 2007 533.16 billion
Dec 1, 2006 534.96 billion
Nov 1, 2006 529.18 billion
Oct 1, 2006 527.21 billion
Sep 1, 2006 525.08 billion
Aug 1, 2006 525.02 billion
Jul 1, 2006 523.60 billion
Jun 1, 2006 523.50 billion
May 1, 2006 522.81 billion
Apr 1, 2006 526.46 billion
Mar 1, 2006 528.33 billion
Feb 1, 2006 529.82 billion
Jan 1, 2006 534.82 billion
Dec 1, 2005 523.93 billion
Nov 1, 2005 521.69 billion
Oct 1, 2005 512.69 billion
Sep 1, 2005 513.51 billion
Aug 1, 2005 518.80 billion
Jul 1, 2005 526.42 billion
Jun 1, 2005 524.92 billion
May 1, 2005 510.73 billion
Apr 1, 2005 513.34 billion
Mar 1, 2005 512.19 billion
Feb 1, 2005 515.33 billion
Jan 1, 2005 511.57 billion
Dec 1, 2004 517.60 billion
Nov 1, 2004 509.43 billion
Oct 1, 2004 507.99 billion
Sep 1, 2004 507.27 billion
Aug 1, 2004 499.59 billion
Jul 1, 2004 499.18 billion
Jun 1, 2004 492.77 billion
May 1, 2004 500.62 billion
Apr 1, 2004 494.94 billion
Mar 1, 2004 501.91 billion
Feb 1, 2004 496.35 billion
Jan 1, 2004 495.60 billion
Dec 1, 2003 495.05 billion
Nov 1, 2003 496.31 billion
Oct 1, 2003 489.01 billion
Sep 1, 2003 490.28 billion
Aug 1, 2003 494.89 billion
Jul 1, 2003 488.60 billion
Jun 1, 2003 484.09 billion
May 1, 2003 479.42 billion
Apr 1, 2003 477.33 billion
Mar 1, 2003 477.46 billion
Feb 1, 2003 471.97 billion
Jan 1, 2003 482.27 billion
Dec 1, 2002 482.27 billion
Nov 1, 2002 477.17 billion
Oct 1, 2002 474.05 billion
Sep 1, 2002 472.92 billion
Aug 1, 2002 480.67 billion
Jul 1, 2002 478.54 billion
Jun 1, 2002 474.10 billion
May 1, 2002 470.37 billion
Apr 1, 2002 476.78 billion
Mar 1, 2002 471.86 billion
Feb 1, 2002 475.83 billion
Jan 1, 2002 475.12 billion
Dec 1, 2001 476.53 billion
Nov 1, 2001 480.35 billion
Oct 1, 2001 491.94 billion
Sep 1, 2001 459.57 billion
Aug 1, 2001 470.55 billion
Jul 1, 2001 467.36 billion
Jun 1, 2001 467.54 billion
May 1, 2001 470.16 billion
Apr 1, 2001 471.13 billion
Mar 1, 2001 465.66 billion
Feb 1, 2001 470.64 billion
Jan 1, 2001 472.63 billion
Dec 1, 2000 470.42 billion
Nov 1, 2000 470.56 billion
Oct 1, 2000 472.36 billion
Sep 1, 2000 474.24 billion
Aug 1, 2000 468.76 billion
Jul 1, 2000 468.26 billion
Jun 1, 2000 470.71 billion
May 1, 2000 469.67 billion
Apr 1, 2000 469.62 billion
Mar 1, 2000 477.08 billion
Feb 1, 2000 475.47 billion
Jan 1, 2000 471.30 billion
Dec 1, 1999 475.90 billion
Nov 1, 1999 467.27 billion
Oct 1, 1999 461.99 billion
Sep 1, 1999 461.93 billion
Aug 1, 1999 462.21 billion
Jul 1, 1999 458.38 billion
Jun 1, 1999 456.18 billion
May 1, 1999 454.90 billion
Apr 1, 1999 450.87 billion
Mar 1, 1999 450.89 billion
Feb 1, 1999 450.19 billion
Jan 1, 1999 445.95 billion
Dec 1, 1998 446.43 billion
Nov 1, 1998 442.10 billion
Oct 1, 1998 438.95 billion
Sep 1, 1998 432.77 billion
Aug 1, 1998 429.35 billion
Jul 1, 1998 431.76 billion
Jun 1, 1998 435.13 billion
May 1, 1998 432.21 billion
Apr 1, 1998 431.01 billion
Mar 1, 1998 426.50 billion
Feb 1, 1998 424.73 billion
Jan 1, 1998 425.34 billion
Dec 1, 1997 425.38 billion
Nov 1, 1997 423.49 billion
Oct 1, 1997 422.12 billion
Sep 1, 1997 424.04 billion
Aug 1, 1997 423.25 billion
Jul 1, 1997 422.92 billion
Jun 1, 1997 418.55 billion
May 1, 1997 413.27 billion
Apr 1, 1997 416.14 billion
Mar 1, 1997 419.52 billion
Feb 1, 1997 419.20 billion
Jan 1, 1997 416.90 billion
Dec 1, 1996 415.42 billion
Nov 1, 1996 413.50 billion
Oct 1, 1996 414.47 billion
Sep 1, 1996 412.39 billion
Aug 1, 1996 408.23 billion
Jul 1, 1996 408.96 billion
Jun 1, 1996 409.24 billion
May 1, 1996 409.94 billion
Apr 1, 1996 407.65 billion
Mar 1, 1996 407.72 billion
Feb 1, 1996 406.22 billion
Jan 1, 1996 401.17 billion
Dec 1, 1995 406.81 billion
Nov 1, 1995 403.20 billion
Oct 1, 1995 398.13 billion
Sep 1, 1995 401.04 billion
Aug 1, 1995 400.88 billion
Jul 1, 1995 398.82 billion
Jun 1, 1995 399.95 billion
May 1, 1995 395.83 billion
Apr 1, 1995 392.80 billion
Mar 1, 1995 392.55 billion
Feb 1, 1995 390.22 billion
Jan 1, 1995 398.05 billion
Dec 1, 1994 397.91 billion
Nov 1, 1994 395.99 billion
Oct 1, 1994 396.20 billion
Sep 1, 1994 392.88 billion
Aug 1, 1994 390.74 billion
Jul 1, 1994 387.48 billion
Jun 1, 1994 387.30 billion
May 1, 1994 384.18 billion
Apr 1, 1994 385.87 billion
Mar 1, 1994 386.28 billion
Feb 1, 1994 380.50 billion
Jan 1, 1994 375.85 billion
Dec 1, 1993 379.44 billion
Nov 1, 1993 376.08 billion
Oct 1, 1993 372.54 billion
Sep 1, 1993 371.81 billion
Aug 1, 1993 370.40 billion
Jul 1, 1993 371.50 billion
Jun 1, 1993 366.18 billion
May 1, 1993 367.24 billion
Apr 1, 1993 364.30 billion
Mar 1, 1993 356.13 billion
Feb 1, 1993 360.35 billion
Jan 1, 1993 364.46 billion
Dec 1, 1992 362.07 billion
Nov 1, 1992 357.42 billion
Oct 1, 1992 357.13 billion
Sep 1, 1992 355.82 billion
Aug 1, 1992 353.46 billion
Jul 1, 1992 353.32 billion
Jun 1, 1992 351.58 billion
May 1, 1992 351.85 billion
Apr 1, 1992 350.43 billion
Mar 1, 1992 348.83 billion
Feb 1, 1992 351.64 billion
Jan 1, 1992 352.66 billion

US Retail Sales and Food Services, Seasonally Adjusted, December, 2022 constant dollars (inflation-adjusted).