Date Value Value
Dec 1, 2022 62.30%
Nov 1, 2022 62.20%
Oct 1, 2022 62.20%
Sep 1, 2022 62.30%
Aug 1, 2022 62.30%
Jul 1, 2022 62.10%
Jun 1, 2022 62.20%
May 1, 2022 62.30%
Apr 1, 2022 62.20%
Mar 1, 2022 62.40%
Feb 1, 2022 62.20%
Jan 1, 2022 62.20%
Dec 1, 2021 62.00%
Nov 1, 2021 61.90%
Oct 1, 2021 61.80%
Sep 1, 2021 61.70%
Aug 1, 2021 61.70%
Jul 1, 2021 61.80%
Jun 1, 2021 61.70%
May 1, 2021 61.50%
Apr 1, 2021 61.60%
Mar 1, 2021 61.50%
Feb 1, 2021 61.40%
Jan 1, 2021 61.30%
Dec 1, 2020 61.50%
Nov 1, 2020 61.50%
Oct 1, 2020 61.70%
Sep 1, 2020 61.40%
Aug 1, 2020 61.70%
Jul 1, 2020 61.50%
Jun 1, 2020 61.50%
May 1, 2020 60.80%
Apr 1, 2020 60.10%
Mar 1, 2020 62.60%
Feb 1, 2020 63.30%
Jan 1, 2020 63.30%
Dec 1, 2019 63.30%
Nov 1, 2019 63.30%
Oct 1, 2019 63.30%
Sep 1, 2019 63.20%
Aug 1, 2019 63.10%
Jul 1, 2019 63.10%
Jun 1, 2019 63.00%
May 1, 2019 62.90%
Apr 1, 2019 62.90%
Mar 1, 2019 63.00%
Feb 1, 2019 63.10%
Jan 1, 2019 63.10%
Dec 1, 2018 63.00%
Nov 1, 2018 62.90%
Oct 1, 2018 62.90%
Sep 1, 2018 62.80%
Aug 1, 2018 62.60%
Jul 1, 2018 63.00%
Jun 1, 2018 63.00%
May 1, 2018 62.90%
Apr 1, 2018 62.90%
Mar 1, 2018 62.90%
Feb 1, 2018 63.00%
Jan 1, 2018 62.70%
Dec 1, 2017 62.70%
Nov 1, 2017 62.70%
Oct 1, 2017 62.70%
Sep 1, 2017 63.10%
Aug 1, 2017 62.90%
Jul 1, 2017 62.90%
Jun 1, 2017 62.80%
May 1, 2017 62.80%
Apr 1, 2017 63.00%
Mar 1, 2017 62.90%
Feb 1, 2017 62.90%
Jan 1, 2017 62.80%
Dec 1, 2016 62.70%
Nov 1, 2016 62.70%
Oct 1, 2016 62.80%
Sep 1, 2016 62.90%
Aug 1, 2016 62.90%
Jul 1, 2016 62.80%
Jun 1, 2016 62.70%
May 1, 2016 62.70%
Apr 1, 2016 62.90%
Mar 1, 2016 63.00%
Feb 1, 2016 62.80%
Jan 1, 2016 62.70%
Dec 1, 2015 62.70%
Nov 1, 2015 62.50%
Oct 1, 2015 62.50%
Sep 1, 2015 62.40%
Aug 1, 2015 62.60%
Jul 1, 2015 62.60%
Jun 1, 2015 62.70%
May 1, 2015 62.90%
Apr 1, 2015 62.80%
Mar 1, 2015 62.60%
Feb 1, 2015 62.70%
Jan 1, 2015 62.90%
Dec 1, 2014 62.80%
Nov 1, 2014 62.90%
Oct 1, 2014 62.90%
Sep 1, 2014 62.80%
Aug 1, 2014 62.90%
Jul 1, 2014 62.90%
Jun 1, 2014 62.80%
May 1, 2014 62.90%
Apr 1, 2014 62.80%
Mar 1, 2014 63.10%
Feb 1, 2014 62.90%
Jan 1, 2014 62.90%
Dec 1, 2013 62.90%
Nov 1, 2013 63.00%
Oct 1, 2013 62.80%
Sep 1, 2013 63.20%
Aug 1, 2013 63.30%
Jul 1, 2013 63.30%
Jun 1, 2013 63.40%
May 1, 2013 63.40%
Apr 1, 2013 63.40%
Mar 1, 2013 63.30%
Feb 1, 2013 63.40%
Jan 1, 2013 63.70%
Dec 1, 2012 63.70%
Nov 1, 2012 63.60%
Oct 1, 2012 63.80%
Sep 1, 2012 63.60%
Aug 1, 2012 63.50%
Jul 1, 2012 63.70%
Jun 1, 2012 63.80%
May 1, 2012 63.70%
Apr 1, 2012 63.70%
Mar 1, 2012 63.80%
Feb 1, 2012 63.80%
Jan 1, 2012 63.70%
Dec 1, 2011 64.00%
Nov 1, 2011 64.10%
Oct 1, 2011 64.10%
Sep 1, 2011 64.20%
Aug 1, 2011 64.10%
Jul 1, 2011 64.00%
Jun 1, 2011 64.00%
May 1, 2011 64.10%
Apr 1, 2011 64.20%
Mar 1, 2011 64.20%
Feb 1, 2011 64.10%
Jan 1, 2011 64.20%
Dec 1, 2010 64.30%
Nov 1, 2010 64.60%
Oct 1, 2010 64.40%
Sep 1, 2010 64.60%
Aug 1, 2010 64.70%
Jul 1, 2010 64.60%
Jun 1, 2010 64.60%
May 1, 2010 64.90%
Apr 1, 2010 65.20%
Mar 1, 2010 64.90%
Feb 1, 2010 64.90%
Jan 1, 2010 64.80%
Dec 1, 2009 64.60%
Nov 1, 2009 65.00%
Oct 1, 2009 65.00%
Sep 1, 2009 65.10%
Aug 1, 2009 65.40%
Jul 1, 2009 65.50%
Jun 1, 2009 65.70%
May 1, 2009 65.70%
Apr 1, 2009 65.70%
Mar 1, 2009 65.60%
Feb 1, 2009 65.80%
Jan 1, 2009 65.70%
Dec 1, 2008 65.80%
Nov 1, 2008 65.90%
Oct 1, 2008 66.00%
Sep 1, 2008 66.00%
Aug 1, 2008 66.10%
Jul 1, 2008 66.10%
Jun 1, 2008 66.10%
May 1, 2008 66.10%
Apr 1, 2008 65.90%
Mar 1, 2008 66.10%
Feb 1, 2008 66.00%
Jan 1, 2008 66.20%
Dec 1, 2007 66.00%
Nov 1, 2007 66.00%
Oct 1, 2007 65.80%
Sep 1, 2007 66.00%
Aug 1, 2007 65.80%
Jul 1, 2007 66.00%
Jun 1, 2007 66.00%
May 1, 2007 66.00%
Apr 1, 2007 65.90%
Mar 1, 2007 66.20%
Feb 1, 2007 66.30%
Jan 1, 2007 66.40%
Dec 1, 2006 66.40%
Nov 1, 2006 66.30%
Oct 1, 2006 66.20%
Sep 1, 2006 66.10%
Aug 1, 2006 66.20%
Jul 1, 2006 66.10%
Jun 1, 2006 66.20%
May 1, 2006 66.10%
Apr 1, 2006 66.10%
Mar 1, 2006 66.20%
Feb 1, 2006 66.10%
Jan 1, 2006 66.00%
Dec 1, 2005 66.00%
Nov 1, 2005 66.00%
Oct 1, 2005 66.10%
Sep 1, 2005 66.10%
Aug 1, 2005 66.20%
Jul 1, 2005 66.10%
Jun 1, 2005 66.10%
May 1, 2005 66.10%
Apr 1, 2005 66.10%
Mar 1, 2005 65.90%
Feb 1, 2005 65.90%
Jan 1, 2005 65.80%
Dec 1, 2004 65.90%
Nov 1, 2004 66.00%
Oct 1, 2004 65.90%
Sep 1, 2004 65.80%
Aug 1, 2004 66.00%
Jul 1, 2004 66.10%
Jun 1, 2004 66.10%
May 1, 2004 66.00%
Apr 1, 2004 65.90%
Mar 1, 2004 66.00%
Feb 1, 2004 66.00%
Jan 1, 2004 66.10%
Dec 1, 2003 65.90%
Nov 1, 2003 66.10%
Oct 1, 2003 66.10%
Sep 1, 2003 66.10%
Aug 1, 2003 66.10%
Jul 1, 2003 66.20%
Jun 1, 2003 66.50%
May 1, 2003 66.40%
Apr 1, 2003 66.40%
Mar 1, 2003 66.30%
Feb 1, 2003 66.40%
Jan 1, 2003 66.40%
Dec 1, 2002 66.30%
Nov 1, 2002 66.40%
Oct 1, 2002 66.60%
Sep 1, 2002 66.70%
Aug 1, 2002 66.60%
Jul 1, 2002 66.50%
Jun 1, 2002 66.60%
May 1, 2002 66.70%
Apr 1, 2002 66.70%
Mar 1, 2002 66.60%
Feb 1, 2002 66.80%
Jan 1, 2002 66.50%
Dec 1, 2001 66.70%
Nov 1, 2001 66.70%
Oct 1, 2001 66.70%
Sep 1, 2001 66.80%
Aug 1, 2001 66.50%
Jul 1, 2001 66.80%
Jun 1, 2001 66.70%
May 1, 2001 66.70%
Apr 1, 2001 66.90%
Mar 1, 2001 67.20%
Feb 1, 2001 67.10%
Jan 1, 2001 67.20%
Dec 1, 2000 67.00%
Nov 1, 2000 66.90%
Oct 1, 2000 66.80%
Sep 1, 2000 66.90%
Aug 1, 2000 66.90%
Jul 1, 2000 66.90%
Jun 1, 2000 67.10%
May 1, 2000 67.10%
Apr 1, 2000 67.30%
Mar 1, 2000 67.30%
Feb 1, 2000 67.30%
Jan 1, 2000 67.30%
Dec 1, 1999 67.10%
Nov 1, 1999 67.10%
Oct 1, 1999 67.00%
Sep 1, 1999 67.00%
Aug 1, 1999 67.00%
Jul 1, 1999 67.10%
Jun 1, 1999 67.10%
May 1, 1999 67.10%
Apr 1, 1999 67.10%
Mar 1, 1999 67.00%
Feb 1, 1999 67.20%
Jan 1, 1999 67.20%
Dec 1, 1998 67.20%
Nov 1, 1998 67.10%
Oct 1, 1998 67.20%
Sep 1, 1998 67.20%
Aug 1, 1998 67.00%
Jul 1, 1998 67.00%
Jun 1, 1998 67.00%
May 1, 1998 67.00%
Apr 1, 1998 67.00%
Mar 1, 1998 67.10%
Feb 1, 1998 67.10%
Jan 1, 1998 67.10%
Dec 1, 1997 67.20%
Nov 1, 1997 67.20%
Oct 1, 1997 67.10%
Sep 1, 1997 67.10%
Aug 1, 1997 67.20%
Jul 1, 1997 67.20%
Jun 1, 1997 67.10%
May 1, 1997 67.10%
Apr 1, 1997 67.10%
Mar 1, 1997 67.10%
Feb 1, 1997 66.90%
Jan 1, 1997 67.00%
Dec 1, 1996 67.00%
Nov 1, 1996 67.00%
Oct 1, 1996 67.00%
Sep 1, 1996 66.90%
Aug 1, 1996 66.70%
Jul 1, 1996 66.90%
Jun 1, 1996 66.70%
May 1, 1996 66.70%
Apr 1, 1996 66.70%
Mar 1, 1996 66.60%
Feb 1, 1996 66.60%
Jan 1, 1996 66.40%
Dec 1, 1995 66.40%
Nov 1, 1995 66.50%
Oct 1, 1995 66.60%
Sep 1, 1995 66.60%
Aug 1, 1995 66.60%
Jul 1, 1995 66.60%
Jun 1, 1995 66.50%
May 1, 1995 66.50%
Apr 1, 1995 66.90%
Mar 1, 1995 66.70%
Feb 1, 1995 66.80%
Jan 1, 1995 66.80%
Dec 1, 1994 66.70%
Nov 1, 1994 66.70%
Oct 1, 1994 66.70%
Sep 1, 1994 66.60%
Aug 1, 1994 66.60%
Jul 1, 1994 66.40%
Jun 1, 1994 66.40%
May 1, 1994 66.60%
Apr 1, 1994 66.50%
Mar 1, 1994 66.50%
Feb 1, 1994 66.60%
Jan 1, 1994 66.60%
Dec 1, 1993 66.40%
Nov 1, 1993 66.30%
Oct 1, 1993 66.30%
Sep 1, 1993 66.20%
Aug 1, 1993 66.40%
Jul 1, 1993 66.40%
Jun 1, 1993 66.50%
May 1, 1993 66.40%
Apr 1, 1993 66.10%
Mar 1, 1993 66.20%
Feb 1, 1993 66.20%
Jan 1, 1993 66.20%
Dec 1, 1992 66.30%
Nov 1, 1992 66.30%
Oct 1, 1992 66.20%
Sep 1, 1992 66.50%
Aug 1, 1992 66.60%
Jul 1, 1992 66.70%
Jun 1, 1992 66.70%
May 1, 1992 66.60%
Apr 1, 1992 66.50%
Mar 1, 1992 66.40%
Feb 1, 1992 66.20%
Jan 1, 1992 66.30%
Dec 1, 1991 66.00%
Nov 1, 1991 66.10%
Oct 1, 1991 66.10%
Sep 1, 1991 66.20%
Aug 1, 1991 66.00%
Jul 1, 1991 66.10%
Jun 1, 1991 66.20%
May 1, 1991 66.20%
Apr 1, 1991 66.40%
Mar 1, 1991 66.30%
Feb 1, 1991 66.20%
Jan 1, 1991 66.20%
Dec 1, 1990 66.40%
Nov 1, 1990 66.40%
Oct 1, 1990 66.40%
Sep 1, 1990 66.40%
Aug 1, 1990 66.50%
Jul 1, 1990 66.50%
Jun 1, 1990 66.40%
May 1, 1990 66.60%
Apr 1, 1990 66.60%
Mar 1, 1990 66.70%
Feb 1, 1990 66.70%
Jan 1, 1990 66.80%
Dec 1, 1989 66.50%
Nov 1, 1989 66.60%
Oct 1, 1989 66.50%
Sep 1, 1989 66.40%
Aug 1, 1989 66.50%
Jul 1, 1989 66.50%
Jun 1, 1989 66.50%
May 1, 1989 66.30%
Apr 1, 1989 66.40%
Mar 1, 1989 66.30%
Feb 1, 1989 66.30%
Jan 1, 1989 66.50%
Dec 1, 1988 66.10%
Nov 1, 1988 66.20%
Oct 1, 1988 66.00%
Sep 1, 1988 65.90%
Aug 1, 1988 66.10%
Jul 1, 1988 65.90%
Jun 1, 1988 65.80%
May 1, 1988 65.70%
Apr 1, 1988 65.80%
Mar 1, 1988 65.70%
Feb 1, 1988 65.90%
Jan 1, 1988 65.80%
Dec 1, 1987 65.70%
Nov 1, 1987 65.70%
Oct 1, 1987 65.70%
Sep 1, 1987 65.50%
Aug 1, 1987 65.70%
Jul 1, 1987 65.60%
Jun 1, 1987 65.50%
May 1, 1987 65.70%
Apr 1, 1987 65.40%
Mar 1, 1987 65.50%
Feb 1, 1987 65.50%
Jan 1, 1987 65.40%
Dec 1, 1986 65.30%
Nov 1, 1986 65.40%
Oct 1, 1986 65.40%
Sep 1, 1986 65.40%
Aug 1, 1986 65.30%
Jul 1, 1986 65.40%
Jun 1, 1986 65.40%
May 1, 1986 65.20%
Apr 1, 1986 65.10%
Mar 1, 1986 65.10%
Feb 1, 1986 65.00%
Jan 1, 1986 64.90%
Dec 1, 1985 65.00%
Nov 1, 1985 64.90%
Oct 1, 1985 65.00%
Sep 1, 1985 64.90%
Aug 1, 1985 64.60%
Jul 1, 1985 64.70%
Jun 1, 1985 64.60%
May 1, 1985 64.80%
Apr 1, 1985 64.90%
Mar 1, 1985 64.90%
Feb 1, 1985 64.70%
Jan 1, 1985 64.70%
Dec 1, 1984 64.60%
Nov 1, 1984 64.50%
Oct 1, 1984 64.40%
Sep 1, 1984 64.40%
Aug 1, 1984 64.40%
Jul 1, 1984 64.60%
Jun 1, 1984 64.60%
May 1, 1984 64.50%
Apr 1, 1984 64.30%
Mar 1, 1984 64.10%
Feb 1, 1984 64.10%
Jan 1, 1984 63.90%
Dec 1, 1983 64.10%
Nov 1, 1983 64.10%
Oct 1, 1983 64.00%
Sep 1, 1983 64.30%
Aug 1, 1983 64.30%
Jul 1, 1983 64.10%
Jun 1, 1983 64.30%
May 1, 1983 63.70%
Apr 1, 1983 63.80%
Mar 1, 1983 63.70%
Feb 1, 1983 63.80%
Jan 1, 1983 63.90%
Dec 1, 1982 64.10%
Nov 1, 1982 64.20%
Oct 1, 1982 64.10%
Sep 1, 1982 64.10%
Aug 1, 1982 64.10%
Jul 1, 1982 64.00%
Jun 1, 1982 63.90%
May 1, 1982 64.20%
Apr 1, 1982 63.90%
Mar 1, 1982 63.80%
Feb 1, 1982 63.80%
Jan 1, 1982 63.70%
Dec 1, 1981 63.60%
Nov 1, 1981 63.90%
Oct 1, 1981 63.80%
Sep 1, 1981 63.50%
Aug 1, 1981 63.80%
Jul 1, 1981 63.80%
Jun 1, 1981 63.70%
May 1, 1981 64.30%
Apr 1, 1981 64.20%
Mar 1, 1981 64.10%
Feb 1, 1981 63.90%
Jan 1, 1981 63.90%
Dec 1, 1980 63.60%
Nov 1, 1980 63.80%
Oct 1, 1980 63.70%
Sep 1, 1980 63.60%
Aug 1, 1980 63.70%
Jul 1, 1980 63.80%
Jun 1, 1980 63.70%
May 1, 1980 63.90%
Apr 1, 1980 63.80%
Mar 1, 1980 63.70%
Feb 1, 1980 64.00%
Jan 1, 1980 64.00%
Dec 1, 1979 63.90%
Nov 1, 1979 63.70%
Oct 1, 1979 63.70%
Sep 1, 1979 63.80%
Aug 1, 1979 63.60%
Jul 1, 1979 63.60%
Jun 1, 1979 63.50%
May 1, 1979 63.30%
Apr 1, 1979 63.50%
Mar 1, 1979 63.80%
Feb 1, 1979 63.80%
Jan 1, 1979 63.60%
Dec 1, 1978 63.60%
Nov 1, 1978 63.50%
Oct 1, 1978 63.30%
Sep 1, 1978 63.30%
Aug 1, 1978 63.20%
Jul 1, 1978 63.20%
Jun 1, 1978 63.30%
May 1, 1978 63.10%
Apr 1, 1978 63.00%
Mar 1, 1978 62.80%
Feb 1, 1978 62.70%
Jan 1, 1978 62.80%
Dec 1, 1977 62.70%
Nov 1, 1977 62.80%
Oct 1, 1977 62.40%
Sep 1, 1977 62.30%
Aug 1, 1977 62.30%
Jul 1, 1977 62.10%
Jun 1, 1977 62.40%
May 1, 1977 62.20%
Apr 1, 1977 62.10%
Mar 1, 1977 62.00%
Feb 1, 1977 61.90%
Jan 1, 1977 61.60%
Dec 1, 1976 61.80%
Nov 1, 1976 61.90%
Oct 1, 1976 61.60%
Sep 1, 1976 61.60%
Aug 1, 1976 61.80%
Jul 1, 1976 61.80%
Jun 1, 1976 61.50%
May 1, 1976 61.50%
Apr 1, 1976 61.60%
Mar 1, 1976 61.30%
Feb 1, 1976 61.30%
Jan 1, 1976 61.30%
Dec 1, 1975 61.10%
Nov 1, 1975 61.10%
Oct 1, 1975 61.20%
Sep 1, 1975 61.20%
Aug 1, 1975 61.30%
Jul 1, 1975 61.30%
Jun 1, 1975 61.20%
May 1, 1975 61.50%
Apr 1, 1975 61.30%
Mar 1, 1975 61.20%
Feb 1, 1975 61.00%
Jan 1, 1975 61.40%
Dec 1, 1974 61.20%
Nov 1, 1974 61.30%
Oct 1, 1974 61.30%
Sep 1, 1974 61.40%
Aug 1, 1974 61.20%
Jul 1, 1974 61.40%
Jun 1, 1974 61.20%
May 1, 1974 61.20%
Apr 1, 1974 61.10%
Mar 1, 1974 61.30%
Feb 1, 1974 61.40%
Jan 1, 1974 61.30%
Dec 1, 1973 61.20%
Nov 1, 1973 61.20%
Oct 1, 1973 60.90%
Sep 1, 1973 60.80%
Aug 1, 1973 60.70%
Jul 1, 1973 60.90%
Jun 1, 1973 60.90%
May 1, 1973 60.60%
Apr 1, 1973 60.80%
Mar 1, 1973 60.80%
Feb 1, 1973 60.50%
Jan 1, 1973 60.00%
Dec 1, 1972 60.50%
Nov 1, 1972 60.30%
Oct 1, 1972 60.30%
Sep 1, 1972 60.40%
Aug 1, 1972 60.60%
Jul 1, 1972 60.40%
Jun 1, 1972 60.40%
May 1, 1972 60.40%
Apr 1, 1972 60.40%
Mar 1, 1972 60.50%
Feb 1, 1972 60.20%
Jan 1, 1972 60.20%
Dec 1, 1971 60.40%
Nov 1, 1971 60.40%
Oct 1, 1971 60.10%
Sep 1, 1971 60.10%
Aug 1, 1971 60.20%
Jul 1, 1971 60.10%
Jun 1, 1971 59.80%
May 1, 1971 60.20%
Apr 1, 1971 60.10%
Mar 1, 1971 60.00%
Feb 1, 1971 60.10%
Jan 1, 1971 60.40%
Dec 1, 1970 60.40%
Nov 1, 1970 60.40%
Oct 1, 1970 60.40%
Sep 1, 1970 60.20%
Aug 1, 1970 60.30%
Jul 1, 1970 60.40%
Jun 1, 1970 60.20%
May 1, 1970 60.30%
Apr 1, 1970 60.60%
Mar 1, 1970 60.60%
Feb 1, 1970 60.40%
Jan 1, 1970 60.40%
Dec 1, 1969 60.20%
Nov 1, 1969 60.20%
Oct 1, 1969 60.40%
Sep 1, 1969 60.30%
Aug 1, 1969 60.30%
Jul 1, 1969 60.10%
Jun 1, 1969 60.10%
May 1, 1969 59.80%
Apr 1, 1969 60.00%
Mar 1, 1969 59.90%
Feb 1, 1969 60.00%
Jan 1, 1969 59.60%
Dec 1, 1968 59.70%
Nov 1, 1968 59.60%
Oct 1, 1968 59.50%
Sep 1, 1968 59.50%
Aug 1, 1968 59.60%
Jul 1, 1968 59.80%
Jun 1, 1968 60.00%
May 1, 1968 59.90%
Apr 1, 1968 59.50%
Mar 1, 1968 59.60%
Feb 1, 1968 59.60%
Jan 1, 1968 59.20%
Dec 1, 1967 59.90%
Nov 1, 1967 59.80%
Oct 1, 1967 59.90%
Sep 1, 1967 59.70%
Aug 1, 1967 59.70%
Jul 1, 1967 59.60%
Jun 1, 1967 59.60%
May 1, 1967 59.30%
Apr 1, 1967 59.40%
Mar 1, 1967 59.10%
Feb 1, 1967 59.30%
Jan 1, 1967 59.50%
Dec 1, 1966 59.50%
Nov 1, 1966 59.60%
Oct 1, 1966 59.30%
Sep 1, 1966 59.30%
Aug 1, 1966 59.30%
Jul 1, 1966 59.10%
Jun 1, 1966 59.10%
May 1, 1966 59.00%
Apr 1, 1966 59.00%
Mar 1, 1966 58.80%
Feb 1, 1966 58.80%
Jan 1, 1966 59.00%
Dec 1, 1965 59.00%
Nov 1, 1965 58.80%
Oct 1, 1965 58.90%
Sep 1, 1965 58.70%
Aug 1, 1965 58.90%
Jul 1, 1965 59.10%
Jun 1, 1965 58.80%
May 1, 1965 59.00%
Apr 1, 1965 58.80%
Mar 1, 1965 58.70%
Feb 1, 1965 58.70%
Jan 1, 1965 58.60%
Dec 1, 1964 58.60%
Nov 1, 1964 58.50%
Oct 1, 1964 58.60%
Sep 1, 1964 58.70%
Aug 1, 1964 58.60%
Jul 1, 1964 58.60%
Jun 1, 1964 58.70%
May 1, 1964 59.10%
Apr 1, 1964 59.10%
Mar 1, 1964 58.70%
Feb 1, 1964 58.80%
Jan 1, 1964 58.60%
Dec 1, 1963 58.50%
Nov 1, 1963 58.80%
Oct 1, 1963 58.80%
Sep 1, 1963 58.70%
Aug 1, 1963 58.50%
Jul 1, 1963 58.70%
Jun 1, 1963 58.50%
May 1, 1963 58.80%
Apr 1, 1963 58.80%
Mar 1, 1963 58.60%
Feb 1, 1963 58.60%
Jan 1, 1963 58.60%
Dec 1, 1962 58.40%
Nov 1, 1962 58.50%
Oct 1, 1962 58.70%
Sep 1, 1962 59.00%
Aug 1, 1962 59.00%
Jul 1, 1962 58.50%
Jun 1, 1962 58.80%
May 1, 1962 58.90%
Apr 1, 1962 58.70%
Mar 1, 1962 58.90%
Feb 1, 1962 59.00%
Jan 1, 1962 58.80%
Dec 1, 1961 58.80%
Nov 1, 1961 59.10%
Oct 1, 1961 59.10%
Sep 1, 1961 59.00%
Aug 1, 1961 59.30%
Jul 1, 1961 59.30%
Jun 1, 1961 59.70%
May 1, 1961 59.40%
Apr 1, 1961 59.30%
Mar 1, 1961 59.70%
Feb 1, 1961 59.60%
Jan 1, 1961 59.60%
Dec 1, 1960 59.70%
Nov 1, 1960 59.80%
Oct 1, 1960 59.40%
Sep 1, 1960 59.70%
Aug 1, 1960 59.50%
Jul 1, 1960 59.50%
Jun 1, 1960 59.70%
May 1, 1960 59.50%
Apr 1, 1960 59.50%
Mar 1, 1960 58.50%
Feb 1, 1960 59.10%
Jan 1, 1960 59.10%
Dec 1, 1959 59.50%
Nov 1, 1959 59.10%
Oct 1, 1959 59.40%
Sep 1, 1959 59.30%
Aug 1, 1959 59.20%
Jul 1, 1959 59.40%
Jun 1, 1959 59.20%
May 1, 1959 59.20%
Apr 1, 1959 59.40%
Mar 1, 1959 59.30%
Feb 1, 1959 59.00%
Jan 1, 1959 59.30%
Dec 1, 1958 59.20%
Nov 1, 1958 59.20%
Oct 1, 1958 59.60%
Sep 1, 1958 59.70%
Aug 1, 1958 59.80%
Jul 1, 1958 59.60%
Jun 1, 1958 59.50%
May 1, 1958 59.80%
Apr 1, 1958 59.60%
Mar 1, 1958 59.30%
Feb 1, 1958 59.30%
Jan 1, 1958 59.30%
Dec 1, 1957 59.60%
Nov 1, 1957 59.50%
Oct 1, 1957 59.50%
Sep 1, 1957 59.60%
Aug 1, 1957 59.30%
Jul 1, 1957 60.00%
Jun 1, 1957 59.80%
May 1, 1957 59.50%
Apr 1, 1957 59.50%
Mar 1, 1957 59.80%
Feb 1, 1957 59.90%
Jan 1, 1957 59.50%
Dec 1, 1956 59.80%
Nov 1, 1956 59.80%
Oct 1, 1956 59.80%
Sep 1, 1956 60.00%
Aug 1, 1956 60.00%
Jul 1, 1956 60.10%
Jun 1, 1956 60.10%
May 1, 1956 60.20%
Apr 1, 1956 59.90%
Mar 1, 1956 59.80%
Feb 1, 1956 59.90%
Jan 1, 1956 60.20%
Dec 1, 1955 60.20%
Nov 1, 1955 59.90%
Oct 1, 1955 59.80%
Sep 1, 1955 59.70%
Aug 1, 1955 59.70%
Jul 1, 1955 59.30%
Jun 1, 1955 58.80%
May 1, 1955 58.80%
Apr 1, 1955 59.00%
Mar 1, 1955 58.50%
Feb 1, 1955 58.40%
Jan 1, 1955 58.60%
Dec 1, 1954 58.10%
Nov 1, 1954 58.60%
Oct 1, 1954 58.80%
Sep 1, 1954 59.20%
Aug 1, 1954 58.70%
Jul 1, 1954 58.40%
Jun 1, 1954 58.50%
May 1, 1954 58.90%
Apr 1, 1954 59.20%
Mar 1, 1954 59.10%
Feb 1, 1954 59.30%
Jan 1, 1954 58.60%
Dec 1, 1953 58.30%
Nov 1, 1953 58.60%
Oct 1, 1953 58.50%
Sep 1, 1953 58.50%
Aug 1, 1953 58.60%
Jul 1, 1953 58.90%
Jun 1, 1953 58.90%
May 1, 1953 58.60%
Apr 1, 1953 59.10%
Mar 1, 1953 59.60%
Feb 1, 1953 59.50%
Jan 1, 1953 59.50%
Dec 1, 1952 59.20%
Nov 1, 1952 59.10%
Oct 1, 1952 58.70%
Sep 1, 1952 59.20%
Aug 1, 1952 58.70%
Jul 1, 1952 58.90%
Jun 1, 1952 59.10%
May 1, 1952 59.10%
Apr 1, 1952 58.80%
Mar 1, 1952 58.90%
Feb 1, 1952 59.50%
Jan 1, 1952 59.50%
Dec 1, 1951 59.60%
Nov 1, 1951 59.20%
Oct 1, 1951 59.40%
Sep 1, 1951 59.10%
Aug 1, 1951 59.20%
Jul 1, 1951 59.40%
Jun 1, 1951 59.00%
May 1, 1951 59.40%
Apr 1, 1951 59.10%
Mar 1, 1951 59.80%
Feb 1, 1951 59.10%
Jan 1, 1951 59.10%
Dec 1, 1950 59.20%
Nov 1, 1950 59.30%
Oct 1, 1950 59.40%
Sep 1, 1950 59.20%
Aug 1, 1950 59.50%
Jul 1, 1950 59.10%
Jun 1, 1950 59.40%
May 1, 1950 59.10%
Apr 1, 1950 59.20%
Mar 1, 1950 58.80%
Feb 1, 1950 58.90%
Jan 1, 1950 58.90%
Dec 1, 1949 59.20%
Nov 1, 1949 59.40%
Oct 1, 1949 59.60%
Sep 1, 1949 59.10%
Aug 1, 1949 59.20%
Jul 1, 1949 58.90%
Jun 1, 1949 58.60%
May 1, 1949 59.00%
Apr 1, 1949 58.80%
Mar 1, 1949 58.90%
Feb 1, 1949 59.00%
Jan 1, 1949 58.70%
Dec 1, 1948 59.10%
Nov 1, 1948 58.70%
Oct 1, 1948 58.70%
Sep 1, 1948 58.90%
Aug 1, 1948 58.90%
Jul 1, 1948 59.30%
Jun 1, 1948 59.20%
May 1, 1948 58.30%
Apr 1, 1948 59.00%
Mar 1, 1948 58.50%
Feb 1, 1948 58.90%
Jan 1, 1948 58.60%

The US Labor Force Participation Rate is the percentage of the US working-age population (age 16 and over) that is in the work force.

This includes both those who are employed, and unemployed but looking for work.

Source: US Bureau of Labor Statisticshere.