Date Value Value
Dec 31, 2016 0.90% GDP
Dec 31, 2015 0.93% GDP
Dec 31, 2014 0.97% GDP
Dec 31, 2013 1.05% GDP
Dec 31, 2012 1.17% GDP
Dec 31, 2011 1.30% GDP
Dec 31, 2010 1.61% GDP
Dec 31, 2009 1.59% GDP
Dec 31, 2008 1.49% GDP
Dec 31, 2007 1.44% GDP
Dec 31, 2006 1.54% GDP
Dec 31, 2005 1.41% GDP
Dec 31, 2004 1.43% GDP
Dec 31, 2003 1.40% GDP
Dec 31, 2002 1.39% GDP
Dec 31, 2001 1.30% GDP
Dec 31, 2000 1.09% GDP
Dec 31, 1999 1.21% GDP
Dec 31, 1998 1.36% GDP
Dec 31, 1997 1.40% GDP
Dec 31, 1996 1.54% GDP
Dec 31, 1995 1.57% GDP

Slovenia Military Spending — percent of Slovenian GDP.

Source: World Bank > Slovenia > Slovenia Military Spending