Date Value Value
Dec 31, 2017 7.91%
Dec 31, 2016 7.81%
Dec 31, 2015 7.73%
Dec 31, 2014 6.38%
Dec 31, 2013 7.30%
Dec 31, 2012 7.10%
Dec 31, 2011 6.90%
Dec 31, 2010 8.07%
Dec 31, 2009 9.99%
Dec 31, 2008 10.85%
Dec 31, 2007 11.71%
Dec 31, 2006 10.32%
Dec 31, 2005 9.53%
Dec 31, 2004 8.75%
Dec 31, 2003 7.89%
Dec 31, 2002 7.09%
Dec 31, 2001 6.30%
Dec 31, 2000 5.49%
Dec 31, 1999 4.70%
Dec 31, 1998 3.90%
Dec 31, 1997 3.10%
Dec 31, 1996 3.10%
Dec 31, 1995 3.09%
Dec 31, 1994 3.09%
Dec 31, 1993 3.09%
Dec 31, 1992 3.08%
Dec 31, 1991 3.07%

Mali unemployment rate, percentage of total Malian labor force.

Source: World Bank > Mali > Mali Unemployment