Date Value Value
Dec 31, 2015 4.53% GDP
Dec 31, 2014 4.75% GDP
Dec 31, 2013 4.21% GDP
Dec 31, 2012 4.01% GDP
Dec 31, 2011 4.06% GDP
Dec 31, 2010 4.13% GDP
Dec 31, 2009 4.02% GDP
Dec 31, 2008 4.00% GDP
Dec 31, 2007 4.69% GDP
Dec 31, 2006 4.63% GDP
Dec 31, 2005 4.52% GDP
Dec 31, 2004 4.56% GDP
Dec 31, 2003 4.60% GDP
Dec 31, 2002 4.74% GDP
Dec 31, 2001 5.43% GDP
Dec 31, 2000 5.39% GDP
Dec 31, 1999 4.77% GDP
Dec 31, 1998 4.02% GDP
Dec 31, 1997 4.31% GDP
Dec 31, 1996 5.37% GDP
Dec 31, 1995 6.37% GDP
Dec 31, 1994 6.64% GDP
Dec 31, 1993 6.01% GDP
Dec 31, 1992 7.98% GDP
Dec 31, 1991 5.15% GDP
Dec 31, 1990 7.55% GDP
Dec 31, 1988 1.19% GDP

Lebanon Military Spending — percent of Lebanese GDP.

Source: World Bank > Lebanon > Lebanon Military Spending