Date Value Value
Dec 31, 2016 36,776.21 USD
Dec 31, 2015 36,262.89 USD
Dec 31, 2014 35,717.69 USD
Dec 31, 2013 35,002.53 USD
Dec 31, 2012 34,086.31 USD
Dec 31, 2011 33,888.49 USD
Dec 31, 2010 32,550.00 USD
Dec 31, 2009 30,711.49 USD
Dec 31, 2008 31,553.64 USD
Dec 31, 2007 31,081.57 USD
Dec 31, 2006 29,446.26 USD
Dec 31, 2005 27,688.74 USD
Dec 31, 2004 25,896.68 USD
Dec 31, 2003 24,010.51 USD
Dec 31, 2002 23,252.47 USD
Dec 31, 2001 22,975.04 USD
Dec 31, 2000 23,015.91 USD
Dec 31, 1999 21,566.94 USD
Dec 31, 1998 21,241.44 USD
Dec 31, 1997 22,758.29 USD
Dec 31, 1996 21,835.03 USD
Dec 31, 1995 21,893.69 USD
Dec 31, 1994 21,813.72 USD
Dec 31, 1993 21,040.53 USD
Dec 31, 1992 20,155.24 USD
Dec 31, 1991 19,132.31 USD
Dec 31, 1990 18,250.96 USD
Dec 31, 1989 17,634.23 USD
Dec 31, 1988 17,421.17 USD
Dec 31, 1987 16,190.17 USD
Dec 31, 1986 14,421.71 USD
Dec 31, 1985 13,148.77 USD
Dec 31, 1984 13,190.91 USD
Dec 31, 1983 12,113.07 USD
Dec 31, 1982 11,604.90 USD
Dec 31, 1981 11,448.76 USD
Dec 31, 1980 10,727.34 USD
Dec 31, 1979 10,006.17 USD
Dec 31, 1978 9,473.46 USD
Dec 31, 1977 8,910.57 USD
Dec 31, 1976 8,091.36 USD
Dec 31, 1975 7,053.50 USD
Dec 31, 1974 7,153.31 USD
Dec 31, 1973 7,208.90 USD
Dec 31, 1972 6,604.21 USD
Dec 31, 1971 6,086.19 USD
Dec 31, 1970 5,796.13 USD
Dec 31, 1969 5,438.13 USD
Dec 31, 1968 4,962.70 USD
Dec 31, 1967 4,902.64 USD
Dec 31, 1966 4,948.76 USD
Dec 31, 1965 4,904.74 USD
Dec 31, 1964 4,392.20 USD
Dec 31, 1963 4,142.29 USD
Dec 31, 1962 3,703.47 USD
Dec 31, 1961 3,380.62 USD

Hong Kong Real GDP per capita in US constant 200 dollars (inflation-adjusted).

Source: World Bank > Hong Kong > Hong Kong Real GDP Per Capita