Date Value Value
Dec 31, 2016 2.39%
Dec 31, 2015 2.97%
Dec 31, 2014 4.49%
Dec 31, 2013 4.35%
Dec 31, 2012 4.07%
Dec 31, 2011 5.26%
Dec 31, 2010 2.25%
Dec 31, 2009 0.63%
Dec 31, 2008 4.33%
Dec 31, 2007 2.01%
Dec 31, 2006 2.05%
Dec 31, 2005 0.83%
Dec 31, 2004 -0.27%
Dec 31, 2003 -2.67%
Dec 31, 2002 -2.98%
Dec 31, 2001 -1.66%
Dec 31, 2000 -3.69%
Dec 31, 1999 -4.01%
Dec 31, 1998 2.91%
Dec 31, 1997 5.78%
Dec 31, 1996 6.28%
Dec 31, 1995 9.08%
Dec 31, 1994 8.74%
Dec 31, 1993 8.80%
Dec 31, 1992 9.65%
Dec 31, 1991 11.16%
Dec 31, 1990 10.43%
Dec 31, 1989 10.18%
Dec 31, 1988 7.89%
Dec 31, 1987 5.65%
Dec 31, 1986 3.38%
Dec 31, 1985 3.50%
Dec 31, 1984 8.65%
Dec 31, 1983 9.89%
Dec 31, 1982 10.97%

Hong Kong inflataion rate. Annual percentage change in Hong Kong Chinese consumer prices.

Source: World Bank > Hong Kong > Hong Kong Inflation