Date Value Value
Dec 31, 2016 43,740.99 USD
Dec 31, 2015 42,434.67 USD
Dec 31, 2014 40,315.29 USD
Dec 31, 2013 38,403.78 USD
Dec 31, 2012 36,730.88 USD
Dec 31, 2011 35,142.49 USD
Dec 31, 2010 32,550.00 USD
Dec 31, 2009 30,697.34 USD
Dec 31, 2008 31,515.66 USD
Dec 31, 2007 30,594.02 USD
Dec 31, 2006 28,224.21 USD
Dec 31, 2005 26,649.75 USD
Dec 31, 2004 24,928.10 USD
Dec 31, 2003 23,977.02 USD
Dec 31, 2002 24,665.89 USD
Dec 31, 2001 25,230.22 USD
Dec 31, 2000 25,756.66 USD
Dec 31, 1999 25,091.67 USD
Dec 31, 1998 25,808.97 USD
Dec 31, 1997 27,330.03 USD
Dec 31, 1996 24,818.15 USD
Dec 31, 1995 23,497.49 USD
Dec 31, 1994 22,502.58 USD
Dec 31, 1993 20,395.52 USD
Dec 31, 1992 17,976.43 USD
Dec 31, 1991 15,465.86 USD
Dec 31, 1990 13,485.54 USD
Dec 31, 1989 12,097.78 USD
Dec 31, 1988 10,609.75 USD
Dec 31, 1987 9,071.33 USD
Dec 31, 1986 7,435.03 USD
Dec 31, 1985 6,542.93 USD
Dec 31, 1984 6,208.23 USD
Dec 31, 1983 5,595.24 USD
Dec 31, 1982 6,133.78 USD
Dec 31, 1981 5,991.32 USD
Dec 31, 1980 5,700.41 USD
Dec 31, 1979 4,569.45 USD
Dec 31, 1978 3,923.94 USD
Dec 31, 1977 3,429.42 USD
Dec 31, 1976 2,850.01 USD
Dec 31, 1975 2,252.11 USD
Dec 31, 1974 2,144.61 USD
Dec 31, 1973 1,893.18 USD
Dec 31, 1972 1,384.74 USD
Dec 31, 1971 1,106.47 USD
Dec 31, 1970 960.03 USD
Dec 31, 1969 825.52 USD
Dec 31, 1968 714.48 USD
Dec 31, 1967 723.24 USD
Dec 31, 1966 685.93 USD
Dec 31, 1965 676.81 USD
Dec 31, 1964 629.59 USD
Dec 31, 1963 565.73 USD
Dec 31, 1962 487.82 USD
Dec 31, 1961 436.75 USD
Dec 31, 1960 429.44 USD

Hong Kong GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Hong Kong > Hong Kong GDP Per Capita