Date Value Value
Dec 31, 2011 0.13 metric tons
Dec 31, 2010 0.12 metric tons
Dec 31, 2009 0.12 metric tons
Dec 31, 2008 0.10 metric tons
Dec 31, 2007 0.14 metric tons
Dec 31, 2006 0.14 metric tons
Dec 31, 2005 0.19 metric tons
Dec 31, 2004 0.20 metric tons
Dec 31, 2003 0.19 metric tons
Dec 31, 2002 0.17 metric tons
Dec 31, 2001 0.18 metric tons
Dec 31, 2000 0.18 metric tons
Dec 31, 1999 0.19 metric tons
Dec 31, 1998 0.18 metric tons
Dec 31, 1997 0.27 metric tons
Dec 31, 1996 0.32 metric tons
Dec 31, 1995 0.30 metric tons
Dec 31, 1994 0.28 metric tons

Eritrea Carbon Dioxide emissions per capita (metric tons). Includes CO2 emissions from burning fossil fuels and cement manufacturing.

Source: World Bank > Eritrea > Eritrea CO2 Emissions Per Capita