Date Value Value
Dec 31, 2014 6.77% GDP
Dec 31, 2013 6.95% GDP
Dec 31, 2012 6.70% GDP
Dec 31, 2011 6.81% GDP
Dec 31, 2010 6.91% GDP
Dec 31, 2009 6.83% GDP
Dec 31, 2008 6.21% GDP
Dec 31, 2007 6.32% GDP
Dec 31, 2006 6.68% GDP
Dec 31, 2005 7.19% GDP
Dec 31, 2004 7.30% GDP
Dec 31, 2003 7.61% GDP
Dec 31, 2002 7.90% GDP
Dec 31, 2001 8.02% GDP
Dec 31, 2000 8.17% GDP
Dec 31, 1999 8.16% GDP
Dec 31, 1998 8.43% GDP
Dec 31, 1997 8.21% GDP
Dec 31, 1996 7.58% GDP
Dec 31, 1995 6.38% GDP

El Salvador Healthcare Spending — percent of Salvadoran GDP.

Source: World Bank > El Salvador > El Salvador Health Spending