Date Value Value
Dec 31, 2016 72.49
Dec 31, 2015 72.15
Dec 31, 2014 71.80
Dec 31, 2013 71.43
Dec 31, 2012 71.04
Dec 31, 2011 70.63
Dec 31, 2010 70.20
Dec 31, 2009 69.76
Dec 31, 2008 69.31
Dec 31, 2007 68.86
Dec 31, 2006 68.40
Dec 31, 2005 67.94
Dec 31, 2004 67.46
Dec 31, 2003 66.96
Dec 31, 2002 66.45
Dec 31, 2001 65.90
Dec 31, 2000 65.32
Dec 31, 1999 64.70
Dec 31, 1998 64.04
Dec 31, 1997 63.34
Dec 31, 1996 62.61
Dec 31, 1995 61.87
Dec 31, 1994 61.13
Dec 31, 1993 60.40
Dec 31, 1992 59.70
Dec 31, 1991 59.03
Dec 31, 1990 58.40
Dec 31, 1989 57.80
Dec 31, 1988 57.22
Dec 31, 1987 56.65
Dec 31, 1986 56.10
Dec 31, 1985 55.58
Dec 31, 1984 55.10
Dec 31, 1983 54.68
Dec 31, 1982 54.29
Dec 31, 1981 53.92
Dec 31, 1980 53.48
Dec 31, 1979 52.88
Dec 31, 1978 52.08
Dec 31, 1977 51.10
Dec 31, 1976 49.98
Dec 31, 1975 48.87
Dec 31, 1974 47.92
Dec 31, 1973 47.29
Dec 31, 1972 47.03
Dec 31, 1971 47.14
Dec 31, 1970 47.52
Dec 31, 1969 48.05
Dec 31, 1968 48.53
Dec 31, 1967 48.84
Dec 31, 1966 48.90
Dec 31, 1965 48.69
Dec 31, 1964 48.26
Dec 31, 1963 47.69
Dec 31, 1962 47.09
Dec 31, 1961 46.46
Dec 31, 1960 45.83

Bangladesh life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Bangladesh > Bangladesh Life Expectancy