Date Value Value
Dec 31, 2014 9.42% GDP
Dec 31, 2013 9.36% GDP
Dec 31, 2012 9.36% GDP
Dec 31, 2011 9.20% GDP
Dec 31, 2010 9.02% GDP
Dec 31, 2009 9.05% GDP
Dec 31, 2008 8.78% GDP
Dec 31, 2007 8.53% GDP
Dec 31, 2006 8.49% GDP
Dec 31, 2005 8.45% GDP
Dec 31, 2004 8.57% GDP
Dec 31, 2003 8.32% GDP
Dec 31, 2002 8.39% GDP
Dec 31, 2001 8.18% GDP
Dec 31, 2000 8.08% GDP
Dec 31, 1999 7.79% GDP
Dec 31, 1998 7.66% GDP
Dec 31, 1997 7.50% GDP
Dec 31, 1996 7.44% GDP
Dec 31, 1995 7.26% GDP

Australia Healthcare Spending — percent of Australian GDP.

Source: World Bank > Australia > Australia Health Spending