Date Value Value
Dec 31, 2015 85.12%
Dec 31, 2010 83.01%
Dec 31, 2007 61.43%
Dec 31, 2002 69.15%
Dec 31, 1999 68.00%
Dec 31, 1990 65.00%

Zambia Literacy rate. Percent of Zambian adults (age 15+) who can read and write.

Source: World Bank > Zambia > Zambia Literacy Rate