Vanuatu GDP Per Capita Chart
Current Vanuatu GDP Per Capita: 3,147.96 USD
Vanuatu GDP Per Capita for Dec 2014
Mean: 1,633.12 USD
Median: 1,376.47 USD
Min: 808.22 USD (Dec 1982)
Max: 3,275.02 USD (Dec 2011)

Vanuatu GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Vanuatu > Vanuatu GDP Per Capita