Vanuatu GDP Per Capita Chart
Current Vanuatu GDP Per Capita: 3,123.61 USD
Vanuatu GDP Per Capita for Dec 2017
Mean: 1,733.84 USD
Median: 1,427.10 USD
Min: 808.21 USD (Dec 1982)
Max: 3,275.09 USD (Dec 2011)

Vanuatu GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Vanuatu > Vanuatu GDP Per Capita