Vanuatu GDP Per Capita Chart
Current Vanuatu GDP Per Capita: 2,805.31 USD
Vanuatu GDP Per Capita for Dec 2015
Mean: 1,664.80 USD
Median: 1,390.32 USD
Min: 808.22 USD (Dec 1982)
Max: 3,275.02 USD (Dec 2011)

Vanuatu GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Vanuatu > Vanuatu GDP Per Capita