US Virgin Islands Population Chart
Current US Virgin Islands Population: 102,951.00
US Virgin Islands Population for Dec 2016
Mean: 91,461.07
Median: 104,170.00
Min: 32,000.00 (Dec 1960)
Max: 108,639.00 (Dec 2000)

US Virgin Islands total population.

Source: World Bank > US Virgin Islands > US Virgin Islands Population