Date Value Value
Dec 31, 2014 3.80%
Dec 31, 2013 4.20%
Dec 31, 2012 4.20%
Dec 31, 2011 4.20%
Dec 31, 2010 4.20%
Dec 31, 2009 4.20%
Dec 31, 2008 3.60%
Dec 31, 2007 3.00%
Dec 31, 2006 3.60%
Dec 31, 2005 2.00%
Dec 31, 2004 2.50%
Dec 31, 2003 3.20%
Dec 31, 2002 3.50%
Dec 31, 2001 2.40%
Dec 31, 2000 2.80%
Dec 31, 1999 2.80%
Dec 31, 1998 2.80%
Dec 31, 1997 2.80%
Dec 31, 1996 2.20%
Dec 31, 1995 2.70%
Dec 31, 1994 3.20%
Dec 31, 1993 2.70%
Dec 31, 1992 2.90%
Dec 31, 1991 3.00%

Uganda unemployment rate, percentage of total Ugandan labor force.

Source: World Bank > Uganda > Uganda Unemployment