South Korea Life Expectancy Chart
Current South Korea Life Expectancy: 82.16
South Korea Life Expectancy for Dec 2015
Mean: 69.42
Median: 70.07
Min: 53.00 (Dec 1960)
Max: 82.16 (Dec 2015)

South Korea life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > South Korea > South Korea Life Expectancy