South Korea Life Expectancy Chart
Current South Korea Life Expectancy: 82.16
South Korea Life Expectancy for Dec 2014
Mean: 69.19
Median: 69.81
Min: 53.00 (Dec 1960)
Max: 82.16 (Dec 2014)

South Korea life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > South Korea > South Korea Life Expectancy