South Korea Life Expectancy Chart
Current South Korea Life Expectancy: 82.02
South Korea Life Expectancy for Dec 2016
Mean: 69.70
Median: 70.55
Min: 53.00 (Dec 1960)
Max: 82.02 (Dec 2016)

South Korea life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > South Korea > South Korea Life Expectancy