Date Value Value
Dec 31, 2015 1,934.86 USD
Dec 31, 2014 2,021.36 USD
Dec 31, 2013 1,890.00 USD
Dec 31, 2012 1,866.71 USD
Dec 31, 2011 1,648.85 USD
Dec 31, 2010 1,276.35 USD
Dec 31, 2009 1,161.23 USD
Dec 31, 2008 1,208.35 USD
Dec 31, 2007 1,048.77 USD
Dec 31, 2006 950.05 USD
Dec 31, 2005 881.96 USD
Dec 31, 2004 819.31 USD
Dec 31, 2003 745.46 USD
Dec 31, 2002 785.62 USD
Dec 31, 2001 945.53 USD
Dec 31, 2000 1,055.22 USD
Dec 31, 1999 1,201.57 USD
Dec 31, 1998 1,206.63 USD
Dec 31, 1997 1,495.08 USD
Dec 31, 1996 1,529.79 USD
Dec 31, 1995 1,445.66 USD
Dec 31, 1994 1,330.73 USD
Dec 31, 1993 1,210.41 USD
Dec 31, 1992 1,147.87 USD
Dec 31, 1991 998.73 USD
Dec 31, 1990 970.07 USD
Dec 31, 1989 1,095.72 USD
Dec 31, 1988 1,053.30 USD
Dec 31, 1987 831.76 USD
Dec 31, 1986 755.75 USD
Dec 31, 1985 857.83 USD
Dec 31, 1984 962.27 USD
Dec 31, 1983 707.85 USD
Dec 31, 1982 764.48 USD
Dec 31, 1981 785.42 USD
Dec 31, 1980 731.59 USD
Dec 31, 1979 678.63 USD
Dec 31, 1978 515.54 USD
Dec 31, 1977 447.95 USD
Dec 31, 1976 414.17 USD
Dec 31, 1975 385.72 USD
Dec 31, 1974 453.69 USD
Dec 31, 1973 308.17 USD
Dec 31, 1972 235.27 USD
Dec 31, 1971 301.16 USD
Dec 31, 1969 184.71 USD
Dec 31, 1968 187.32 USD
Dec 31, 1967 173.39 USD

Solomon Islands GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Solomon Islands > Solomon Islands GDP Per Capita