Date Value Value
Dec 31, 2014 53.50%
Dec 31, 2013 51.50%
Dec 31, 2012 48.10%
Dec 31, 2011 42.20%
Dec 31, 2010 40.90%
Dec 31, 2009 38.10%
Dec 31, 2008 35.60%
Dec 31, 2007 33.15%
Dec 31, 2006 27.20%
Dec 31, 2005 26.30%
Dec 31, 2004 23.50%

Serbia Internet Penetration. Percent of Serbian population that uses the Internet.

Source: World Bank > Serbia > Serbia Internet Users