Date Value Value
Dec 31, 2015 19.84% GDP
Dec 31, 2014 19.62% GDP
Dec 31, 2012 18.98% GDP
Dec 31, 2011 19.00% GDP
Dec 31, 2010 18.68% GDP
Dec 31, 2009 17.98% GDP
Dec 31, 2001 16.12% GDP
Dec 31, 2000 16.13% GDP
Dec 31, 1999 15.51% GDP
Dec 31, 1998 14.79% GDP
Dec 31, 1997 14.71% GDP
Dec 31, 1996 14.25% GDP

Senegal tax revenue (percent of GDP). Excludes most social security contributions.

Source: World Bank > Senegal > Senegal Tax Revenue