Date Value Value
Dec 31, 2015 21,312.81 USD
Dec 31, 2014 21,030.91 USD
Dec 31, 2013 20,753.12 USD
Dec 31, 2012 20,696.58 USD
Dec 31, 2011 20,121.84 USD
Dec 31, 2010 18,753.98 USD
Dec 31, 2009 18,346.40 USD
Dec 31, 2008 18,465.97 USD
Dec 31, 2007 17,461.25 USD
Dec 31, 2006 16,904.09 USD
Dec 31, 2005 16,447.79 USD
Dec 31, 2004 15,774.72 USD
Dec 31, 2003 14,869.82 USD
Dec 31, 2002 14,232.22 USD
Dec 31, 2001 14,640.44 USD
Dec 31, 2000 14,979.75 USD
Dec 31, 1999 14,673.31 USD
Dec 31, 1998 15,165.36 USD
Dec 31, 1997 15,114.03 USD
Dec 31, 1996 15,096.60 USD
Dec 31, 1995 14,972.42 USD
Dec 31, 1994 15,332.97 USD
Dec 31, 1993 15,642.72 USD
Dec 31, 1992 16,080.87 USD
Dec 31, 1991 15,831.71 USD
Dec 31, 1990 14,979.94 USD
Dec 31, 1989 14,309.70 USD
Dec 31, 1988 14,837.36 USD
Dec 31, 1987 14,268.67 USD
Dec 31, 1986 15,488.05 USD
Dec 31, 1985 15,496.69 USD
Dec 31, 1984 17,288.42 USD
Dec 31, 1983 18,937.12 USD
Dec 31, 1982 21,857.66 USD
Dec 31, 1981 25,997.27 USD
Dec 31, 1980 26,419.13 USD
Dec 31, 1979 26,356.73 USD
Dec 31, 1978 25,487.32 USD
Dec 31, 1977 27,263.10 USD
Dec 31, 1976 26,967.96 USD
Dec 31, 1975 25,441.60 USD
Dec 31, 1974 26,530.84 USD
Dec 31, 1973 22,765.04 USD
Dec 31, 1972 19,474.62 USD
Dec 31, 1971 16,938.86 USD
Dec 31, 1970 15,134.41 USD
Dec 31, 1969 14,536.29 USD
Dec 31, 1968 14,247.28 USD

Saudi Arabia Real GDP per capita in US constant 2000 dollars (inflation-adjusted).

Source: World Bank > Saudi Arabia > Saudi Arabia Real GDP Per Capita