Date Value Value
Dec 31, 2015 1.85% GDP
Dec 31, 2014 1.79% GDP
Dec 31, 2013 2.09% GDP
Dec 31, 2012 1.91% GDP
Dec 31, 2011 2.00% GDP
Dec 31, 2010 1.98% GDP
Dec 31, 2009 2.03% GDP
Dec 31, 2008 1.84% GDP
Dec 31, 2007 1.82% GDP
Dec 31, 2006 1.95% GDP
Dec 31, 2005 2.05% GDP
Dec 31, 2004 1.97% GDP
Dec 31, 2003 1.89% GDP
Dec 31, 2002 1.94% GDP
Dec 31, 2001 1.91% GDP
Dec 31, 2000 1.86% GDP
Dec 31, 1999 1.89% GDP
Dec 31, 1998 1.88% GDP
Dec 31, 1997 2.04% GDP
Dec 31, 1996 2.12% GDP
Dec 31, 1995 2.26% GDP
Dec 31, 1994 2.18% GDP
Dec 31, 1993 2.31% GDP
Dec 31, 1992 2.35% GDP
Dec 31, 1991 2.37% GDP
Dec 31, 1990 2.38% GDP
Dec 31, 1989 2.40% GDP
Dec 31, 1988 2.39% GDP

Portugal Military Spending — percent of Portuguese GDP.

Source: World Bank > Portugal > Portugal Military Spending