Date Value Value
Dec 31, 2015 1.18% GDP
Dec 31, 2014 1.17% GDP
Dec 31, 2013 1.18% GDP
Dec 31, 2012 1.25% GDP
Dec 31, 2011 1.30% GDP
Dec 31, 2010 1.34% GDP
Dec 31, 2009 1.41% GDP
Dec 31, 2008 1.32% GDP
Dec 31, 2007 1.37% GDP
Dec 31, 2006 1.41% GDP
Dec 31, 2005 1.41% GDP
Dec 31, 2004 1.44% GDP
Dec 31, 2003 1.46% GDP
Dec 31, 2002 1.45% GDP
Dec 31, 2001 1.45% GDP
Dec 31, 2000 1.45% GDP
Dec 31, 1999 1.59% GDP
Dec 31, 1998 1.58% GDP
Dec 31, 1997 1.66% GDP
Dec 31, 1996 1.76% GDP
Dec 31, 1995 1.79% GDP
Dec 31, 1994 1.91% GDP
Dec 31, 1993 2.02% GDP
Dec 31, 1992 2.21% GDP
Dec 31, 1991 2.24% GDP
Dec 31, 1990 2.36% GDP
Dec 31, 1989 2.51% GDP
Dec 31, 1988 2.60% GDP

Netherlands Military Spending — percent of Dutch GDP.

Source: World Bank > Netherlands > Netherlands Military Spending