Date Value Value
Dec 31, 2016 8.10%
Dec 31, 2015 8.14%
Dec 31, 2014 8.20%
Dec 31, 2013 7.30%
Dec 31, 2012 6.93%
Dec 31, 2011 6.90%
Dec 31, 2010 7.30%
Dec 31, 2009 9.42%
Dec 31, 2008 10.57%
Dec 31, 2007 11.70%
Dec 31, 2006 10.42%
Dec 31, 2005 9.58%
Dec 31, 2004 8.75%
Dec 31, 2003 4.53%
Dec 31, 2002 7.32%
Dec 31, 2001 7.62%
Dec 31, 2000 7.95%
Dec 31, 1999 9.28%
Dec 31, 1998 7.37%
Dec 31, 1997 3.30%
Dec 31, 1996 8.02%
Dec 31, 1995 7.38%
Dec 31, 1994 11.91%
Dec 31, 1993 12.24%
Dec 31, 1992 7.06%
Dec 31, 1991 7.23%

Mali unemployment rate, percentage of total Malian labor force.

Source: World Bank > Mali > Mali Unemployment