Date Value Value
Dec 31, 2017 9.70%
Dec 31, 2016 10.60%
Dec 31, 2015 10.60%
Dec 31, 2014 8.20%
Dec 31, 2013 7.30%
Dec 31, 2012 6.90%
Dec 31, 2011 6.90%
Dec 31, 2010 7.30%
Dec 31, 2009 9.40%
Dec 31, 2008 10.60%
Dec 31, 2007 11.70%
Dec 31, 2006 10.40%
Dec 31, 2005 9.60%
Dec 31, 2004 8.80%
Dec 31, 2003 4.50%
Dec 31, 2002 7.30%
Dec 31, 2001 7.60%
Dec 31, 2000 8.00%
Dec 31, 1999 10.50%
Dec 31, 1998 7.40%
Dec 31, 1997 3.30%
Dec 31, 1996 8.00%
Dec 31, 1995 7.40%
Dec 31, 1994 11.90%
Dec 31, 1993 12.20%
Dec 31, 1992 7.10%
Dec 31, 1991 7.20%

Mali unemployment rate, percentage of total Malian labor force.

Source: World Bank > Mali > Mali Unemployment