Mali Population Chart
Current Mali Population: 17.60 Million
Mali Population for Dec 2015
Mean: 9.26 Million
Median: 8.13 Million
Min: 5.26 Million (Dec 1960)
Max: 17.60 Million (Dec 2015)

Mali total population.

Source: World Bank > Mali > Mali Population