Mali Population Chart
Current Mali Population: 17.99 Million
Mali Population for Dec 2016
Mean: 9.38 Million
Median: 8.18 Million
Min: 5.26 Million (Dec 1960)
Max: 17.99 Million (Dec 2016)

Mali total population.

Source: World Bank > Mali > Mali Population