Laos Real GDP Per Capita Chart
Current Laos Real GDP Per Capita: 1,531.22 USD
Laos Real GDP Per Capita for Dec 2015
Mean: 762.56 USD
Median: 657.31 USD
Min: 402.75 USD (Dec 1988)
Max: 1,531.22 USD (Dec 2015)

Laos Real GDP per capita in US constant 2000 dollars (inflation-adjusted).

Source: World Bank > Laos > Laos Real GDP Per Capita