Laos Real GDP Per Capita Chart
Current Laos Real GDP Per Capita: 1,642.73 USD
Laos Real GDP Per Capita for Dec 2016
Mean: 791.46 USD
Median: 672.17 USD
Min: 401.63 USD (Dec 1988)
Max: 1,642.73 USD (Dec 2016)

Laos Real GDP per capita in US constant 2000 dollars (inflation-adjusted).

Source: World Bank > Laos > Laos Real GDP Per Capita