Kazakhstan Population Chart
Current Kazakhstan Population: 18.04 Million
Kazakhstan Population for Dec 2017
Mean: 14.66 Million
Median: 15.02 Million
Min: 9.71 Million (Dec 1960)
Max: 18.04 Million (Dec 2017)

Kazakhstan total population.

Source: World Bank > Kazakhstan > Kazakhstan Population