Kazakhstan Population Chart
Current Kazakhstan Population: 17.54 Million
Kazakhstan Population for Dec 2015
Mean: 14.55 Million
Median: 14.97 Million
Min: 9.71 Million (Dec 1960)
Max: 17.54 Million (Dec 2015)

Kazakhstan total population.

Source: World Bank > Kazakhstan > Kazakhstan Population