Kazakhstan Population Chart
Current Kazakhstan Population: 17.79 Million
Kazakhstan Population for Dec 2016
Mean: 14.61 Million
Median: 15.01 Million
Min: 9.71 Million (Dec 1960)
Max: 17.79 Million (Dec 2016)

Kazakhstan total population.

Source: World Bank > Kazakhstan > Kazakhstan Population