Jordan Exports Chart
Current Jordan Exports: 46.44% GDP
Jordan Exports for Dec 2009
Mean: 45.28% GDP
Median: 45.62% GDP
Min: 28.30% GDP (Dec 1986)
Max: 59.84% GDP (Dec 1990)

Jordan Exports of goods and services (% of GDP) to foreign countries.

Source: World Bank > Jordan > Jordan Exports