Date Value Value
Dec 31, 2017 188.00% GDP
Dec 31, 2016 187.00% GDP
Dec 31, 2015 195.90% GDP
Dec 31, 2014 213.09% GDP
Dec 31, 2013 221.61% GDP
Dec 31, 2012 215.85% GDP
Dec 31, 2011 212.85% GDP
Dec 31, 2010 205.32% GDP
Dec 31, 2009 178.14% GDP
Dec 31, 2008 193.42% GDP
Dec 31, 2007 186.41% GDP
Dec 31, 2006 185.19% GDP
Dec 31, 2005 177.45% GDP
Dec 31, 2004 167.78% GDP
Dec 31, 2003 150.78% GDP
Dec 31, 2002 132.08% GDP
Dec 31, 2001 122.77% GDP
Dec 31, 2000 126.03% GDP
Dec 31, 1999 112.72% GDP
Dec 31, 1998 110.83% GDP
Dec 31, 1997 115.04% GDP
Dec 31, 1996 121.68% GDP
Dec 31, 1995 126.21% GDP
Dec 31, 1994 119.29% GDP
Dec 31, 1993 120.36% GDP
Dec 31, 1992 122.67% GDP
Dec 31, 1991 119.33% GDP
Dec 31, 1990 117.27% GDP
Dec 31, 1989 118.33% GDP
Dec 31, 1988 120.13% GDP
Dec 31, 1987 112.77% GDP
Dec 31, 1986 104.71% GDP
Dec 31, 1985 103.92% GDP
Dec 31, 1984 103.96% GDP
Dec 31, 1983 94.07% GDP
Dec 31, 1982 84.87% GDP
Dec 31, 1981 90.53% GDP
Dec 31, 1980 88.75% GDP
Dec 31, 1979 89.63% GDP
Dec 31, 1978 85.58% GDP
Dec 31, 1977 83.36% GDP
Dec 31, 1976 89.44% GDP
Dec 31, 1975 83.40% GDP
Dec 31, 1974 86.63% GDP
Dec 31, 1973 85.42% GDP
Dec 31, 1972 84.39% GDP
Dec 31, 1971 89.36% GDP
Dec 31, 1970 93.19% GDP
Dec 31, 1969 94.97% GDP
Dec 31, 1968 90.21% GDP
Dec 31, 1967 80.63% GDP
Dec 31, 1966 75.91% GDP
Dec 31, 1965 68.82% GDP
Dec 31, 1964 72.92% GDP
Dec 31, 1963 73.08% GDP
Dec 31, 1962 78.35% GDP
Dec 31, 1961 83.04% GDP
Dec 31, 1960 0.00% GDP

Hong Kong Exports of goods and services (% of GDP) to foreign countries.

Source: World Bank > Hong Kong > Hong Kong Exports