Haiti Military Spending Chart
Current Haiti Military Spending: 0.09% GDP
Haiti Military Spending for Dec 1995
Mean: 0.09% GDP
Median: 0.09% GDP
Min: 0.08% GDP (Dec 1994)
Max: 0.09% GDP (Dec 1995)

Haiti Military Spending — percent of Haitian GDP.

Source: World Bank > Haiti > Haiti Military Spending