Guatemala Population Chart
Current Guatemala Population: 16.58 Million
Guatemala Population for Dec 2016
Mean: 9.39 Million
Median: 8.84 Million
Min: 4.21 Million (Dec 1960)
Max: 16.58 Million (Dec 2016)

Guatemala total population.

Source: World Bank > Guatemala > Guatemala Population