Guatemala Population Chart
Current Guatemala Population: 16.58 Million
Guatemala Population for Dec 2016
Mean: 8.52 Million
Median: 7.85 Million
Min: 3.11 Million (Dec 1950)
Max: 16.58 Million (Dec 2016)

Guatemala total population.

Source: World Bank > Guatemala > Guatemala Population