Guatemala Population Chart
Current Guatemala Population: 16.91 Million
Guatemala Population for Dec 2017
Mean: 9.52 Million
Median: 8.95 Million
Min: 4.21 Million (Dec 1960)
Max: 16.91 Million (Dec 2017)

Guatemala total population.

Source: World Bank > Guatemala > Guatemala Population