Guatemala Population Chart
Current Guatemala Population: 16.34 Million
Guatemala Population for Dec 2015
Mean: 9.19 Million
Median: 8.63 Million
Min: 4.13 Million (Dec 1960)
Max: 16.34 Million (Dec 2015)

Guatemala total population.

Source: World Bank > Guatemala > Guatemala Population