Guam Population Chart
Current Guam Population: 164,229.00
Guam Population for Dec 2017
Mean: 122,812.60
Median: 126,097.50
Min: 66,742.00 (Dec 1960)
Max: 164,229.00 (Dec 2017)

Guam total population.

Source: World Bank > Guam > Guam Population