Guam Population Chart
Current Guam Population: 169,885.00
Guam Population for Dec 2015
Mean: 121,744.32
Median: 123,300.50
Min: 66,741.00 (Dec 1960)
Max: 169,885.00 (Dec 2015)

Guam total population.

Source: World Bank > Guam > Guam Population