Fiji Life Expectancy Chart
Current Fiji Life Expectancy: 70.22
Fiji Life Expectancy for Dec 2015
Mean: 64.32
Median: 64.99
Min: 55.96 (Dec 1960)
Max: 70.22 (Dec 2015)

Fiji life expectancy at birth, both genders.

Source: World Bank > Fiji > Fiji Life Expectancy