Faeroe Islands Population Chart
Current Faeroe Islands Population: 48,199.00
Faeroe Islands Population for Dec 2015
Mean: 43,707.82
Median: 44,893.50
Min: 34,266.00 (Dec 1960)
Max: 48,629.00 (Dec 2008)

Faeroe Islands total population.

Source: World Bank > Faeroe Islands > Faeroe Islands Population