Faeroe Islands Population Chart
Current Faeroe Islands Population: 49,290.00
Faeroe Islands Population for Dec 2017
Mean: 44,326.74
Median: 46,163.50
Min: 34,661.00 (Dec 1960)
Max: 49,290.00 (Dec 2017)

Faeroe Islands total population.

Source: World Bank > Faeroe Islands > Faeroe Islands Population