Faeroe Islands Population Chart
Current Faeroe Islands Population: 49,117.00
Faeroe Islands Population for Dec 2016
Mean: 42,492.87
Median: 44,700.00
Min: 31,503.00 (Dec 1950)
Max: 49,117.00 (Dec 2016)

Faeroe Islands total population.

Source: World Bank > Faeroe Islands > Faeroe Islands Population