Date Value Value
Dec 31, 2014 79.80%
Dec 31, 2013 80.60%
Dec 31, 2012 80.70%
Dec 31, 2011 80.60%
Dec 31, 2010 80.60%
Dec 31, 2009 80.50%
Dec 31, 2008 80.70%
Dec 31, 2007 80.70%
Dec 31, 2006 80.60%
Dec 31, 2005 80.80%
Dec 31, 2004 81.00%
Dec 31, 2003 81.00%
Dec 31, 2002 81.20%
Dec 31, 2001 81.50%
Dec 31, 2000 81.40%
Dec 31, 1999 81.50%
Dec 31, 1998 81.50%
Dec 31, 1997 81.90%
Dec 31, 1996 81.80%
Dec 31, 1995 81.50%
Dec 31, 1994 81.40%
Dec 31, 1993 81.20%
Dec 31, 1992 81.10%
Dec 31, 1991 80.50%

Equatorial Guinea Employment Population Ratio (or Employment to Population Ratio) indicates the percentage of the total Equatorial Guinean working-age population (15+) that is employed.

Source: World Bank > Equatorial Guinea > Equatorial Guinea Employment Population Ratio