Ecuador Population Growth Rate Chart
Current Ecuador Population Growth Rate: 1.48%
Ecuador Population Growth Rate for Dec 2016
Mean: 2.30%
Median: 2.44%
Min: 1.48% (Dec 2016)
Max: 2.92% (Dec 1967)

Ecuador population growth rate per year. Annual percentage increase in total Ecuadorian population.

Source: World Bank > Ecuador > Ecuador Population Growth Rate