Ecuador Population Growth Rate Chart
Current Ecuador Population Growth Rate: 1.51%
Ecuador Population Growth Rate for Dec 2015
Mean: 2.31%
Median: 2.45%
Min: 1.51% (Dec 2015)
Max: 2.92% (Dec 1967)

Ecuador population growth rate per year. Annual percentage increase in total Ecuadorian population.

Source: World Bank > Ecuador > Ecuador Population Growth Rate