Djibouti Population Chart
Current Djibouti Population: 956,985.00
Djibouti Population for Dec 2017
Mean: 503,307.88
Median: 546,431.50
Min: 83,636.00 (Dec 1960)
Max: 956,985.00 (Dec 2017)

Djibouti total population.

Source: World Bank > Djibouti > Djibouti Population