Djibouti Population Chart
Current Djibouti Population: 887,861.00
Djibouti Population for Dec 2015
Mean: 485,930.45
Median: 504,415.50
Min: 83,636.00 (Dec 1960)
Max: 887,861.00 (Dec 2015)

Djibouti total population.

Source: World Bank > Djibouti > Djibouti Population