Date Value Value
Dec 31, 2015 1.15% GDP
Dec 31, 2014 1.15% GDP
Dec 31, 2013 1.23% GDP
Dec 31, 2012 1.35% GDP
Dec 31, 2011 1.31% GDP
Dec 31, 2010 1.40% GDP
Dec 31, 2009 1.35% GDP
Dec 31, 2008 1.36% GDP
Dec 31, 2007 1.31% GDP
Dec 31, 2006 1.38% GDP
Dec 31, 2005 1.31% GDP
Dec 31, 2004 1.42% GDP
Dec 31, 2003 1.47% GDP
Dec 31, 2002 1.51% GDP
Dec 31, 2001 1.53% GDP
Dec 31, 2000 1.46% GDP
Dec 31, 1999 1.56% GDP
Dec 31, 1998 1.61% GDP
Dec 31, 1997 1.62% GDP
Dec 31, 1996 1.64% GDP
Dec 31, 1995 1.69% GDP
Dec 31, 1994 1.74% GDP
Dec 31, 1993 1.87% GDP
Dec 31, 1992 1.86% GDP
Dec 31, 1991 1.92% GDP
Dec 31, 1990 1.92% GDP
Dec 31, 1989 1.94% GDP
Dec 31, 1988 2.01% GDP

Denmark Military Spending — percent of Danish GDP.

Source: World Bank > Denmark > Denmark Military Spending