Czech Republic National Debt Chart
Current Czech Republic National Debt: 36.74% GDP
Czech Republic National Debt for Dec 2015
Mean: 22.12% GDP
Median: 19.26% GDP
Min: 9.79% GDP (Dec 1998)
Max: 40.64% GDP (Dec 2012)

Czech Republic central government debt (percent of GDP).

Source: World Bank > Czech Republic > Czech Republic National Debt