Cuba Internet Users Chart
Current Cuba Internet Users: 31.11%
Cuba Internet Users for Dec 2015
Mean: 10.03%
Median: 9.07%
Min: 0.00% (Dec 1990)
Max: 31.11% (Dec 2015)

Cuba Internet Penetration. Percent of Cuban population that uses the Internet.

Source: World Bank > Cuba > Cuba Internet Users