Cuba Internet Users Chart
Current Cuba Internet Users: 30.00%
Cuba Internet Users for Dec 2014
Mean: 9.08%
Median: 8.41%
Min: 0.00% (Dec 1990)
Max: 30.00% (Dec 2014)

Cuba Internet Penetration. Percent of Cuban population that uses the Internet.

Source: World Bank > Cuba > Cuba Internet Users