Cuba GDP Per Capita Chart
Current Cuba GDP Per Capita: 6,789.85 USD
Cuba GDP Per Capita for Dec 2013
Mean: 2,833.69 USD
Median: 2,391.22 USD
Min: 653.23 USD (Dec 1970)
Max: 6,789.85 USD (Dec 2013)

Cuba GDP per capita in US current dollars (not inflation-adjusted).

Source: World Bank > Cuba > Cuba GDP Per Capita