Date Value Value
Dec 31, 2014 16.70%
Dec 31, 2013 17.30%
Dec 31, 2012 15.80%
Dec 31, 2011 13.40%
Dec 31, 2010 11.80%
Dec 31, 2009 9.10%
Dec 31, 2008 8.40%
Dec 31, 2007 9.60%
Dec 31, 2006 11.10%
Dec 31, 2005 12.60%
Dec 31, 2004 13.70%
Dec 31, 2003 13.90%
Dec 31, 2002 15.10%
Dec 31, 2001 20.50%
Dec 31, 2000 16.10%
Dec 31, 1999 13.50%
Dec 31, 1998 11.00%
Dec 31, 1997 9.90%
Dec 31, 1996 10.00%
Dec 31, 1995 10.10%
Dec 31, 1994 10.00%
Dec 31, 1993 9.80%
Dec 31, 1992 10.20%
Dec 31, 1991 11.10%

Croatia unemployment rate, percentage of total Croatian labor force.

Source: World Bank > Croatia > Croatia Unemployment