Date Value Value
Dec 31, 2014 6.50%
Dec 31, 2013 6.50%
Dec 31, 2012 6.50%
Dec 31, 2011 6.50%
Dec 31, 2010 6.50%
Dec 31, 2009 6.50%
Dec 31, 2008 6.60%
Dec 31, 2007 6.60%
Dec 31, 2006 6.60%
Dec 31, 2005 6.60%
Dec 31, 2004 6.70%
Dec 31, 2003 6.70%
Dec 31, 2002 6.70%
Dec 31, 2001 6.70%
Dec 31, 2000 6.70%
Dec 31, 1999 6.70%
Dec 31, 1998 6.70%
Dec 31, 1997 6.70%
Dec 31, 1996 6.70%
Dec 31, 1995 6.70%
Dec 31, 1994 6.70%
Dec 31, 1993 6.70%
Dec 31, 1992 6.70%
Dec 31, 1991 6.70%

Comoros unemployment rate, percentage of total Comoran labor force.

Source: World Bank > Comoros > Comoros Unemployment