Date Value Value
Dec 31, 2013 0.22 metric tons
Dec 31, 2012 0.20 metric tons
Dec 31, 2011 0.21 metric tons
Dec 31, 2010 0.19 metric tons
Dec 31, 2009 0.17 metric tons
Dec 31, 2008 0.18 metric tons
Dec 31, 2007 0.18 metric tons
Dec 31, 2006 0.18 metric tons
Dec 31, 2005 0.17 metric tons
Dec 31, 2004 0.17 metric tons
Dec 31, 2003 0.16 metric tons
Dec 31, 2002 0.15 metric tons
Dec 31, 2001 0.15 metric tons
Dec 31, 2000 0.16 metric tons
Dec 31, 1999 0.15 metric tons
Dec 31, 1998 0.14 metric tons
Dec 31, 1997 0.13 metric tons
Dec 31, 1996 0.14 metric tons
Dec 31, 1995 0.14 metric tons
Dec 31, 1994 0.13 metric tons
Dec 31, 1993 0.14 metric tons
Dec 31, 1992 0.14 metric tons
Dec 31, 1991 0.15 metric tons
Dec 31, 1990 0.15 metric tons
Dec 31, 1989 0.13 metric tons
Dec 31, 1988 0.13 metric tons
Dec 31, 1987 0.13 metric tons
Dec 31, 1986 0.12 metric tons
Dec 31, 1985 0.13 metric tons
Dec 31, 1984 0.14 metric tons
Dec 31, 1983 0.14 metric tons
Dec 31, 1982 0.15 metric tons
Dec 31, 1981 0.15 metric tons
Dec 31, 1980 0.15 metric tons
Dec 31, 1979 0.07 metric tons
Dec 31, 1978 0.10 metric tons
Dec 31, 1977 0.15 metric tons
Dec 31, 1976 0.15 metric tons
Dec 31, 1975 0.13 metric tons
Dec 31, 1974 0.12 metric tons
Dec 31, 1973 0.12 metric tons
Dec 31, 1972 0.12 metric tons
Dec 31, 1971 0.13 metric tons
Dec 31, 1970 0.13 metric tons
Dec 31, 1969 0.08 metric tons
Dec 31, 1968 0.08 metric tons
Dec 31, 1967 0.08 metric tons
Dec 31, 1966 0.09 metric tons
Dec 31, 1965 0.07 metric tons
Dec 31, 1964 0.05 metric tons
Dec 31, 1963 0.05 metric tons
Dec 31, 1962 0.06 metric tons
Dec 31, 1961 0.06 metric tons
Dec 31, 1960 0.06 metric tons

Comoros Carbon Dioxide emissions per capita (metric tons). Includes CO2 emissions from burning fossil fuels and cement manufacturing.

Source: World Bank > Comoros > Comoros CO2 Emissions Per Capita